Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si dŏng săm bah nau khih tâm ndơ ngêt sa

22/08/2019 09:33 G8T+7

Lah gĕh bu nuyh gĕh nau ji khih iê, y học ntơm kăl e gĕh nau ntĭm kơt aơ gơi săm bah khih:

​​​

Dak n’ha tía tô dơi bu dŏng săm nau ji khih yor sa reng, nem reng, trau srat

+ Por tuh ndrêh: Tuh ndrêh 50 – 100 gam, phe lah 100 gam. Gâm bư por sa 2 – 3 tâ du nar. Dŏng ma bu nuyh gĕh nau ji khih ndơ sa, ăp ntil dak si dŏng krih bư mir jan ba, ăp ntil n’ha dŏng bư dak si.

+ N’ha tía tô: Tía tô nse 100 gam mô rĭ n’ha lĕ kro 15 gam. Gâm mô rĭ chê tâm dak duh ngêt. Dŏng sam bu nuyh gĕh nau ji khih yor sa reng, nem reng, trau srat.

+ Dak tuh ndrêh n’hanh tuh nanh” Tuh ndrêh 100 gam (juh ân hăch), dak tuh nanh 200 – 300 ml. Wâr tâm ban jêh rĭ ngêt. Dŏng săm bu nuyh gĕh nau ji khih ndơ sa, khih dak si, khih dak, khih arsen, ndrănh, hât…

H’Mai (t.h)

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.