Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tuz hluôs Ê đê cuz saz lus kraz ndâu
 • 21/05/2020 14:49
 • Thâuv kror muôx 10 shông, Y Kha (zus shông 2004) nhoz jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) tưz uô lo iz cxa chuôz zênhx xưs li cơưv, tơưz, vangz, yâul... ntơưv car thênhx, shông.
 • Zangv hnox uô yuôx jông tsuô njưl, khu gru
 • 21/05/2020 11:02
 • + Mor cuô đik kos txaix: Kos txaix krang kruôr 100g, hạnh nhân 200g, nông kêz 100g, mir njir bơ. Kos txaix uô sar, nôngz kêz, hạnh nhân ciz sar têr tơưr, cxôngr zâu. Iz jas muôz 10g hạnh nhân môngr, kos txaix, kêz txâus tor đêx râuz bâu tso txas, muôz mir njir bơ tsuô má lo. Zôngv tsuô moz njưl, gru ntêr...
 • Tsưr ziv tsês njêl nhôngl thâuv tsi muôx tuv jêz txas
 • 14/05/2020 10:39
 • + Zangv 1: Muôz iz đeiv ntơưr ntu bul njêl kror muôl chia por vêv 3-5 tênhz six hơưv. Cxênhx ntơưr ntuz pangz uo tsuô njêl nhôngl ntêr viv hur kror muôl muôx xur tuênr trangs, thâuv tsi muôx đêx, tuêr hnuôr zuôr tu uô tsuô njêl tuôs sei đuô. Muôz ntơưr ntuz bul kror muôl njêl grul ntêr nôngz nhôngl tu tuênr hnuôr, pangz njêl tsês lo ntêr tsi tsư.
 • Khu moz poz mè đay, txoz ntơưv đinh lăng
 • 14/05/2020 10:39
 • Trơưs y hocx lâul, iz făngz jông lương huyết haz khu lov viv hnox, đuô li tinhr tsât ntơưv đinh lăng tưz thôngx li nhân sâm. Iz cxa yuôx sir zôngv đinh lăng:
 • Nguên liêus thiên nhiên khu moz chamx muôx kangz hâu
 • 07/05/2020 09:22
 • + Điz kuôr tsuôs: Muôx đêx haz tinh tsât hur cuô điz kuôr tsuôs lo seiz li thânx yuôx pangz khu chor moz chamx. Cxôngr bleiz nhias điz kuôr tsuôs tsâu đêx tsơưs hlo 2 tênhz six hơưv. Muôz chor bleik điz ntơư bul sâuv chor qơư mangl moz chamx muôx li 10-15 phut mas li nzuôr hur đêx nyaz. Uô li ntơư ntâu jas iz hnuz chia muôx kangz hâu jông.
 • Tsưr ziv tangs njâuv hur thâur thangx njêr
 • 07/05/2020 09:22
 • + Zangv 1: Thâuv puv njâuv gangl môngl hur thâur thangx njêr, muôz tus puôr trơưk cxul tuz tsuô kangz hur chia nxuô njâuv. Tos thâuv njâuv nde bur tsuô sâuv mas ru trơưk haz nqul cuôs njâuv pôngz. Tsinhr uô li ntơư cuôs tangs njâuv.
 • Uô hur saz plơưr xâuz ntơưv cuô đêx cônx
 • 29/04/2020 15:19
 • Plơưr xâuz nhangr đhâu haz tuôz tsi zôngx ziv nxuô haz uô hur. Zos sâuv đaiv plơưr xâuz mangl kas nênhs, langx nxuô cxuôv zuôr zôngv đêx đêx haz cônx xưv lir. Tsuô zôngv zangv cônx 90 đôs chia bov đamv an toanx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.