Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux huv lơưr lo zôngr sai

16/02/2017 13:44 G2T+7

Jâuz pux huv nhôngl los sis kruôr por lênhx lơưr lo zôngr tưs nhiên, zôngx ziv. Đai pux huv ntơưv chor qơư môngs lus tsêr; tsinhv cxôngr zâu blôngx pux huv tso tsuô hur đêx haz tso sâuv trôngx los sis jê kror traik. Muôz nzir blôngx hungr cuêr jông hênhr đuô.

Blôngx pux huv

Mẫn Doanh (t.h)

498
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.