Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl sa tâm rŏng Tuy Ðức lĕ nuih n’hâm kơl ma bu nuyh gĕh nau ji

08/11/2018 09:25 G11T+7

Âk năm aơ, Wâl sa tâm rŏng Wâl dak si Ða khoa n’qual Tuy Ðức lĕ nuih n’hâm pah kan kơl ân ndơ sa ma bu nuyh gĕh nau ji bĭch ta aơ.

Ăp tâ sông sa ân nđâp aơ suy kơl ăp bu nuyh ji bĭch ta wâl dak si, tâm nĕ gĕh rnăk o-ach, bu nuyh bon lan bu nong iê nuyh mô hôm rvê rĭ aơ gơi săm ân bah nau ji

Bơh đah bư por sa ôi, ăp ntil tâ sa ba bă gĕh nŭm pe ntil trau chiăt boh, wâr n’hanh trau dak. Tâm ban, ăp tâ, wâl sa pă iê ngăn ngên 30 ngan piăng, por. Ăp tâ sa mô kơp prăk phe, prăk trau sa tâm 15.000 rbăn. Ăp sơ, bu nuyh kan ta wâl sa tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau, play gơi nkrem prăk n’hanh gĕh trau sa mô gĕh khih dak si ân ma bu nuyh ji. Wâl dak si way ksiêm nau kloh kah mô gĕh khih dak si tâm piăng trau sa, gơi ăp tâ pă piăng trau ma bu nuyh ji mô klach khih rĭ aơ.

Ăp tâ sa, ăp sơ ôp khâl bu nuyh gĕh nau ji n’hanh mpôl băl bu nuyh ji piăng sông sa kah dŏng hĕ mô gơi gĭt rgâl trau sa êng ân di

Hoàng Hoài

1,921
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.