Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Điêu Ngân, Bir thư chi bôx gruôl, ntâus ntêx
 • 28/04/2017 14:44
 • Zơưv Điêuv Ngân, zus shông 1966, hair nênhs S’tiêng nhoz jos Bu Đach, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos Bir thư chi bôx jos Bu Đach, muôx 7 đangv viên, hur ntơư muôx 3 đangv viên pux.
 • Yangz đuô Hnuz Kangz ntux los đôngx 1/5: Công ti Nhôm Đăk Nông - TKV tu pangz jông côngs nhênhs los đôngx
 • 28/04/2017 14:44
 • Công ti Nhôm Đăk Nông – TKV (Tâpx đoanx Công nghiêpx Than – Khoangr savn Viêtx Nam) nhopz xar Nhân cơ (Đăk R’lâp) nhis nuôr tangz tov cangr, vânx hanhx Tsêr mair Alumin Nhân Cơ, công suât 650.000 tênhr/shông. Nhis nuôr, công ti muôx 1.065 canr bôx, công nhênhs viên haz nênhs los đôngx; hur ntơư, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 83 lênhx, txir 8%, tiv zix mas zos chor minhx cxưx M’nông, Max, Ê đê, Môngz, Nungx, Nduôr…
 • Tsưr ziv uô hur kror trôngx ar
 • 28/04/2017 14:44
 • Thâuv nzuôr ar tsuv lu kas tsi môngl sưs li trox nhơt, angr đuz, muôz mir nzir trox nxuôv los sis chơưr đơưz ntuz kror kas, iz njir uô kangz muôz muô ntơưr bor kuz so cxuôv hur mas ar tror kangz yaz chi tuôx.
 • Ntông dâm butx
 • 28/04/2017 14:44
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv ntơưv ntông dâm butx khu moz hur kangz nuôr:
 • Nênhs lâul K’Hoar zov chênhr tuôr truôx banv săc văn hoar nênhs Max
 • 21/04/2017 10:31
 • Nênhs lâul K’Hoar zos nênhs muôx côngz bê nhoz jos 1, xar Quanvg Khê (Đăk Glong) zos chiênr binh lâul. Zơưv pâuz tsưr ziv uô trơưs chor tsơưx pâuz lus phong tux tox cuanr haz tsinhz tas luz nênhx nênhs Max chia zaiv cêr ntâu đangs nuv phiv liv muôx tơưv hur luz nênhx tsôngv langx.
 • Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr thâuv tsi muôx tuv jêz txas
 • 21/04/2017 10:31
 • Jiz mur: Grax buô thâuv hlêik têx xơưz, plênhr sâuv grax mir njir jiz mur, mas qoz grax tsuô iz txux hluô đai ntơưv kror qơư langx khav, uô li ntơư grax zuôr tsês lo iz luz six nhôngl mas tsi tsư, cênhz tsinhv cxangz nzir tsư kangz.
 • Tơưr txir lưux
 • 21/04/2017 10:31
 • Iz fangz jông yuôx phôngz nyangr, sat trungx, tangr txoz…, tơưr txir lưux tsinhv lo zôngv uô iz cxa yuôx sưs li:
 • Txir jâuz cangz
 • 13/04/2017 14:15
 • Iz cxa jăngx yuôx zôngv jâuz cangz khu moz hur kangz nuôr:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.