Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nghêx nhân ưu tur Lò Thị Hoa
 • 08/09/2021 10:55
 • Nghêx nhân ưu tur Lò Thị Hoa nhoz jos Trung Sơn, xar Ea Pô (Cư Jut) tsinhr sir jul tuôr tsês, phuôv tsangr nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs Nduôr.
 • Ntâu phương anr trâu shông cơưv yaz
 • 05/09/2021 14:54
 • Hlang trâu shông cơưv yaz 2021-2022, tangs nro xênhr muôx 369 cơ sơv zor zux txix cxênhx mâmx non txus THPT haz trung tâm GDTX. Tangs nro xênhr nhangx xangv muôx li 182.024 shuv xinhz, cxangz yangx 1.340 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx.
 • Zơưv Y Bríh cuz saz tuôr nghêx kraz ndâu truênx thôngr
 • 05/09/2021 14:52
 • Môngl txus jos Jiang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song), nul zơưv Y Bríh (zus shông 1956) lênhx tưs tuz pâuz viv zơưv nto bê zos iz nghêx nhân kraz ndâu ntơưv nênhs M’nông, tiv zix mas chor chuôz zênhx xưs li cơưv, tơưz, vangz, tơưz njêl…
 • Linh Thị Kín - lênhx nxeik Langl lo thuv khoa khôir C
 • 05/09/2021 14:52
 • Đrul tangs nro điêmv tuv hơx môn khôir C lo 27 điêmv (Ngữ văn: 8,5 điêmv, Lịch sử: 8,75 điêmv, Địa lý: 9,75 điêmv), cưr Linh Thị Kín, minhx cxưx Langl, shuv xinhz học Tsêr cơưv PTDTNT THCS haz THPT hênhx Đăk Mil tưz zos thuv khoa khôir C ntơưv xênhr Đăk Nông hur jas thi cơưv tangs THPT shông 2021.
 • Xar đriv Quảng Trực muôx ntâu hlôngr yaz
 • 05/09/2021 14:50
 • Xar đriv Quảng Trực (Tuy Đưc) muôx angr đangr yangx 56.301 ha, muôx 35,5 km cêr buôs đriv Campuchia. Tangs nro xar muôx 11 jos haz 2 kror qơư tiz nênhs nhoz, đrul 3.130 tsêr, 12.088 lênhx nênhs, 17 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uo cê.
 • Jos K62 – kror qơư căn cưr cach mangx nhoz Nâm Nung
 • 05/09/2021 14:48
 • Pus H'Rem Buôn Yă, Bir thư Chi bôx jos K62, xar Ðăk D'rô (Krông Nô) has pâuz, shông 1962, Mỹ-Ngụy ntêk tuz hluôs minhx cxưx Ê đê hur jos Dur KMăl, xar Dur KMăl, hênhx Krông Ana (Đăk Lăk kuz) môngl uô tuz trok, hos chor nxeik cheik môngl uô jân công.
 • Uô txas sei đêx hâuk
 • 26/08/2021 14:31
 • Muôz mir njir đêx haz poz jêz txas (tiv lêx 50:50 mas jông hlo) chuôz zênhx trâu xưs li faz, thôngz, ntiv lux…
 • Chor yuôx đrox zôngv pangz khu moz thangx njêr
 • 26/08/2021 14:31
 • + Civ fix: Muôz 2 đar môngr civ fix, 1/2 đar môngr yến mạch tor cênhz 500ml đêx sur. Phaiz hâuk tangs ci haz tsâus ntux hur 15 nuz đrăngx đrênhk. Uô kangz kei moz thangx njêr tưz grêl, su nuz puôr haz tror kangz hâuk iz ntu chia truôx moz haz hlôngr txangr hêx miênr jix iz chê.
 • Tsưr ziv khơưs tsês kêx lo ntêr đuô
 • 19/08/2021 11:00
 • + Khơưs tsês trơưs tsưr ziv truênx thôngr: Kêx kror nhis sâu tsinhv nhôngl haz lu angr tsuv jaz yangr ntux chia kruôr li yơưz cuôs angr pôngz. Uô kangz jaz kruôr tsuv khơưs chia qơư saz, langx khav los sis tso kêx hur nangz thangz kror đei têx kror qơư langx khav chia tsi nông tuôx pưv uô trâu nưl lưx plơưr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.