Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah răm Yan play bơ dŭm bơh Bu Nong
 • 26/07/2018 10:35
 • Bư brah răm Yan play bơ dŭm lah du ntil nau bư brah kal e răm du yan gĕh srih tăm ndu ndơ bơh bu nuyh Bu Nong, dơi bu ndâk jêh rek kăch pĕ play ăp ntil, nau bư brah aơ gơi kah khĭt ma trôk neh, brah yang lĕ mât uănh, răk rong ma bu nuyh bon lan gĕh du yan tăm uĕh jêng.
 • Bư ân ngăch lĕ khih tâm băng
 • 26/07/2018 10:29
 • Băng lah way trau sa ăp nar. Khă nĕ, he lơi ăp ntil nau khih mô uĕh tâm băng gơi mô gĕh khih ma n’hâm soan săk jăn lor ma sa:
 • Phung kan ksiêm neh ntu bơh UNESCO pah kan ta n’gor he
 • 19/07/2018 10:25
 • Mhau lơ 16/7, Phung kan ksiêm neh ntu bơh UNESCO yor Tiến sĩ Guy Martili- Kô ranh Hội đồng trĕng kơp Kông viên neh ntu lam ăp bri dak lĕ gĕh nar pah kan ma UBBL n’gor gơi tâm nchêch nau ndâk nkra Kông viên neh ntu yôk ŭnh Krông Nô.
 • Ndơ sa ân kon se ji kop yan rlu nti
 • 19/07/2018 10:18
 • Por bạc hà: Bạc hà 10 gam, phe 50 gam, poăch sur 50 gam, boh bôt ngọt ân nŭm. Bạc hà tho ân kloh iĕt sŏk dak. Poăch sur tho kloh choh ân hăch, chê boh, bột ngọt wâr sĭn. Chê phe tâm dak bạc hà gâm ân khuh, por sĭn chê tay poăch sur wâr ân tâm ban. Kon se jê ân sa du nar du tâ ta mông ji ngot, sa nao nao tâm 5 nar.
 • Têp play mbo
 • 19/07/2018 10:18
 • Têp play mbo gĕh âk vitamin K, vitamin A, B1, B2, B6, C… rtăngm lay rmông, tinh dầu n’hanh âk chât vi lượng êng. Ngêt dak têp mbo ăp nar bư uĕh ma play măt, bư ntrŭnh dak ntăk play măt gơi leo dak play măt tâm proch ân uĕh. Bơh đah nĕ, bư ntrŭnh đường huyết, bư m’ham ngăch kât. Rnoh bọ kali, canxi âk nĕ ngêt dak têp play mbo mô klach roh dak boh tâm săk.
 • Drưh đrưh Nar rbŭn pâl druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018
 • 12/07/2018 09:20
 • Mhe aơ, ta Ntŏk Nau way n’qual Krông Nô, N’gor đoàn Dak Nong lĕ kan n’hanh ma N’qual đoàn Krông Nô ndak Nar rbŭn druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018 lah gĕh rlau 500 đoàn viên, bu druh ndăm tât ta 13 n’qual, thị đoàn n’hanh đoàn trực thuộc.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.