Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tơm kuyt
 • 23/09/2016 09:58
 • Play kuyh gĕh âk nau uĕh ma bu nuyh sa gơi dăng săk jăn, gĕh sĭk, protein, lipid, vitamin, axit hữu cơ, dak…
 • Ðoàn khối ăp ntŭk kan n’gor lĕ nuih nhâm pah kan yor nau rêh bon lan
 • 14/09/2016 14:50
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðoàn Khối ăp ntŭk kan n’gor lĕ ndâk âk tâ pah kan yor nau rêh bon lan, bri bon, gĕh âk ngăn bu nuyh đoàn viên, druh ndăm ta ăp ntŭk kan đoàn tĕng kan tâm ban: Ân ndơ ma kon se nti o-ach, kon se nti mpôl rnoi iê bu nuyh, khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk, tăm tơm si, chhĭk hâ, mpih n’dŏk ta trong hăn bon lan…
 • Hĭp dak ôch
 • 14/09/2016 14:42
 • Hĭp dak ôch hôm e bu moh lah hĭp sa ônh glah: Hĭp dak ôch njŭng, srat, n’dĭk, dŏng n’gang nau luh mham… Hĭp dak ôch dơi dŏng gơi bư ăp ntil dak si đah:
 • Bư brah Tu su (bư brah Nglaih) bơh bu nuyh Mông
 • 08/09/2016 10:36
 • Bu nuyh Mông way ndâk tâ Bư brah Tu su tĕng jrŏng rnoi tâm khay 6, khay 7 (lơ ân) ăp năm. Nau bư brah aơ dơi ndâk gơi mprơh ăp ntil nau mô uĕh, nau mô lap, dăn ăp ntil nô nau uĕh lăng tât ta jrŏng rnoi.
 • Tơm dŭr
 • 08/09/2016 10:27
 • Tơm dŭr dơi bu dŏng gơi bư dak si săm ăp ntil nau ji kơt aơ:
 • Hao ndư kah gĭt nao nao…
 • 01/09/2016 14:52
 • Khă deh lor, deh ta tâ tâm lơh tâm su mô rĭ deh bơh kơi nar tâm lơh tâm su bri dak he lĕ dơi lơh pĭt lơi, ăp bu nuyh Việt Nam lĕ nuih kah gĭt nuih nhâm tâm lơh Kăch mạng khay Pham n’hanh lơ Ndâk njêng bri dak 2/9.
 • Play jrang sưk
 • 01/09/2016 14:49
 • Bơh đah nau kah, gĕh âk ntil nau uĕh ma săk jăn yor gĕh âk vitamin C, âk đạm, nau lay rmông, canxi, loih…, play jrang sưk hôm e dơi bu dŏng gơi săm ăp ntil nau ji:
 • Nau ntĭm prăp puăch sur ân uĕh mô kâp chê tâm tu n’dĭk
 • 01/09/2016 14:48
 • Lah mô gĕh tu n’dĭk gơi prăp ân uĕh puăch sur, yor he r’văt puăch tơm bơh ơm ôi tât dâng nar nĕ ât saơ bô ih jêh, tâm nĕ gĕh ăp nar bri duh nar. Yor nĕ, he dŏng dấm mô rĭ dak sŭt, gơi prăp puăch sur dŏng sa ân jŏ:
<< <  63  64  65  66  67  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.