Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tiv zix Lêr hôix Tav Taix Phanr ntơưv nênhs Hoa
 • 26/01/2018 14:02
 • Tav Taix Phanr (lêr thor nox kangz nhoz jông) zos lêr hôix dân jan truênx thôngr ntơưv nênhs Hoa, lo uô tsô hâur shông yaz dương lix; chia thor cuôs nangs chuô huv, kôngz lông jông, điv têk điv tơư tsuô chor anh hungx liêtx sir…
 • Jâuz cangz trâul
 • 26/01/2018 14:02
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv jâuz cangz trâul pangz khu moz hur kangz nuôr:
 • Tiv zix Kênhx Bex ntơưv minhx cxưx Thair
 • 18/01/2018 09:17
 • Nhoz, uô nox sâuv angr yaz Đăk Nông, iz făngz zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, nênhs Thair tsinhv zov chênhr por phưv tsês văn hoar truênx thôngr. Hur ntơư, Kênhx Bex – iz nhax cux lâul tiv zix haz phuv biênr lo nênhs Thair zov chênhr tuôr tsês haz phuôv tsangr.
 • Đâux tư tsuô vêv xinhz - Đâux tư tsuô tương lai truôx đrênhk
 • 11/01/2018 09:54
 • Trơưs cuêt tinhv xur 1415/QĐ-TTg hnuz 20/8/2015 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus hâux lưv phê duêtx Dưx anr Tsangz cxênhx “Krêz đăngr cui mô vêv xinhz đêx hur saz jêx jos sâuv cêt cuav”, Đăk Nông zos 1 hur 21 xênhr lo sir zôngv ntơưv jưx anr nuôr.
 • Câuk tâuv
 • 11/01/2018 09:54
 • Hur kangz nuôr zos iz cxa zangv nox, yuôx zôngx ziv pangz khu moz ntơưv câuk tâuv:
 • Tsêr ntêr Ê đê nhoz jos Buôr lâul muôx ngui cơ mangl hlôngr yaz
 • 05/01/2018 08:59
 • Hur 2 shông 2007-2008, Bôx Văn hoar - Thêv thos & Du lix kra đêx anr cxiv tsang jos Buôr lâul, xar Tâm Thăngr (Chư Jut), hur ntơư muôx kror por vêv tsêr ntêr. Tangz sis, nhis nuôr chor tsêr ntêr đax trưng truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê tangz tov muôx ngui cơ mangl hlôngr tsangr.
 • Tsoz hoex
 • 05/01/2018 08:59
 • Trơưs Đông y tsinhr sir zôngv pangx mol (pangx tsi tâu tơưk) chia uô yuôx. Iz cxa jăngx yuôx zôngv pangx hoex khu moz li nuôr:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.