Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lĕ ma nau uĕh Rbŭn bư brah Tả Tài Phán bơh bu nuyh Hoa
 • 26/01/2018 14:02
 • Tả Tài Phán (bư brah dăn ân đăp mpăn nau rêh” lah du nau rbŭn bư brah ntơm kal e bơh bu nuyh Hoa, way dơi ndâk ta mông năm mhe lơ dương; dơi dăn ân mih uĕh siăl uĕh, tơm tăm hao jêng, uĕh huêng ngăt m ăp ka han rmanh, huyêng bu nuyh khĭt sĭt ka lơ trôk…
 • N’ha bô ngĭr ka
 • 26/01/2018 14:02
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha bô ngĭr ka kan bư dak si săm nau ji:
 • Êng ang Khèn Bè bơh bu nong Thái
 • 18/01/2018 09:17
 • Rêh, ndâk njêng nau kan ta ntŏk gŭ mhe Dak Nong, bơh đah uănh kh’lay nau wăng sa, bu nuyh Thái uănh kh’lay tay nau răk mray nau way kal e. Tâm nĕ, Khèn Bè – du ntil ndơ uh êng âng n’hanh gĕh âk dơi bu nuyh Thái răk mray n’hanh hao dŏng.
 • Tuh măt
 • 11/01/2018 09:54
 • Jêh aơ dăn mbơh ăp ntil trau sa, dak si dŏng sam nau ji tă bơh tuh măt:
 • Wâl jong R’đê ta bon Buôr dăch gĕh nau rgâl
 • 05/01/2018 08:59
 • Tâm 2 năm 2007 – 2008, Gâng Nau way – Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl pơk nau kan ndâk nkra bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt), tâm nĕ gĕh nau kan prăk răk wâl jong. Khă nĕ, abaơ ăp wâl jong kal e bơh bu nuyh R’đê dăch gĕh nau rgâl.
 • Tơm hòe
 • 05/01/2018 08:59
 • Tâm Ðông y way dŏng mlom kao hoè nse dŏng bư dak si. Ăp ntil nau ntĭm dŏng kao hòe sâm kơl săm nau ji:
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.