Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trươngx Xuân, chor cêr plơưr jos mangl poz
 • 23/05/2019 14:02
 • Nhis nuôr, ntu cêr ntơưv Ngar ba tsêr trox xăng Thu Hiênx (cêr Hôx Chir Minh) môngl tsuô chor jos Bu Bơ, Jăng Play 1, Boong Dinh haz Bu N’Jiang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz loz hênhr.
 • Tsưr ziv lơưr lâuv pol tơưv tov đrâu tsêr
 • 16/05/2019 13:55
 • Lơưr lâuv pol tơưv tov đrâu tsêr, tsuô đu zangx mir njir jêz kâuz (axit boric) hur đêx cuz, tos mir njir mas xuôs tus pangl so tsêr los sis khâuz hlang so tsêr ntuz chor cuô đêx nuôr chia so plangl tsêr.
 • Yuôx zôngx ziv tsuô nênhs gru ntêr
 • 16/05/2019 13:55
 • Cuô txir tâuz ntôngs ntông: Pangx txir tâuz ntôngs ntông txir 15g, blôngx txir lưs kâuz 10g nzuôr hur cxôngr zâu, cênhz 30g thangx phenx tsuô hur iz luz ntiv chuz kuôl đêx. Thâuv pangx txir tâuz ntôngs ntông, blôngx txir lưs kâuz sar, tsu zuôr cuô laiv tsês fuôl. Hâuk iz jas 4 đar cax phê, kuôl 2 tênhz six hơưv hâuk iz jas, iz jas hâuk 4-5 hnuz.
 • Lêr côngv blêx yaz ntơưv nênhs S’tiêng
 • 09/05/2019 14:26
 • Phôngv blêx yaz zos lêr hôis truênx thôngr ntơưv nênhs S’tiêng xênhr Binhx Phươc. Uô kangz sâu tangs chiv blêx, lax têz lo uô đu lus, tsôngv box S’tiêng tuôx nhoz uô cê, bangx cxuô ntu xưs li xair blêx, tuôr njaz chia uô lêr côngv tsưr xinhz.
 • Pux anh hungx Hôx Kan Lichx
 • 25/04/2019 19:37
 • Hôx Kan Lichx zos iz hur chor pux anh hungx lưx lươngs vur trang xu thơưx sâuv trỗng Trươngx sơn. Pus bê mênhx pêv zos Kăn Lichx, minhx cxưx Pa Kô, zus shông 1943 ntơưv jos A Lê Nôc, nhis nuôr thuôx thix trânr A Lươir, hênhx A Lươir, xênhr Thưax thiên - Huêr.
 • Tsưr jos Lir Văn Hanhx ntâus ntêx
 • 25/04/2019 19:37
 • Shông 2017, đangv viên Lir Văn Hanhx (zus shông 1988), minhx cxưx Môngz nhoz jos 9, xar Cư K’nia (Cư Jut) lo pux tuz nhuôs tsang uô tsưr jos.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.