Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si săm ân lĕ n’hak ta ka ko

18/01/2018 09:14 G1T+7

He dŏng ăp ntil ndơ sa kơt aơ gơi săm ân bah n’hak ta ka ko:

Dŏng jiăm tây, play kroch, dak sŭt bư dak si-rô ngêt săm ân bah n’hak ta ka ko

+ Koh n’hơ du mlâm jiăm tây jêh rĭ gâm ân khuh mô rĭ chê tâm dak tă gâm poăch iăr bư jêng sŭp mô rĭ trau n’hanh dŏng sa bar pe tâ du nar.

+ Mô rĭ bư si-rô siĕk tă bơh play jiăm tây kơt aơ: Gâm 2 n’hoi dak play kroch n’hanh du ‘’hoi dak sŭt ân khuh. Jêh rĭ wâr ân tâm ban 2 n’hoi ka phê jiăm tây lĕ jŭh n’hanh ngêt dah dak si-rô.

+ Chia jêng du ntil ndơ dŏng bư dak si săm ân ngăch lĕ n’hak ta ka ko. Trà dak chia jêng du ntil dak ngêt săm ân bah n’hak ta ka ko. Sêl ntô n’hanh koh jê jê chia nse jêh rĭ chê tâm 230 ml dak duh. Gâm ân dak trà khuh tâm 5 m’nĭt, sŏk dak ngêt bar pe tâ du nar.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.