Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dŭt ma uĕh ao jong Việt Nam
 • 05/03/2020 10:32
 • Ao jong Việt Nam lah mpơl saơ nau way bu nong Việt gĕh du ntil nau uĕh mô blau ntêt, jêng “Ao nchoh Bri dak” mpơl saơ nau way bu nong Việt Nam.
 • Dŭt kah sa trau blân tăng bu nuyh R’đe
 • 27/02/2020 15:07
 • Trau blân tăng bu nuyh R’đe bư kah ngăn sa. Gơi bư trau aơ bu sŏk blân tăng, poăch ndrôk mô rĭ suan ndrôk n’hanh ntô ndrôk, nting sur, măch ndrêh, gir, jiăm bu nong, chia yong, n’ha quế bri, gôl tơm prit n’hanh boh bôt ngot.
 • Kiến Thành jêh rơm rbŭn têh tơm Đảng bộ xă
 • 27/02/2020 15:03
 • Ðảng bộ xă Kiến Thành dơi N’qual ủy Dak R’lâp ruăh ndâk tơm Rbŭn têh bu nuyh kan Ðảng bộ xă tâ V, năm kan 2020 – 2025 ta lôch khay 3/2020. Abaơ kâp ủy, n’gâng kan bri dak xă Kiến Thành lĕ kan n’hanh dôl n’hâm rơm ăp ntil nau kan. Tĕng nau kan aơ, xă lĕ ndâk njêng ăp tiểu ban kơl nau kan gơi rơm nau kan rbŭn têh.
 • Ăp ntil dak si hao nau dăng ma n’hâm suan
 • 27/02/2020 14:58
 • - Tiêt lôt dơi bu dŏng săm ăp ntil nau ji way mâp: siĕk, luh n’hak, plau ntô săk, ji môr, sâm kơl bư kah mbung sông sa n’hanh dơi bu dŏng săm nau ji lah mô hôm dăng n’hâm suan.
 • Nau uĕh rbŭn mbah siăm kơ nar ngoay ăp pơh ta Nam Dong
 • 20/02/2020 13:41
 • Ntơm năm 2017 tât abaơ, xă Nam Dong (Čů Jŭt) ndâk lih li nau rbŭn mbah siăm kơ nar ngoay ăp pơh. Ta tâ rbŭn mbah siăm kơ aơ, Ðảng ủy, HÐBL, UBBL xă n’hanh ăp n’gâng kan lĕ nchŭn treng uănh ăp ntil nau dơi pah kan tâm du pơh n’hanh ndâk njêng nau mĭn kan, nau pah kan mhe. Nau kan jao ăp ntil nau kan dơi xă mbơh hưn ân gĭt gơi bư trŭnh nau rbŭn, ndăn mông nar pah kan ma Bu nuyh bon lan.
 • Iet n’hanh mray gơi dak play kam mô gĕh tăng
 • 20/02/2020 10:49
 • Lah iet dak play kam he lơi ân ôh dak ta ntô play cam lăp ta dak cam he iĕt gơi dak play cam mô gĕh tăng lah he mray jŏ. Gơi mô gĕh tăng he sêl lơi ntô play cam lor ma iet mô rĭ dŏng, măt iet dak play cam gơi dak play cam mô gĕh tăng jêh he iet.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.