Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si bư tă bơh giám gơi n’jrăng nau ji hao huyết áp

14/11/2019 10:17 G11T+7

+ Tuh neh rse (hôm e nđâp ma ntô): 1 siên, trăm đah dak giấm iê ngăn ngên tâm 7 nar, du nar wâr ân tâm ban 2 tâ. Ăp nar, ăp ôi n’hanh ăp măng sa 10 mlâm grăp tuh neh. Lah huyết áp lĕ trŭnh n’hanh mô gĕh hao he dŏng sa du nar du tâ dơm.

Toi trăm dah sĭk chăng n’hanh dak giấm suy kơl bư trŭnh nau ji hao huyết áp

+ Tuh ngi wâr ân sĭn 500 gam (mô dơi ân khet) jêh rĭ trăm đah du lit dak giấm, jêh 10 nar he dơi dŏng jêh. Du nar sa 2 tâ, ăp tâ 5 – 6 mlâm grăp, dŏng sa lih li uĕh ngăn ma n’hâm suan.

+ Toi nŭm (dŏng toi chăng lah uĕh ngăn ngên) plôk ntô jêh rĭ trăm đah 150 gam sĭk chăng tâm 150 ml dak giấm, jêh trăm tâm n’gul khay he dŏng. Du nar sa 2 lat toi n’hanh ngêt iê dak giấm ăp ôi lah e hŏ sa ôi, 10 – 15 nar du tâ săm.

Quốc Sỹ (t.h)

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.