Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Lộc Văn Trọng

25/07/2019 14:57 G7T+7

Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Lộc Văn Trọng deh năm 1905, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Chí Thảo, n’qual Quảng Yên, n’gor Cao Bằng. Lor ma kăch mạng khay Pham, phung Prăng nhŭp che bư ka han n’hanh rdeng tât ta Prăng ntĭm bĭt rdeh.

Nô hăt janh Lộc Văn Trọng

Năm 1945, che mô klach rĭ aơ pah kan ma n’gâng ái hữu bơh ka han Yuăn ta Prăng, tâm lơh mô ndơp phao rleo tât ta Việt Nam n’hanh dăn sĭt ta bri bon. Jêh rĭ Prăng nhŭp n’hanh rdeng krŭng ta Bắc Phi. Năm 1946, yor Chính phủ he ôp âk ir, phung Prăng bâk âk bu nuyh Yuăn sĭt ta bri dak, tâm nĕ gĕh Lộc Văn Trọng. Jêh sĭt ta bri dak, Lộc Văn Trọng dăn bư ka han. Tât năm 1950, che dơi bri dak dŏng kan ta Ðại đội bĭt rdeh 203 tâm Kục Rdeng drăp ndơ – Tổng kục Hạu cần n’hanh dơi bu jao bĭt rdeh Gát 63 đah mrô rdeh MH591. Pah kan gơi rdeng drăp ndơ ta tâ tâm lơh têh gĕh: Tâm lơh N’har bri, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ, che mô klach rĭ aơ, hăt janh tâm ăp ntil nau tâm lơh, rdeng âk drăp ndơ tât ta ntŏk tâm lơh đăp mpăn. Che lah uĕh nuih n’hâm kơl tâm bri bon n’hanh lĕ nuih n’hâm tâm nau kan “rŏng rdeh đah rŏng ma oh kon, uănh dak ŭnh tâm ban dak m’ham”, dơi ăp băl bư ka han rŏng mêr.

Hồ Mai (t.h)

316
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.