Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si sâm kơl săm nau khih tâm ndơ sa

13/06/2019 14:48 G6T+7

Nau ntĭm gơi he gĭt lah gĕh nau khih tâm ndơ sa lah ji tâm ndul, pŭk ndul, ŭch hok, hok, ĕk droh, plau tâm săk jăn, chiăt… Lah gĕh nau khih tâm ndơ sa mô gĕh jâk, he dơi săm êng ta wâl mô rĭ tĕng kơt ăp ntil nau ntĭm kơt aơ lor ma ndơp hăn wâl dak si.

​​​

Dak play mhia ngêt uĕh ma n’hâm suăl

+ Khih tâm ndơ sa: 2 – 3 play mhia iĕt bư dak ngêt mô rĭ play tuh ndrêh juh ân hăch trăm đah dak, ngêt âk gơi hok n’hanh săm bah nau khih.

+ Plau tâm săk jăn yor sa reng, ka, kep, ndơ sa bô ngĭr: N’ha tía tô du mpang ti juh sŏk dak ngêt, sŏk n’dŏk tă juh m’hĭng ta ntŏk plau, mô dơi ŭm n’hanh thơ ta siăl. Mô rĭ sŏk chia rse n’hanh jiăm nglang, ăp ntil 15 – 20 gam gâm đah dak bư dak si ngêt.

+ Khih tâm ndơ sa bư ĕk droh: Play jiăm 100 gam gâm đah 300ml dak, ân suât hôm e 100ml bư dak ngêt.

H’Mai (t.h)

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.