Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntơưr bor, “zangv nox tinh thânx” ntơưv bôx đôix
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor tuz tros has tsongs, bôx đôix biên phongx, tuz tros har txưr nhoz qơư buôs đriv, por trôngz har txưr đêz has jiêng mas chor fông ntơưr, đêiv ntơưr thâuv nzur tưz lênhx fôngx zưs, cor cangv, zos “zangv nox tinh thânx” haz cênh xur mông zov chênhr, muôx grê.
 • Chiênr binh lâul Điêuv Hungx uô nênhx shir phangz, muôx jul
 • 22/06/2017 10:09
 • Zơưv Điêuv Hungx (zus shông 1955), nênhs M’nông nhoz jos Bu Boong, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) lzos chiênr binh lâul muôx tinh thânx lax cuan, uô nênhx shir phangz, muôx jul. Zơưv môngl uô tuz tros shông 1972, uô đăngs nuv âur muôl txưr, xang njaz ntơưv xar Quangv Trưx môngl hênhx Bux Đôp (Binhx Phươc).
 • Txir lưv tsưz
 • 22/06/2017 10:03
 • Txir lưv tsưz tsinhr lo zôngv hur oz zangv nhôngl haz kruôr. Iz cxa nux grê khu moz ntơưv txir lưv tsưz:
 • Bir thư chi bôx Lucx Văn Vangv ntâus ntêx
 • 15/06/2017 14:02
 • Shông 2008, zơưv Lucx Văn Vangv (zus shông 1981), hair nênhs Nungx nhoz jos 4, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) lo tsang uô Bir thư chi bôx jos 4. Hur ntu uô hâux lưv, zơưv zov chênhr tsês six hơưv seiz njuôl nghix cuêt ntơưv cxuô cxênhx wiv Đangv, cơưv shuv tsưr ziv uô nuv ntơưv chor đôngx nghiêpx chia txơưx chox kra.
 • Ntâus zang cangz tuôx pưv haz muôx poz đuz vos sâuv trik yo
 • 15/06/2017 14:02
 • Trik yo jaz tov ntux nông los sis tsês ntêr zuôr tuôx pưv los sis muôx poz đuz vos. Los six langx nxuô haz taiv tsi lo hur ntơưv môngr jơưr thông thươngx. Đrul chor tsưr ziv đơn janv hur kangz nuôr zuôr pangz jơưr tangs nro chor ntơư sâuv trik yo thông thươngx:
 • Điz
 • 15/06/2017 14:02
 • Điz muôx tsus kangz jiz, langx khav, jông yuôx thanh nhiêtx, khu lov, muôx đêx ntơư. Iz cxa yuôx khu moz ntơưv điz cuôz hur kangz nuôr:
 • Tâuv poz cưs
 • 08/06/2017 13:45
 • Txir tâuv poz cưs muôx ntâu tsât jinh jươngr li vitamin, canxi, magiê, kali... Iz cxa tsưr ziv zôngv tâuv poz cưs uô yuôx khu moz hur kangz nuôr:
 • Lâur keiz tsêr hur luz nênhx saz njênhk ntơưv nênhs Chu
 • 01/06/2017 10:09
 • Hair nênhs Chu, keiz zos zangv muôx đăngs jul, nhuôs ntơưv xinhz hangr jôngr, hâur tox; zos tus tsax shênhv chêr ntơưv gâux hnuz, chuôz ntơưv iz hnuz yaz. Thâuv tus keiz kuô, cxuô zangv fêv, tsi jông por lênhx zangx tangs.
 • Ngor sen
 • 01/06/2017 10:05
 • Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos cNgor sen zos changs ntul têx thôngx ntơưv tsoz sen, tuôx hur kangz môngr angr, đangr 3 - 5cm, tov đrâu đăngx, tsar mas muôx ntâu luz kror. Iz cxa jăngx yuôx ntơưv ngor sen hur kangz no:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.