Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Txir jâuz cangz
 • 13/04/2017 14:15
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv jâuz cangz khu moz hur kangz nuôr:
 • K’Tang - Nghês nhân txơưx njê
 • 07/04/2017 14:56
 • Zơưv K’Tang, hair nênhs Max nhoz jos Ka La Dơng, xar Quang Khê (Đăk Glong) zos nênhs txơưx sir zôngv, uô ntâu zangv nhacx cus truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx.
 • Kos jênx laz
 • 07/04/2017 14:49
 • Muôx nux grê uô hur nyangr, tsinhv muôx ntâu tsât viv li thâuv hâuk cuô kos jênx tsinhv muôx ntâu nux grê jông hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv khu trưx muôx nux grê
 • 07/04/2017 14:49
 • Trưx ơs zos nhiêmr trungx ntơưv hâur pâuk plâuz viv vi khuânv. Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv khu trưx haz u nang sâuv mfu, đuôr los sis têk tơư ntơưv tsêr los six muôx nux grê:
 • Lêr uô yôngz ntơưv nênhs M’nông
 • 31/03/2017 11:05
 • Lêr uô yôngz ntơưv nênhs M’nông zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr hur chor nghi lêr ntơưv iz siv nênhx. Lêr uô yôngz muôx li no: Siz thangv, has yôngz, nox yôngz.
 • Đok trăngx têi
 • 31/03/2017 10:46
 • Đok trăngx muôx thuôx tinhr tangr oxy hoar, khangr sinh, khangr viêm… Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv sir zôngv đok trăngx uô yuôx:
 • Njuôl saiz gas điv pang
 • 23/03/2017 09:27
 • Trơưs chor chuên ja chik tơưk, hluô txuôs ntơưv thôngz gas tsuô kror chuz zos iz hur nguên nhân zôngx ziv tơưk gas hlo. Viv zos hluô muôz cao su uô, têx thâuv nưl tsuv kuôr, lur, njưx, nas tsuôs txar…
 • Blôngx lôt
 • 23/03/2017 09:27
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv blôngx lôt khu moz hur kangz nuôr:
 • Chi hôix thơưx Hôix nênhs kôngz ntâus ntêx
 • 16/03/2017 10:37
 • Tix lâul Đăngs Phương Năm (zus shông 1977), hair nênhs Chu, Chi hôix thơưx Hôix nênhs kôngz cênhz khuênr nông viên haz phux tsach thuiv nông ntơưv jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur cxuô hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư.
<< <  40  41  42  43  44  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.