Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tơm prit
 • 20/10/2016 10:17
 • Tơm prit lah du ntil tơm way bu sŏk bư dak si săm ăp nau ji tâm ban lay rmông, chreh leh, tiểu đường, krăl ăch,… Jêh aơ bu ntĭm nau kan gơi dŏng tơm prit bư dak si:
 • N’ha siâm
 • 13/10/2016 14:16
 • N’ha siâm hăng, gĕh tinh dầu, jêng du ntil n’ha dơi bu dŏng chê gâm trau sa. Ăp ntil nau kan gơi dŏng n’ha siâm gơi săm nau ji:
 • Nau ntĭm kan gơi rao ndŭng ân kloh mô bô ngir, kloh dak ntăk
 • 06/10/2016 10:58
 • Dŏng mâng n’kar gơi plach ndŭng: Lah he dŏng pêh gơi plach ndŭng bô ngir ngăn, nĕ he dŏng mâng n’kar sôt gơi placg ndŭng ân mô bô ngir. Jêh plach ndŭng he rao đah dak boh duh iê iê gơi kloh dak ntăk. (Lah he rao đah dak n’dĭk ndŭng bô ngir ngăn).
 • Bum prŭm
 • 06/10/2016 10:59
 • Bơh đah kah, uĕh đah săk jăn bu nuyh sa bum prŭm hôm e dơi bu dŏng gơi săm nau ji, n’gang nau ji ân săk jăn. Ăp ntil nau ntĭm dŏng bum prŭm gơi bư dak si:
 • Grăp tiêu
 • 28/09/2016 14:19
 • Tĕng Ðông y, grăp tiêu hăng, duh, uĕh ngăn đah săk bu nuyh sa gơi săm ăp ntil nau ji ndul, săm ji bôk, ji sêk… ăp ntil nau n'tĭm dŏng grăp tiêu gơi săm nau ji:
 • Lơi ân srat mbung
 • 28/09/2016 14:29
 • He bêch cheng meng bơh chiau ti gơi trŭnh mô gĕh srat bung.
<< <  47  48  49  50  51  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.