Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Su hox
 • 12/10/2017 14:36
 • Iz cxa tsưr ziv zôngv su hox uô yuôx li nuôr:
 • Điêuv Niă- Nghêx nhân txơưx nhoz jos Bu Prâng
 • 05/10/2017 10:34
 • Zơưv Ðiêuv Niă, nhoz jos Bu Prâng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) zos iz tus nghêx nhân tiv zix ntơưv nênhs M’nông muôx ntâu pangz mangx hur hoatx đôngx por phưv văn hoar truênx thôngr.
 • Bôx công anh
 • 05/10/2017 10:31
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv bôx công anh li nuôr:
 • Iz ziv nênhs Môngz gruôl cơưv
 • 29/09/2017 09:50
 • Viv tsêr nhoz môngl txus tsêr cơưv los six đêz (muôx 20 km) mas hâur shông cơưv nuôr, tix lâul Lir Vax Thanhz, minhx cxưx Môngz nhoz jos Phur Vinh, xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz uô iz luz tsêr tsuô 3 tus nhuôs nhoz tamx, zôngx ziv tsuô cơưv shuv ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Bêr Văn Đanx.
 • Kos tưx
 • 29/09/2017 09:41
 • Kos tưx tuôx changk (têx zangv muôx ntâu los sis tsơưs changk). Iz cxa txưr ziv zôngv kos tưx phangx, khu moz li nuôr:
 • Tsưr ziv khu njiv hor txoz ntơưv têk
 • 29/09/2017 09:41
 • Thâuv cox txar hor txoz, viv cuô capsaicin mas hor txoz lu ntơưv têk cuô moz cuz lus. Uô trơưs tsưr ziv hur kangz nuôr chiz khu hor txoz njiv têk:
 • Tsiz muôx đuz
 • 21/09/2017 15:16
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv tsiz muôx đuz li nuôr:
 • Đanx poz jêz - nhacx cux đôcx đaor ntơưv nênhs M’nông
 • 14/09/2017 10:17
 • Nênhs M’nông muôx ntâu zangv nhacx cux lo uô ntơưv shông, tâuz az…, tangz sis nzur hlo mas tsuv has txus “Goong lur” - zos đruôl poz jêz, đanx poz jêz. Zangv nhacx cux đôcx đaor nuôr zos iz zangv khoz. Đrul saz xangr lo haz đhâu têk “txơưx uô” ntơưv zus, nênhs M’nông tưz uô lo ntâu bôx đanx poz jêz muôx 6 luz poz jêz los sis 3 luz poz jêz tsi siz luôs, đrul suôz đror đuô zangv, tương ưngr cênhz chor xuô ntơưv bôx đruôl M’nông.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.