Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dŏng ăp ntil kao bư dak si săm siăk
 • 11/10/2018 10:06
 • + Săm siăk ji mlông: Kao play mbŭng n’kuăng 30 gam, sŏk gâm đah iê sĭk, tâm pă ngêt ăp tâ du nar. Mô rĭ he chê tay n’ha jiăm tăp 10 gam, grăp play kroch 10 gam.
 • Bu ranh K’Ðu răk uĕh nau kan tanh Sah
 • 04/10/2018 09:44
 • Ntơm 10 năm lĕ lăn, bu ranh K’Ðu, 72 năm, bu nuyh bu nong Mạ, ta B’Srê A, xă Dak Som (Dak Glong) ăp nar hôm tanh sah kal e bơh bu nuyh Mạ gơi tăch “ân ma bu nuyh đă tanh rvăt” bơh ăp bu nuyh tâm bon, tâm n’gor n’hanh ăp ntŏk bu năch tât hăn pâl.
 • Nar rbŭn ruăh đă bu nuyh kan ta bon Bu Kol
 • 04/10/2018 09:44
 • Lơ 30/9, âk cử tri ta bon Bu Kol (ntŏk gŭ bon lan 5), gĕh âk bon lan Bu Nong iê bu nuyh, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ nuih n’hâm hao bư tơm tâm nau kan gơi rklăch sam bŭt ruăh bu nuyh kan gĕh nau blau gơi bư kô ranh ntŏk gŭ tâm bon lan, năm 2018-2020.
 • Tuh măt
 • 04/10/2018 09:37
 • Tuh măt lah du ntil ndơ dŏng sa dơi bư tă bơh ăp ntil tuh. He dŏng sa âk ntil tuh măt khă nĕ tuh ndrêh lah ntil tuh sa kah, săm nau ji ngăch bah… Ăp ntil ndơ sa, nau ntĭm dŏng tuh măt bư dak si:
 • Nau ntĭm pih tu jot ân ngăch n’hanh kloh
 • 27/09/2018 14:11
 • M’hĭng iê kem tho sêk ta ntŏk bâ tu jot. Dŏng brôi nđot ntŏk lĕ m’hĭng kem thô sêk. Lah ntŏk bâ âk he dŏng brôi têh gơi nđot khă nĕ lah mô dơi nđot hô ir yor nđot hô ir bư iơh tu jot. Jêh pih kloh, he sŏk siăm bĕ nsŭt ân kloh.
 • N’ha ngot
 • 27/09/2018 14:11
 • N’ha trau ngot lah du ntil n’ha trau sa uĕh ma săk jăn. Ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha ngot bư dak si:
 • N’hâm soan nsrôih hao tâm nau rêh bơh Dương Văn Súa
 • 13/09/2018 15:47
 • Deh n’hanh têh tâm rnăk gĕh 4 nuyh nô yuh oh ta neh Quảng Hòa bêng nau jêr zŏk (Dak Glong), mê khĭt ơm, bő păng bu krŭng tâm ndrung khă nĕ Dương Văn Súa, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 8A, Wâl sam bŭt gưl II Quảng Hòa gĕh nau mĭn nsrôih hao tâm nau rêh ôi mhau.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.