Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nai dak si Ðông y bơh bu nuyh o-ach

28/02/2019 14:11 G2T+7

Deh ta du r’năk gĕh u che mê mbâ n’hanh păng nơm bư nai dak si y học cổ truyền, nô Nguyễn Hữu Minh Sang nsrôih tĕng nti nau kan mbâ tâm r’năk. Lĕ lăn 3 năm, nô pơk jrô Khám Ðông y n’hanh Vật lí trị liệu ta bon jê Ðức An (Dak N’Soong) gơi bư nai dak si.

Ta nau kan khăm săm nau ji, nô Sang kơl săm lor ma bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, dăch kơp o-ach n’hanh gĕh nau rêh jêr jŏk. Bơh đah khăm săm nau ji mô sŏk prăk, nô way ân sam but khăm nau ji mô sŏk prăk ma bu nuyh o-ach tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh. Du sam bŭt khăm aơ kơp tâm 2 r’keh prăk ân du khay khăm, săm nau ji ta jrô khăm đông y. Âk bu nuyh gĕh nau ji n’hanh bu nuyh bon lan tâm lam n’gor lĕ moh nô đah săk: “Nai dak si Ðông y bu nuyh o-ach”.

Nô Sang ân sam bŭt khăm săm nau ji mô sŏk prăk ma bon lan bu nong iê bu nuyh xă Quảng Tâm (Tuy Ðức)

U Hồ Thị Kình, bu nuyh o-ach ta bon jê Ðức An tât khăm săm nau ji nting soan kô mâk ta jrô khăm

Bu nuyh gĕh nau ji tât hăn khăm ta jrô khăm nô Sang dơi ncho ta măy kơl săm mpât ngăch mprăl săk jăn

Ăp khay, jrô khăm đồng y nô pơk gĕh tâm 200 – 250 tâ bu nuyh o-ach tât khăm, săm nau ji mô sŏk prăk, kơp tât bar pe rhiăng r’keh prăk

Nô Sang săm nau ji đah y học cổ truyền n’hanh vật lí trị liệu đah măy Tây y gơi ngăch bah nau ji

Quốc Sỹ

821
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.