Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lov jêv ntưl “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv I shông 2017
 • 14/12/2017 14:49
 • Txix hnuz 9 - 11/12, ntơưv đrôngl Đax Latx (Lâm Đôngx), Bôx Nông nghiêpx - PTNT cênhz đrul Ban Tơư kra Têi Nguên, WBPX xênhr Lâm Đôngx haz hiêpx hôix cax phê Ca cao Viêtx Nam tsov cưv “Hnuz cax phê Viêtx Nam” (10/12) jas tiv I, shông 2017.
 • Tsưr ziv uô cuô đêx so ar ntơưv tsêr an toanx
 • 14/12/2017 14:49
 • Nguên liêus tsuv bangx tsuô iz phưx xitx 470ml muôx: 1/2 khoz cônx Isopropyl (los sis hlôngr ntơưv chơưr vodka); 1/2 khoz cuô kâuz đơưz; 350ml đêx nyaz (chia por vêv ntêr mas zôngv cât los sis đêx bâu).
 • Tâuz ntông
 • 14/12/2017 14:49
 • Hur kangz nuôr zos iz cxa jăngx yuôx khu moz ntơưv tâuz ntông:
 • Đok trăngx
 • 07/12/2017 09:55
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv đok trăngx khu moz li nuôr:
 • Tsưr ziv khu “cươc” têk tơư muôx grê
 • 30/11/2017 09:57
 • "Cươc" têk tơư zos tinhx tsangx moz sâuv tơưr grax viv ntux no yangx, uô tsuô nênhs moz nor txoz, têk tơư o njôngl, tơưr uô tsâuk tsar los sis tu plêz moz. Zuôr zôngv iz cxa tsưr ziv khu “cươc” têk tơư tsuô cheix ntux tsâux los six muôx kangz hâu li nuôr:
 • Kos jâuz đơưz
 • 30/11/2017 09:57
 • Kos jâuz đơưz zôngv uô yuôx khu iz cxa moz hur kangz nuôr:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.