Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pus Dương Thix Lir phat hui vai tsox nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

18/01/2018 09:17 G1T+7

Pus Dương Thix Lir (zus shông 1948), nênhs Nduôr nhoz jos Nam Cao, xar Đăk Sôr (Krông Nô) zos nênhs muôx côngz bê tiv zix hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv xênhr lo ntâu lênhx njênhk, kruôs.

Pus tsinhr zov chênhr txus luz nênhx cxuô făngz ntơưv pêx xinhv hur jos; trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv trân saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tso tsês chor huv tux lax hâus, mê tinr jix đoan. Iz făngz ntơư, Pus tsinhr kruôz hu pêx xinhv uô jông phangx tangr cxuô têx nanx tsôngv langx xưs li tưr por, ma tuir; phat hui, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr,… Đrul chor pangz mangx tsuô kror truôx, phuôv tsangr ntơưv trôngx qơư, ntâu shông tsi tsês pus lo cxuô cxênhx, cxuô nganhx ntơưv trôngx qơư haz xênhr yangx côngz, chuôz kruôs.

Pus Dương Thix Lir (yo laz hur plơưr) tsinhr lo hlôngr ndêx muôl tsuô chor nênhs muôx côngz bê ntơưv xênhr môngl ndil, cơưv shuv hâux lưv ntơưv ntâu trôngx qơư hur têz qơưs

Chuôz zis pus ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr ntơưv trôngx qơư chia pêx xinhv hur jos cơưv shuv

Pus tsinhr kruôz ntuôl, kra pêx xinhv tuôr truôx, phat hui văn hoar “Ndăngs tinhr – gâux then” ntơưv zus minhx cxưx

Y Sơn

911
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.