Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đêx nyaz lus tsuô jêx jos
 • 28/05/2020 15:02
 • Hâur shông 2020, ntơưv pênhr jưs anr WB (Jưs anr txu pluôs truôx đrênhk thangx tsangv Tây Nguyên sâuv thangx tsangv xênhr Dawk nông), hênhx Đăk Glong kra uô hês thôngr pangz đêx nyaz tsuô côngs đôngx pêx xinhv thangx tsangv Đăk Ha (Đăk Glong).
 • Tsưr ziv uô hur saz phưx thâur thuiv tinh
 • 28/05/2020 14:51
 • + Chia uô hur saz haz yaz chi tsuô phưx thâur thuiv tinh, cox lâuz mir njir cuô kâuz los sis tsu ndol puôr cuô txir lưs kâuz tsuô hur đêx sur đu cuôs siz shơư. Muôz chor jung jix ntơư nzuôr phưx thâur, so kruôr phưx thâur ntơưv ntâuz muôs, chor phưx thâur thuiv tinh zuôr yaz chi tuôx.
 • Nôngz điz cuô thanh nhiêts, khu nyangr nde saz
 • 28/05/2020 14:52
 • Hur 100g nôngz điz cuôz muôx 10g protid, 11g lipid, 4g glucid, cung câo 160 calo. Kror tiv zix mas zangv nôngz hnuôr muôx ntâu acid tros tsi baor hoax, muôx ntâu acid amin, vitamin B3… Nôngz điz cuôz lo zôngv chia khu chor moz hur kangz hnuôr:
 • Tuz hluôs Ê đê cuz saz lus kraz ndâu
 • 21/05/2020 14:49
 • Thâuv kror muôx 10 shông, Y Kha (zus shông 2004) nhoz jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) tưz uô lo iz cxa chuôz zênhx xưs li cơưv, tơưz, vangz, yâul... ntơưv car thênhx, shông.
 • Zangv hnox uô yuôx jông tsuô njưl, khu gru
 • 21/05/2020 11:02
 • + Mor cuô đik kos txaix: Kos txaix krang kruôr 100g, hạnh nhân 200g, nông kêz 100g, mir njir bơ. Kos txaix uô sar, nôngz kêz, hạnh nhân ciz sar têr tơưr, cxôngr zâu. Iz jas muôz 10g hạnh nhân môngr, kos txaix, kêz txâus tor đêx râuz bâu tso txas, muôz mir njir bơ tsuô má lo. Zôngv tsuô moz njưl, gru ntêr...
 • Tsưr ziv tsês njêl nhôngl thâuv tsi muôx tuv jêz txas
 • 14/05/2020 10:39
 • + Zangv 1: Muôz iz đeiv ntơưr ntu bul njêl kror muôl chia por vêv 3-5 tênhz six hơưv. Cxênhx ntơưr ntuz pangz uo tsuô njêl nhôngl ntêr viv hur kror muôl muôx xur tuênr trangs, thâuv tsi muôx đêx, tuêr hnuôr zuôr tu uô tsuô njêl tuôs sei đuô. Muôz ntơưr ntuz bul kror muôl njêl grul ntêr nôngz nhôngl tu tuênr hnuôr, pangz njêl tsês lo ntêr tsi tsư.
 • Khu moz poz mè đay, txoz ntơưv đinh lăng
 • 14/05/2020 10:39
 • Trơưs y hocx lâul, iz făngz jông lương huyết haz khu lov viv hnox, đuô li tinhr tsât ntơưv đinh lăng tưz thôngx li nhân sâm. Iz cxa yuôx sir zôngv đinh lăng:
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.