Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô Thào A Giáo lĕ nuih n’hâm ma nau kan tâm bon lan
 • 29/12/2017 10:05
 • Năm 2014 tât abaơ, nô Thào A Giáo, bu nong Mông dơi bu nuyh bon lan ruah kan bư kô ranh thôn 7, xă Dak R’măng (Dak Glong). Nô nsrôih jă đă bu nuyh bon lan hao nau kan wăng sa, tâm rom gop ndâk njêng nau rêh ân uĕh tâm bon lan…
 • Play dâu he
 • 29/12/2017 10:05
 • Play dâu he hôm dơi moh lah play dâu ân ndrŭng sa n’ha, dơi dŏng sa bư ân dăng n’hâm soan, săm ăp ntil nau ji aơ:
 • Dŏng dak iĕt jiăm tây ŭm bôk săm sŏk kro, daih rŭng
 • 29/12/2017 10:05
 • Ndơ gĕh tâm sŏk he chat sừng gĕh săk moh keratin dơi chăt tă bơh jâng sŏk. Lah jâng sŏk bư gĕh ăp tế bào mhe, ăp tế bào sŏk ơm (lĕ khĭt) dơi ntrôl luh bơh tăch ntô bôk n’hanh nĕ jêng rse sŏk he way saơ.
 • Grăp thìa là – ntil dak si săm âk nau ji
 • 21/12/2017 09:45
 • Thìa là (iàm dơi moh lah thì là) du ntil n’ha dŏng chê tâm trau way dơi bu dŏng bư trau sa, n’ha thì là bô kah, bư ân lĕ bô ngir. Grăp thì là dơi bu dŏng n’gang n’hanh săm nau ji aơ:
 • Drơu đrơu “Nar Ka phê Việt Nam” tâ tâl I năm 2017
 • 14/12/2017 14:49
 • Ntơm lơ 9 tât lơ 11/12, ta bon têh Ðà Lạt (Lâm Ðồng), Bộ Ntĭm bư mir jan ba – Hao nau rêh bri bon kan ndrel ma M’bŭch Ntĭm gai Tây Nguyên, UBBL n’gor Lâm Ðồng n’hanh Hiệp hội Ka Phê Kao kao Việt Nam ndâk “Nar Ka phê Việt Nam” (10/12) tâ tâl I, năm 2017.
 • Nau ntĭm nkra dak tho măt nar ân kloh ta wâl
 • 14/12/2017 14:49
 • Ndơ dŏng rơm gơih nkra dak si tho ân kon yăng krih 470ml gĕh: 1/2 ka chok kồn Isopropyl (mô rĭ dŏng ndrănh vodka); 1/2 ka chok dấm nglang; 350 ml dak kloh (Gơi prăp ân jŏ he dŏng dak kât mô rĭ dak duh).
 • Play mbŭng
 • 14/12/2017 14:49
 • Jêh aơ lah nau ntĭm dŏng play mbŭng săm nau ji:
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.