Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Su hào
 • 12/10/2017 14:36
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng su hào nkra dak si:
 • Ðiểu Niă- Gru âk nau blau kan ta bon Bu Prâng
 • 05/10/2017 10:34
 • Che Ðiểu Niă, ta bon Bu Prâng, xă Dak N’Drŭng (Dak N’Soong) jêng du huê gru lĕ ma nau blau bơh bu nuyh Bu Nong gĕh âk n’hâm kơl kan gơi răk mray ăp ntil nau way kal e.
 • Tơm bồ kông anh
 • 05/10/2017 10:31
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng tơm bồ kông anh gơi bư dak si:
 • Du r’năk bu nuyh Mông gơih nti sam bŭt
 • 29/09/2017 09:50
 • Yor ntơm ta wâl gŭ tât ta wâl sam bŭt ngai ir (tâm 20 km), nĕ ta bôk năm nti mhe aơ, mô Lý Và Thanh, bu nong Mông ta thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô) lĕ ndâk du mlâm jaih ân 3 nuyh kon păng gŭ, nơih ngăn nti sam bŭt ta Wâl sam bŭt gưl I Bế Văn Ðàn.
 • Bum trau
 • 29/09/2017 09:41
 • Bum trau (gĕh bŭm âk rsau gĕh bum iê rsau). Jêh aơ dăn ntĭm nau kan dŏng bum trau gơi n’gang, săm nau ji:
 • Nau ntĭm bư bah ji uh mrăch ta ti
 • 29/09/2017 09:41
 • Lah he koh măch, yor chất capsaicin nĕ mrăch iăng ta ti bư ji uh hô ngăn. He tĕng kơt nau ntĭm kơt aơ gơi bư bah ji uh mrăch ta ti:
 • Rnga ôch
 • 21/09/2017 15:16
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng rnga ôch bư dak si săm nau ji:
 • Goong lŭ – du ntil ndơ dŏng goh uĕh bơh bu nuyh Bu Nong
 • 14/09/2017 10:17
 • Bu nuyh Bu Nong gĕh ăp ntil ndu ndơ dŏng goh, uh dơi nkra tă bơh tơm gle, n’kar, play nong…, tâm nĕ gĕh ơm ngăn ngên lah Goong lŭ. Ndơ dŏng pâl aơ dơi bu dŏng goh. Ðah blau blau mĭn n’hanh ti blau nkra bơh păng nơm, bu nuyh Bu Nong lĕ nkra tă bơh 6 mlâm lŭ mô rĭ 3 mlâm gŭ gơi bư goong lŭ goh, tâm ban nau ntaih mô gĕh tâm ban kơt goong Bu Nong.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.