Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lôcx Văn Trongs

25/07/2019 14:57 G7T+7

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Lôcx Văn Trongs zus shông 1905, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Chir Thaov, hênhx Quangv Yên, xênhr Cao Băngx. Uô ntêx cach mangs hli Ziv, zơưv mangl thưx jân Phap ntêk môngl uô tuz tros haz chox môngl tov Phap cơưv tsangr yêz.

Anh hungx Lôcx Văn Trongs

Shông 1945, zơưv môngl côngv tsov cưv air hưr ntơưv tuz tros nênhs Viêtx nhoz tov Phap, đâur tranh tsi xang vur khir tuôx Viêtx Nam haz taix lus kuz tsêr. Zơưv thưx jân Phap ntêk chuôz haz chox môngl tsuô Băc Phi. Shông 1946, tov ntêx taix huv chei ntơưv pêz Chinhr phuv, thưx jân Phap tsuv tso iz cxa nênhs Viêtx lus têz qơưs, hur ntơư muôx Lôcx Văn Trongs. Tror lus kuz tsêr, Lôcx Văn Trongs thor môngl uô ju cich. Txus shông 1950, zơưv lo biên chêr tsuô Đais đôis yêz 203 thuôx Cux Vâns taiv-Tôngv cux Hâus cânx haz lo zos tsangr yêz Gat 63 đrul biênv xur MH591. Uô hâux lưv vâns taiv hur 5 chiênr jix lux zos: Đriv, Hoax Binhx, Têi Băc, Thươngs Los Tsuôs, Điêns Biên Phuv, zơưv tsinhr uô jông tinh thânx truôx đrênhk, tuôv tangr nxal hlang đhâu cxuô phiv liv, xang lo ntâu hangx môngl txus qơư an toanx. Zơưv tưz zos ar tsov lus tinh thânx tsach nhiêms “hlu yêz li nhuôs, moz saz xăng li nyangr”, lo đôngx đôis nhiav haz kruôs nxal.

Hồ Mai (t.h)

318
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.