Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntông tsix thâur
 • 01/12/2016 09:52
 • Ntông txir thâur zos yuôx khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:
 • Thix Ly - Pux Bir thư chi đoanx uô trơưs lus Lâul
 • 24/11/2016 15:11
 • Hâur shông 2015, đrul trâu saz, năng nôv hur cxuô phong tsox ntơưv trôngx qơư, muôv Thix Ly (zus shông 1995) tưz lo chor đoanx viên thanh niên njênhk tsang uô Bir thư chi đoanx jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp). Txix ntơư, Thix Ly tưz zos iz tus canr bôx đoanx tiv zix hur hâux lưv cxiv tsang haz chox phong tsox thanh thiêur nhi ntơưv trôngx qơư muôx jul.
 • Ntông mit
 • 24/11/2016 15:11
 • Tsi tangs nux grê jinh jươngr, ntâu bôx phânx ntơưv ntông mit tsinhv jông yuôx. Hur kangz nuôr zos iz cxa yuôx khu moz ntơưv mit:
 • Khu poz cxang khuôz chix đangz muôx nux grê
 • 24/11/2016 15:11
 • Zos tsuv poz cxang njêl khuôz chix đangz haz tsi tâu môngs txus cơ sơv y têr khu, zuôr zôngv iz hur chor tsưr ziv khu poz cxang khuôz chix đangz hur kangz nuôr:
 • Tsưr ziv lơưr lâuv pos muôx grê
 • 18/11/2016 15:49
 • Lâuv pos zos côn trungx hav đangs jul hênhr tsuô tuôz nênhs. Zuôr tuô lâuv pos an toanx haz muôx nux grê hur kangz nuôr:
 • Tơưr civ fix
 • 18/11/2016 15:45
 • Iz cxa tsưr ziv pangz khu moz ntơưv tơưr civ fix li nuôr:
 • “Tsêr” uô gâux lâul ndăngs tinhr nhoz Nam Dong
 • 10/11/2016 14:51
 • 20 ntâu shông đhâu, zơưv Nông Thanh Hưu (zus shông 1950), hair nênhs Zir, nhoz jos Nam Tiênr, xar Nam Dong (Chư Jut) tưz uô haz muôx ntâu gâux lâul ndăngs tinhr pangz tsuô chor nênhs nhiav ndăngs tinhr, gâux then sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Mangz tâuz txax
 • 10/11/2016 14:47
 • Mor txir tâuz txax muôz shơư mor, yuôr chor li nôngz, changs, blôngx, mangz por lênhx zos yuôx. Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv khu moz ntơưv mangz tâuz txax:
<< <  38  39  40  41  42  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.