Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si dŏng săm ăk yor ji kăt

26/12/2019 10:15 G12T+7

Ăk gĕh nĕ bah êng tâm bar pe mnĭt khă nĕ tâ ăk jŏ ngăn bah. Nau ăk yor ji kăt: ăk dŭt ma hô, jŏ, n’dik tâm ndul, luh dak đhuih tâm mbung, hăn chrach lih li, sŭt đah siăm duh trŭnh nau ăk, mpet nglang,…

Jêh aơ lah dak si ntĭm sa ăk yor ji kăt:

​​

N’kong play hồng

+ Thị đế (n’kong play hôngf) 3 – 5 mlâm, juh hăch ngêt ndrel ndrănh.

+ Chia nse juh ân hăch iĕt sŏk dak 5 – 10 ml, n’hôl đah dak sŭt ân duh, ngêt 2 – 3 tâ du nar.

+ N’ha play vi gâm bư dak ngêt.

+ N’kong play hồng rse 5 mlâm, đinh hương 5gam, chia rse 5 lat, gâm bư dak ngêt.

H’Mai (t.h)

859
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.