Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx yuôx khu uô njul viv hno

26/12/2019 10:15 G12T+7

Uô njul têx thâuv mir njir mas tangs tangz sis muôx têx thâuv uô ntêr yangx. Uô njul viv hno: uô njul muôx jul, tangx trux tril, hur plăngz hnor hno, lus kuz ndâux nyaz, tso jil ntâu, cxuôv sur mas jông, bleik muôx iz cxênhx đơưz nhias,…

Hur kangz hnuôr kangz hnuôr zos iz cxa jăngx yuôx khu uô njul viv hno:

Ka txir hôngx

+ Thix đêr (ka txir hôngx) 3-5 luz, luôv môngr lưx cênhz chơưr sur.

+ Krar nhôngl tuôr lưx zuôr cuô 5-10ml, râuz cênhz jiz mur, hâuk iz hnuz 2-3 jas.

+ Blôngx ntông chuô iz khơưv têk râuz đêx hâuk.

+ Ka hôngx nhôngl 5 luz, đinh hương 5g, krar nhôngl 5 bleik, râuz hâuk.

H’Mai (t.h)

625
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.