Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưs yuôx Đông y ntơưv hnênhs pluôs

28/02/2019 14:11 G2T+7

Shang hur iz chuôz zis muôx 3 tav hnênhs cưs yuôx côv truênx, tix lâul Nguênr Hưur Minh Sang trâu saz cơưv shuv nghêx chia txuôl nzir nghêx chuôz zis. Kuôl hnuôr jê 3 shông, tix lâul cxiv tsang phongx Njuôl moz Đông y haz Vâts lir khu moz ntơưv thix trânr Đưc An (Đăk Song) chia hanhx nghêx.

Hur hâux lưv njuôl khu moz, tix lâul Sang tsinhr ưu tiên pangz chor hnênhs chuôz zis pluôs, tsi zuôr nhiax, jê pluôs haz uô hnênhx txov nhev tsinhz tas. Iz făng khu moz tsi zuôr nhiax, tix lâul tsinhv khơưs mfâur njuôl moz tsi zuôr nhiax tsuô chor hnênhs pluôs nhoz thangx tsangv minhx cxưx hnênhs tsơưs hur xênhr. Grê iz mfâur muôx li 2 chơưx nhiax tsuô iz jas njuôl, khu moz ntơưv phongx njuôl moz đông y. Ntâu hnênhs moz haz pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tưz hu tix lâul cênhz luz bê nziv hluz “Cưs yuôx Đông y ntơưv hnênhs pluôs”.

Tix lâul Sang khơưs mfâur njuôl khu moz tsi zuôr nhiax tsuô tsôngv box minhx cxưx hnênhs tsơưs xar Quangv Tâm (Tui Đưc)

Pus Hôx Thix Kinhx, hnênhs pluôs ntơưv thix trânr Đưc An tuôx khu moz poz chok cxangz hâur châuk khôngz ntơưv phongx njuôl moz

Hnênhs tuôx khu moz nhoz phongx njuôl moz ntơưv tix lâul Sang tsinhv lo cxangz shuv sâuv mair pangz hôix tsưc năng tsi zuôr nhiax

Fênhx đrăngz iz hli, phongx njuôl moz đông y ntơưv tix lâul muôx li 200-250 lênhx hnênhs tuôx njuôl, khu moz, đrul pênhr yênhx puô chơưx nhiax

Tix lâul Sang tsinhv uô cê khu moz y hocx lâul đrul vâts lir tris liêus ntơưv mair Têi y hiêns đais chia muôx kangz hâu đuô

Quốc Sỹ

820
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.