Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

U Dương Thị Lý n’hao uĕh nau kan bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan bu nong iê bu nuyh

18/01/2018 09:17 G1T+7

U Dương Thị Lý (deh năm 1948), bu nong Tày ta thôn Nam Cao, xă Dak Sôr (Krông Nô) lah du huê bu nuyh gĕh k’hưm ngăn ngên tâm bon lan bu nong iê bu nuyh ta n’gor dơi bon lan mêr, tĕng iăt kan.

U lĕ nuih n’hâm mât uănh nau rêh bu nuyh bon lan tâm thôn; nsrôih ntĭm mbơh bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot ntrŭnh o-ach, lâm lơi nau way mô uĕh kal e. Bơh đah nĕ, u way jă đă bu nuyh bon lan mô iăt, mô tĕng phung m’hĭk, râl ăp ntil nau rêh mô uĕh tâm bon lan tâm ban pâl in zin, su ma túy; n’hao dŏng uĕh nau way kal e,… Ðah n’hâm soan sâm kơl mât uănh đăp mpăn, hao nau rêh tâm bon lan, âk năm na nao u dơi ăp m’bŭch, ăp ntŏk kan tâm n’qual n’hanh n’gor r’nê, lah uĕh.

U Dương Thị Lý (ao chăng tâm ka lang) way dơi mpơl măt kan ma bu nuyh gĕh k’hưm tâm n’gor hăn khâl, nti nau kan ta ăp ntŏk tâm bri dak

R’năk u leo pah kan lor tâm nau kan wăng sa tâm thôn gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt kan ân uĕh

U way mbơh, ntĭm bu nuyh bon lan răk mray, n’hao dŏng uĕh nau way ndơ pâl “Ðờn tính mprơ then” bơh bu nong păng nơm

Y Sơn

947
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.