Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng ndơ krăp sŏk njrŭih krăp ta kho ao

03/09/2020 10:26 G9T+7

Ndơ krăp n’hanh ndơ rvên sam bŭt sut ĕk dơi bu dŏng gơi sŏk lĕ njrŭih krăp ta kho hao. Sŏk ndơ krăp klôn ta ndơ rvên sam bŭt sut ĕk.

Nkra êng ndơ dŏng bư kloh njrŭih iang ta kho ao tă bơh ndơ krăp

Dŏng net wil mô rĭ du mlâm ndơ wil têh tâm ban ntrŭp ta trôm ndơ rvên sam bŭt sut ĕk jêh rĭ bư krăp ta kho ao krăp njrŭih. Ndơ krăp sŏk lĕ njrŭih krăp ta kho ao lah mô kâp dŏng ăp ntil măy bă bă. Mô rĭ he dŏng du mlâm ndơ krăp têh, jêh rĭ koh jong tâm du nhuăt ti, jêh rĭ dơm ndơ krăp ta kho ao njrŭih gơi sŏk lĕ njrŭih krăp. Nau n’kah dơm ndơ krăp sŏng ma kho ao. Dŏng nglau ti nsut ndơ krăp ta kho ao, jêh rĭ đât lơi gơi njrŭih lĕ krăp ta kho ao.

Mẫn Doanh (t.h)

430
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.