Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndơ sa dŏng bư dak si săm nau ji rklơm soh
 • 17/01/2019 15:09
 • + Por lê: Play lê 500 gam, mbo gê 100 gam, sĭk ân nŭm. Mbo gê trăm tâm dak wơt ân sơh; play lê sŏk lơi grăp koh ân jê. Ăp ntil chê tâm glah, chê dak gâm bư por sa, dŏng sa 2 tâ du nar.
 • Play nông kro tâm nau rêh ăp bu nong tơm
 • 10/01/2019 09:46
 • Ðah ma bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe tâm lam n’gor play nông lah du ntil ndơ dŏng dơh dăch, tâm êp ma nau rêh. Play nông kro dơi bu dŏng bư ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhau gĕh nông dak, dơm r’nih rpŭng rpuăl, dơm piăng trau… Play nông kro hôm dơi bu nuyh bon lan dŏng bư ndơ uh pâl bơh ăp bu nong tâm ban M’buăt (Bu Nong), Dĭnh năm (R’đe), M’boăt (Mạ)…
 • Thuận An nsrôih ndâk njêng jêh bri bon mhe ta quý I/2019
 • 03/01/2019 14:47
 • Xă Thuận An (Dak Mil) gĕh 8 thôn, 2 bon đah lơ 30% lah bon lan bu nong iê bu nuyh. Dơi kơl bơh Bri dak, ăp ntŏk kan tâm n'qual gơi ndâk bư ngih wâl trong hăn, bon lan ta xă lĕ mô rlu nsôih, uănh kh'lay nau pah kan bư mir jan ba, n'hao âk tơm tăm, mpô mpa rong.
 • Nar rbŭn "Gâp rŏng Bri dak gâp nơm"
 • 03/01/2019 14:32
 • Nar rbŭn “Gâp rŏng Bri dak gâp nơm” dơi ndâk kan ntơm khay 11/2018 tât khay 2/2019 ta ăp n’qual bon têh tâm n’gor gơi nchŭn nau kan kơl kon se jê, ăp r’năk gĕh n’hâm soan ma bri dak, r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor.
 • N’sĭt tă bơh ăp ăp ntil nau kơl kan bư trŭnh o-ach ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 27/12/2018 10:05
 • Ăp năm dăch abaơ, bơh đah nau kan ndâk nau kan kơl bơh ăp bộ, n’gâng kan Trung ương, n’gor he lĕ dăp dơm, pah kan âk nau kan kơl bu nong tâm ăp n’qual, bon têh gĕh nau kan: Nau kan kơl ân manh prăk ma ăp r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh năm 2015 – 2020; nau kan kơl ân manh prăk ma kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh o-ach, r’năk dăch kơp o-ach n’gor Dak Nong năm 2016-2021; tâm rnglăp đah ăp ntŏk kan, n’gâng kan ma bon, buôn bon lan iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk…
 • Kho ao nchoh mbăn kal e bơh bu ur Dao Thanh Y
 • 27/12/2018 10:05
 • Tă bơh Quảng Ninh tât rêh, ndâk njêng nau pah kan ta thôn Quảng Hà, xă Nâm N’đir (Krông Nô), âk bu ur Dao Thanh Y hôm r nchoh mbăn kho ao bơh bu nong păng nơm n’hanh răk mray nau kan jĭng tanh aơ.
 • Ndơ sa bư trŭnh huyết áp
 • 27/12/2018 10:00
 • + N’ha cần tây: Dŏng lơ nse lơ uĕh, tho ân kloh, juh ân hăch jêh rĭ iĕt sŏk dak, chê iê dak sŭt , ăp nar dŏng ngêt 2 tâ, ăp tâ 40ml.
 • Nau r’vê klach gĕh nau tâm tom rdeh đât rơ mooc
 • 20/12/2018 10:32
 • N’qual Dak Mil gĕh dăch tât 6.600 r’deh đât rơ mooc (hôm dơi moh lah r’deh kang n’hanh r’deh r’deng ndơ). Nau r’vê lah gĕh âk r’deh mô di ma kĩ thuật tâm ban lah mô gĕh ŭnh ang, mô gĕh xi nhan, pre r’deh mô saơ sa, tih ma nau bu nkra.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.