Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau ntĭm bư dak play đung
 • 09/11/2017 09:51
 • Dak play đung uĕh ngăn gơi bư ân ngăch mprăk nhâm soan, săk jăn: Jêh aơ dăn ntĭm bon lan bư dak rplay đung ta wâl:
 • Tơm khuăr
 • 09/11/2017 09:51
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng tơm play khuăr bư dak si:
 • Ân tâm ban nau way bu ur bu klô tâm bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 02/11/2017 09:55
 • Kal e, ta ăp ntŏk ngai, ntŏk jru, ntŏk âk bon lan bu nong iê bu nuyh, nau ân tâm ban nau way bu ur ma bu klô hôm e âk nau mô uĕh. Yor dơi ntĭm, jă đă ăp m’bŭch, ntŏk kan, nau kan ân tâm ban nau way bu ur n’hanh bu klô tâm bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau rgâl uĕh.
 • Ntô play lựu
 • 02/11/2017 09:55
 • Ntô play lựu uĕh ngăn gơi he dŏng bư dak si săm nau ji:
 • Nau ntĭm bư dak gâc ta wâl
 • 02/11/2017 09:55
 • Dak gâc dŏng ngêt gơi gĕh âk vitamin A n’hanh nau uĕh dăng ma săk jăn ân ma bu nuyh mhe ji kop; săm ntô săk tâm ban săm mŭn, săm laih, bư ân srok môr; dơi nkra jêng dak si dŏng ân ma bu nuyh ngo măt, mô gĭt saơ nê nê ndu ndơ,…
 • Nau way moh săk bơh bu nuyh Mông
 • 26/10/2017 09:27
 • Tĕng nau way bu nuyh Mông, bu klô jêh gŭ ur n’hanh gĕh kon lah way gĕh săk bơh năp (săk kơp bu nuyh lĕ hŏ lĕ têh). Lah gĕh săk bơh năp nĕ mơ dơi bu kơp jêng bu nuyh têh, nau ngơi gĕh nau kh’lay n’hanh nau rêh hao ndrŏng…
 • Dŏng brik hăch, mpêt bŭnh… suy kơl bư mô ôm neh
 • 26/10/2017 09:27
 • Lah tăm tơm si tâm gir, tơm si mô jêng yor neh mô âk, bư neh dăng, jêr sơh dak. Nau aơ bư bŭk dak, ôm neh, nĕ tơm si tăm mô gĕh hao jêng. Yor nĕ, gơi tăm ân jêng tơm si tăm tâm gir, he sŏk iê brik ơm, châm ân hăch jêh rĭ dơm ta gir tăm tơm si.
 • Ntô play kroch
 • 26/10/2017 09:27
 • Gơi gĕh dak si dơi nkra tă bơh ntô play quýt, tât yan play quýt dŭm bu pĕ play, sŏk ntô n’hanh koh 3 – 4 trong tât ta n’kong, srĭng ntô play quýt ta rse nglŭng, ih ân sơh kro. Ăp ntil nau kan ntĭm dŏng ntô play quýt gơi bư dak si:
 • Ka han rmanh Y Krôch pah kan, bư mir jan ba blau
 • 19/10/2017 10:20
 • Năm 1983, che Y Krôch Bu Nong ta bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) kan bư ka han lơh Fulro tâm lam n’qual Dak Mil lah gĕh bu panh. Jêh rĭ, che dơi bri dak kơl kơp lah ka han rmanh mô hôm gĕh nhâm soan pah kan 31%.
 • Grăp dẻ
 • 19/10/2017 10:20
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng grăo dẻ dŏng bư dak si:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.