Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hanhx phuc thâuv puv tuz nhuôs lo cơưv shuv, uô nênhx truôx
 • 15/08/2019 15:08
 • Muôx 14 shông, pus H’Giang (zus shông 1949) tưz môngl hoax đôngs thiêur nhi tov hangr jôngr cênhz bôs đôis ntơưv yang tros Quangv Đưc kuz. Txus 16 shông, pus tưz zos zor viên. Tsi cxơưx phiv liv, txov nhev, pus nhênhx cxuô zangv phênhs côngs, môngl chos kôngz, xang muôs txưr, xang njaz, xang xur mông…
 • Thôngz kror tso jil bâuv jêz txas
 • 15/08/2019 15:08
 • Jêz txas uô txas tangv siv amoniac muôx hur cuô jil, thâuv jêz txas zangx jux jul zuôr uô zangx cuô jil haz lơưr tsư nxaz sei. Thâuv cxơưk kror txo jil, cox zuôr bangx 1 kg poz jêz txas lâuz hur kror tso jil mangl cxơưk mas tso đêx.
 • Zangv nox uô yuôx pangz khu moz chok cxang
 • 15/08/2019 15:08
 • + Tâuz njuôz 500g, tangr buô 250g, uô nox, nox tsuôs, zôngv khu ntu phuôv moz, tiv zix mas ntu o, cuz laz, los sis ntu khu moz chia tuôr đăngs jul, phangx tror kangz moz.
 • Tsưr ziv đrul thangx njêr
 • 08/08/2019 15:07
 • + Pangz pangx nhôngl ntêr đuô: Tor 3 đar thangx njêr cênhz 3 đar cuô kâuz, lâuz hur thâur cxul pangx, pangx zuôr nhôngl los six ntêr.
 • Zangv nox uô yuôx pangz khu hlê plâuz hâu
 • 08/08/2019 15:07
 • + Hax thuv ô uô cênhz kei keiz: Hax thuv ô 30g, kei keiz 2 luz nzuôr hur. Oz zangv tso hur lâux câuz, lâuz đêx huv chia hâu. Thâuv kei keiz sar, têr tơưr, tror muôz hâu cxangz 15 phut haz, nox kei hâuk cuô.
 • Uô xôngz khâu txiv đhâu
 • 31/07/2019 18:28
 • + Ntiv sang hur khâu đaiv ntơưr bor nông, ziv ntuz ziv jông, uô kangz tso khâu haz ntơưr bor mangx mangv kruôr. Thâuv ru ntơưr bor môngl, cox zuôr puv gơưv khâu lux đuô tuôx.
 • Zangv nox-đêx hâuk jông tsuô nênhs lus nyangr njưl
 • 31/07/2019 18:28
 • + Plơưr đêr chu tâuv đuz: Plơưr đêr 1 luz, tâuv đuz 50g, ja vis txâus. Plơưr đêr nzuôr hur cxôngr nhias, tâuv đuz tuôr môngr, tso uô cê hur ntiv lux cxangz ja vis shơư uô cê chox môngl chuz kuôl đêx, thâuv sar muôz tsuô nênhs moz nox 1 jas. Nox zênhx nzênhv 3 hnuz.
 • Anh hungx Lôcx Văn Trongs
 • 25/07/2019 14:57
 • Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Lôcx Văn Trongs zus shông 1905, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Chir Thaov, hênhx Quangv Yên, xênhr Cao Băngx. Uô ntêx cach mangs hli Ziv, zơưv mangl thưx jân Phap ntêk môngl uô tuz tros haz chox môngl tov Phap cơưv tsangr yêz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.