Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr ndi tsêr yaz ntơưv nênhs Mas
 • 25/04/2019 19:37
 • Lêr ndi tsêr yaz zos iz hur chor nghi lêr zov chênhr ntơưv nênhs Mas. Thâuv tưs uô lo tsêr tsangr, nênhs Mas uô lêr côngv xinhz tsêr uô ntêx lus nhoz.
 • Y Dung, nghês nhân txơưx ntâu zangv
 • 25/04/2019 19:37
 • Zơưv Y Dung, minhx cxưx M’nông nhoz jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) zos iz lênhx nghês nhân txơưx ntâu zangv, pâuz sir zôngv ntâu zangv nhax cus lâul, hu gâux; tsov cưv haz uô lo ntâu nghi lêr lâul ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz trôngx qơư.
 • Công ti Nhôm Đăk Nông - TKV tu jông tsuô công nhân los đôngs
 • 25/04/2019 19:37
 • Công ti Nhôm Đăk Nông – TKV (Tâps đoanx Công nghiêps Than – Khoangr sanv Viêtx Nam) nhoz xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) muôx 1.077 canr bôs, công nhân viên haz tus nênhs los đôngs; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 83 lênhx, tiv zix zos chor minhx cxưx M’nông, Mas, Ê đê, Môngz, Zir, Nduôr…
 • Thangx tsangv căn cưr khangr chiênr B4 - Liên xênhr IV
 • 25/04/2019 19:37
 • Căn cưr khangr chiênr B4 – Liên xênhr IV (jos Tân Tiênr, xar Nâm Nung, Krông Nô) zos Căn cưr đias cach mangs ntơưv lưx lươngs khangr chiênr (xênhr Quangv Đưc kuz-nhis nuôr zos xênhr Đăk Nông) haz lưx lươngs khangr chiênr liên xênhr IV hur jas khangr chiênr ntâus Mir (1959 – 1975).
 • Lan toav “Thưv thach sâu khâuz nhangz”
 • 25/04/2019 19:37
 • Ntơưv Đăk Nông, muôx tsox lưu “Thưv thach sâu khâuz nhangz" chênhr mangx lo chor hluôs uô trơưs đrul hanhx đôngs zus môngl sâu khâuz nhangz, sang đuô tsuô sâuv mangs xar hôis, kruôz hu cxuô lênhx môngl côngv sâu khâuz nhangz.
 • Điêuv Ngun - canr bôs đoanx ntâus ntêx
 • 18/04/2019 09:28
 • Txix shông 2012 txus nuôr, zos Bir thư Đoanx xar Ðăk R’tih (Tui Ðưc), tix lâul Ðiêuv Ngun tsinhr ntâus ntêx, sir jul uô cxuô hoatx đôngs ntơưv trôngx qơư.
 • Mô hinhx an ninh tsâts tưs nhoz Nghiar Thăngr
 • 18/04/2019 09:28
 • Kangz shông 2017, WBPX xar Nghiar Thăngr (Đăk R’lâp) kra cxiv tsang mô hinhx “Tơưk chik cêr jêx jos”, “Camera an ninh" chia cxiz chênhr hâux lưv đamv bov an ninh tsât tưs jêx jos.
 • Zangv nox uô yuôx jông tsuô kror muôl
 • 18/04/2019 09:24
 • + Cax jôt 60g, pangx cuc 20g, njaz txuô 30g. Uô li nuôr: Cax jôt 60g qeik tơưr, nzuôr hur, cxôngr têx đaiv. Muôz 20g pangx cuc tsuô hur krưl, cxangz 500ml đêx, râuz bâu 20 phut, mas muôz cax jôt haz 30g njaz txuô uô mor cuô đik. Muôz njêr, trox nox haz đhok, nox thâuv cuz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.