Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đangv bôs xar Đăk Ha sănr sangx tsov cưv Đais hôis điêmv
 • 26/03/2020 14:52
 • Đangv bôs xar Đăk Ha lo Hênhx wiv Đăk Glong xair tsov cưv đais hôis điêmv cxênhx xar, ntu 2020 – 2025 chia muôx cinh nghiêms tơư kra đais hôis cxênhx cơ sơv tangs nro hênhx. Txus hnuôr, Đangv bôs xar Đăk Ha tưz bangx cxix cxuô, uô tar ntâu hâux lưv zov chênhr chia uô tar đais hôis tsuô hnuz 26-27/3/2020.
 • Chor jăngx yuôx jân jan jông khu kuz ndâul blâuv
 • 26/03/2020 14:37
 • + Nôngz đok trăngx: Đok trăngx muôx chor hơpx tsât txu gru muôx kangz hâu. Muôx ntâu cach uô đok trăngx hnox, jăngx yuôx jông khu kuz ndâul blâuv. Cxôngr nhias iz luz nôngz đok trăngx chox môngl râuz bâu hur đêx los sis cxangz tsuô cuô hâu keiz uô sup los sis cuô haz hnox ntâu jas iz hnuz.
 • Khu moz poz Amidan bâuv txir kos ntơưv tsêr
 • 19/03/2020 10:18
 • + Txir lê: Thâu vcuz chêr, moz kang zuôr zôngv txir lê zông yuôx txu cuz chêr, txu moz. Cuô lê tưz khu lo gru, zangx kuz ndâul blâuv. Muôz 1 luz txir lê cxôngr têx đeiv tsu cuô hâuk. Thâuv moz kang hênhr, zôngv cuô lê txas chia zôngx ziv hâuk đuô. Nênhs cuz chênhr tangz sis tsinhv cênhz uô hno ntâu los sis zôngx ziv thox plăngz jông đuô mas zông vcuô lê râuz zur.
 • Jông jangv luz yo ntêr Việt Nam
 • 05/03/2020 10:32
 • Yo ntêr Việt Nam zos sơưr chêr ntơưv minhx cxưx Việt chox iz luz jangv jông hênhr, zos “tsôngl têz qơưs” biêuv tươngs ntơưv minhx cxưx Việt Nam.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.