Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đok trăngx
 • 07/12/2017 09:55
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv đok trăngx khu moz li nuôr:
 • Tsưr ziv khu “cươc” têk tơư muôx grê
 • 30/11/2017 09:57
 • "Cươc" têk tơư zos tinhx tsangx moz sâuv tơưr grax viv ntux no yangx, uô tsuô nênhs moz nor txoz, têk tơư o njôngl, tơưr uô tsâuk tsar los sis tu plêz moz. Zuôr zôngv iz cxa tsưr ziv khu “cươc” têk tơư tsuô cheix ntux tsâux los six muôx kangz hâu li nuôr:
 • Kos jâuz đơưz
 • 30/11/2017 09:57
 • Kos jâuz đơưz zôngv uô yuôx khu iz cxa moz hur kangz nuôr:
 • Jâuz krưr
 • 23/11/2017 08:53
 • Iz cxa yuôx jôngv jâuz krưr li nuôr:
 • Điêuv M’Rar - Tsưr jos ntâus ntêx
 • 20/11/2017 13:39
 • Shông 2012, Điêuv M’Rar, nênhs M’nông, zus shông 1973, lo pux tuz nhuôs njênhs tsang uô Tsưr jos Bu Đach, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp).
 • Tsưr ziv cxuôv hur thangx cao su sâuv trik yo
 • 20/11/2017 13:39
 • Teik zâu trik yo, phênhv lu thangx cao su nhoz făngz tov đrâu, tso tsuô cêv tuv jêz cxak muôx li 30 phut. Thâuv nuôr phênhv fuôl thangx cao su tưz kruôr zôngx ziv têr môngl.
 • Jâuz kos laz
 • 20/11/2017 13:39
 • Hur kangz nuôr zos iz cxa zôngv jâuz kos laz khu moz:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.