Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nai ntĭm Phượng ŭch đah nau kan mêr đah kon se nti
 • 09/12/2016 14:47
 • Lĕ zŏ kan “tôp bôk kon se” rlau 15 năm, nai ntĭm Trần Thị Hồng Phượng, nai ntĭm Wâl sam bŭt nti Gưl I Bi Năng Tắc ta xă Dak Găn (Dak Mil) lĕ nuih nhâm đah nau kan n’hanh rŏng ŭch đah kon se nti.
 • Bồ kết
 • 09/12/2016 14:47
 • Ăp nau ntĭm dŏng play bồ kêt gơi săm nau ji:
 • Play khuăr
 • 01/12/2016 09:52
 • Play khuăr dơi bu dŏng bư dak si săm ăp nau ji aơ:
 • Thị Ly – Bí thư chi đoàn pah kan tĕng kơt nau Wa ntĭm
 • 24/11/2016 15:11
 • Bôk năm 2015, đah nuih nhâm gơih, blau tâm ăp nau kan tâm xă, yuh Thị Ly (deh năm 1995) lĕ dơi đoàn viên druh ndăm ruah kan bư kô ranh Bí thư chi đoàn bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp). Ntơm bơh nĕ, Thị Ly lĕ jêng du huê bu nuyh kan bộ đoàn blau tâm nau kan ndâk njêng n’hanh ndơp nau kan druh ndăm tâm xă hao lơ nar lơ dăng.
 • Tơm play dŭr
 • 24/11/2016 15:11
 • Bơh đah sa uĕh ma săk jăn, tơm play dŭr hôm e dơi bu dŏng bư dak si. Jêh aơ dăn ntĭm an nau bư dak tă si tă bơh tơm dŭr:
 • Sŏk nting iăng ta n'ko
 • 24/11/2016 15:11
 • Lah iăng nting ka ta nko n’hanh mô hŏ hăn ta wâl dak si y tế, he tĕng kơt nau ntĭm kơt aơ gơi sŏk nting ka iăng ân uĕh:
 • Nau ntĭm mprơh tăp dir
 • 18/11/2016 15:49
 • Tăp dir bư mô uĕh đah săk jăn kon bu nuyh. He kan kơt aơ gơi mprơh lơi ân tăp dir du n’hanh nkhĭt ân lĕ:
 • Nchiôp tơm quế
 • 18/11/2016 15:45
 • Ăp nau ntĭm dŏng nchiôp tơm quế gơi săm nau ji:
<< <  45  46  47  48  49  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.