Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zangl car thênhx - zangv nox ntơưv nênhs M’nông
 • 25/08/2016 10:54
 • Car thênhx tuôx ntơưv têx trôngz saz, lo txar lul haz cơưv cxuô zangv chuôz zênhx hur tsêr. Zangl zos luz plơưr njil mol ntơưv car thênhx. Nênhs M’nông saiz zangl car thênhx zos sanv vâts muôx nux grê nhoz trông jôngr.
 • Chiênr binh Lâul K’Hungx ntâus ntêx
 • 25/08/2016 10:52
 • Shông 1958, zơưv K'Hungx (ZS 1941), hair nênhs M’nông, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) môngl uô linhr haz tâus tsangv ntơưv thangx tsangv Têi Nguên.
 • Blôngx mơ
 • 25/08/2016 11:02
 • Blôngx mơ muôx tsus az, langx khav, thanh nhiêts, sat trungx.
 • Tsưr ziv đơưk fuôk thangx cao su sâuv plâuz hâu
 • 23/08/2016 14:37
 • + Trox tsir ntông: Muôz mir njir trox tsir ntông (trox dưax, trox oliu, trox hươngr dương...) ntuz truô 1 kror pangx mas cxuôv thangx plâuz hâu lu thangx txix 2 – 3 phut. Xuôk têk los sis juôl njil ntâu jas cuôs thangx hlê.
 • Jâuz môngx tơi
 • 23/08/2016 14:37
 • Jâuz môngx tơi muôx protein, tsi tros; muôx thangx, canxi, photpho, kali, natri, vitamin A, B1, B2, C, E,… Jâuz môngx tơư khu iz cxa moz hur kangz nuôr:
<< <  15  16  17  18  19  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.