Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndrănh dak si
 • 10/10/2019 10:14
 • + Ndrănh r’nga ôch: N’ga ôch 50 gam mpruh ân kloh, ân sơh jêh rĭ sŏk trăm đah 500 ml ndrănh sơm, 20 – 30 nar dơi dŏng ngêt jêh. Ngêt 2 tâ du nar, ăp tâ ngêt tâm 10-20 ml. Dŏng săm nau ji ma bu nuyh way ji bôk, way măt, ji kơi ji kô mâk, njra sŏk ơm, siĕk iê n’hak tâm ka ko…
 • Gơi ntô jot mô gĕh bĕ dak
 • 10/10/2019 10:14
 • Gơi ntô jot he chŭt hăn tâm dak mô gĕh bĕ dak he rơm ăp ntil ndơ aơ lah gĕh jrêng sŭt n’hanh măy n’khôm siăl bư duh.
 • Nau ntĭm plôk ntô bum tây ân ngăch
 • 03/10/2019 10:24
 • He way dŏng pêh plôk ntô bum tây jêh rĭ gâm, lah mô rĭ he tĕng kơt nau aơ. He koh ntô bum tây jêng puăn trong jêh rĭ gâm sĭn. Jêh rĭ ntô n'hanh săk bum tây plôk êng, nĕ nơih ngăn he dŏng ti plôk ntô gơi sa.
 • Play ya ut bư lĕ nau khih tâm klơm
 • 03/10/2019 10:24
 • Play ya ut dơi bu dŏng săm bư ân lĕ khih, tâm nĕ gĕh nau khih yor du tâm săk, ăp ntil nau khih yor klơm mô saơ dăng.
 • Trong hăn ta xă Buôn Choăh iơh hô ngăn
 • 19/09/2019 10:12
 • Trong hăn ntơm tâm klang bon jê Dak Mâm hăn tât ta xă Buôn Choăh (Krông Nô) jong tâm 18 km. Trong hăn aơ dôl iơh hô ngăn, mô hôm saơ uĕh lĕ jŏ năm, tâm nĕ gĕh ntŏk e hŏ dơi nkra, bư tay ân uĕh.
 • Nau ntĭm săm mŭn
 • 19/09/2019 09:53
 • + Dak tràm dơi n’gang ka man, mô ân blau ta ntô săk… Dak tràm dơi dŏng bư sơh mŭn ntơm tâm ntô săk tât bơh tach. Iĕt bar pe dak ta mpon. He mhĭng ta ntŏk mŭn. M’hĭng 2 tâ du nar ân lĕ mŭn.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.