Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kúc vạn thọ
 • 09/02/2017 13:42
 • Ăp ntil dak si dŏng kao kúc vạn thọ gơi săm nau ji kơt aơ:
 • Lĕ rơm jêh ndu ndơ gơi bon lan sa Têt uĕh lăng
 • 06/01/2017 11:09
 • Ta yan dăch lôch năm, gơi rơm ndu ndơ ân uĕh gơi bu nuyh bon lan pâl sa Têt Nguyên Ðán Đinh Dậu 2017 uĕh lăng, nơih pơih, tĕng nau nchră kan dơi tâm pă, ăp n’qual, ăp ntŭk kan lĕ ndâk âk ngăn nau kan gơi bư uĕh ăp ntŭk.
 • Nau mprơ “Páo dung” ta bri neh Dak Nong
 • 06/01/2017 11:09
 • “Páo dung” tâm ban nau moh mprơ blau hôm e dơi bu gĭt lah mprơ nau mprơ bon lan kăl e. Ðah ăp nau mprơ uĕh, lăp tâm nuih nhâm bu nuyh iăt, mprơ “Páo dung” jêng du ntil nau way mô dơi lah mô gĕh tâm bau rêh bon lan bu nong Dao, ndu ndơ nau way tă bơh kăl e Bri dak.
 • Nau ntĭm prăp puăch mô gĕh ôm
 • 06/01/2017 11:09
 • Lah mô gĕh ntu n’dik gơi prăp, he rklâm puăch ta siăm kloh n’hanh mphŭk ta dak giám, khă ân tât ôi tau puăch ât uĕh ơm.
 • Tuh neh
 • 06/01/2017 11:09
 • Tuh neh nhôt, uĕh đah săk jăn. Ăp ntil dak si dŏng tuh neh săm nau ji tâm ban:
 • Tơm mrăch
 • 30/12/2016 13:36
 • Bơh đah dŏng gơi gâm trau, lĕ rngôch ntơm bơh n’ha, reh, play dơi bu dŏng bư dak si săm nau ji:
 • Nau ntĭm sut ân pler n’hanh kloh brĭk, kloh wâl kâp rơm sa Têt
 • 23/12/2016 09:56
 • Sut ân kloh mbrĭng ta brĭk: Lah mbrĭng iăng ta prĭk, he chê vôi bột ta du sô dak đah nŭm bơh por, he m’pêh dak vôi aơ ta ăp ntŭk mbrĭng iăng, ân kơt nĕ lĕ du măng gơi mbrĭng plôk êng. Jêh nĕ, he nchhăch dak n’hanh mpêh rao lơi ân kloh đah mpêh tơm gle.
 • Tơm knok
 • 23/12/2016 09:56
 • Play knok way bu moh lah nam hoàng bá, du tơm si chăt âk ngăn tâm ăp ntŭk ta bri dak he. Grăp n’hanh play dŏng dơi săm âk nau ji. Jêh he plôk ntô play knok, he sŏk ih ân kro, lah dŏng he koih lơi ntô, rao ân kloh, siĕt ân jê, wâr ân sĭn. Mô rĭ he dŏng ntô knok ndrêh, koih lơi ntô, siĕt ân jê, jêh rĭ ih ân kro, prăp ta ntŭk uĕh.
 • Oh H’Diệu gơih iăt nau, nti blau
 • 15/12/2016 11:26
 • Oh H’Diệu abaơ dôl nti jrô 10, Wâl sam bŭt Gưl II, III kon bu nong gŭ rêh nti Dak N’Soong (Dak N’Soong) jêng du huê bu nuyh kon se nti bon lan lon bu nong jê bu nuyh gơih iăt nau, nti blau lĕ âk năm lĕ lăn.
<< <  44  45  46  47  48  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.