Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Yuôx khu moz câuk hnar
 • 05/12/2019 10:27
 • + Blôngx bax hax: Trox bax hax jông yuôx moz câuk hnar. Thâuv moz câuk hnar, zuôr hnox 2-4 blôngx bax hax tsuô cuôs cuô blôngx bax hax pur tangs thangx tsangv câuk hnar moz. Zâul ndâux uô kangz 10 phut ntơưv đêx sur.
 • Jos Boong Ding iz trux phuôv tsangr
 • 28/11/2019 14:28
 • Jos Boong Ding, xar Trươngx Xuân (Đăk Song), nhis hnuôr muôx 246 tsêr đrul 800 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 20%.
 • Pangz trik yo ndangx thâuv tsi muôx banx luôv
 • 28/11/2019 14:23
 • Trươngx hơpx banx luôv poz los sis tsi muôx banx luôv, zuôr zôngv mair krang plâuz hâu chia luôv trik yo. Tso luz puôr jêz txas hur trik yo haz bâts mair krang nhoz chêr đôs fênhx đrăngz muôx li 15 phut. Cuô poz jêz txas zangx haz uô pangz đêx. Pang đêx hur ntu krang zuôr pangz luôv ndangx chor cangz chơưk sâuv trik yo.
 • Jăngx yuôx pangz cox tsơưs hâuk chơưr
 • 28/11/2019 14:23
 • + Cuô cax jôt: Cuô cax jôt muôx ntâu kali, canxi haz chor khoangr tsât zov chênhr hur xangr hâuk chơưr, đhâu ntơư pangz khu tinhx tsangs hnuôr.
 • Uô hur saz kal nênhs sâuv khoz ntơưv njêr haz tơưr cam
 • 21/11/2019 15:18
 • Zos luz khoz mangl luz kas nênhs, muôz făngz hur tơưr cam njư mir njir njêr mas mangx mangv cxuôv so ntơưv kror kal nênhs. Uô kangz ntơưv nzuôr hur đêx nyaz, mir njir sưz mas cox luz khoz hur saz iz zangv li yaz.
 • Tsưr ziv tưs nhiên khu uô đâuk no
 • 21/11/2019 15:18
 • Moz uô no zuôr muôx tsi tsês zos hês miênr jix tsi muôx jul. Zôngv yuôx thâuv mangl maz uô đâuk no uô tsuô cox gênhl haz muôx ntâu tac jungs phus. Viv li, hlôngr viv zôngv yuôx, cox shuv siv li no chia khu moz uô đâuk no:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.