Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Săm bŭt mpơl n’kôch nau tâm lơh kăl e
 • 29/10/2020 14:17
 • Săm bŭt “Kăl e trong hăn tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak he phung My pĭt tâm lam n’gor Dak Nong (1954-1975)” jêng du ntil săm bŭt n’kôch gĕh nau kh’lay yor N’gâng kan Chăm gai N’gor ủy Dak Nong gưl XI ntĭm kan kan n’hanh Wâl Nkra chính trị Bri dak Nau ngăn ngăn dơn nau kan in, pă tăch năm 2017.
 • Ðiểu Phi leo pah kan lor tâm nau kan rŏng ma bri dak
 • 08/10/2020 13:58
 • Che Ðiểu Phi deh năm 1967 ta xă Dak R’tih (Tuy Ðức) jêng du huê bu nuyh gĕh nuih n’hâm pah kan uĕh, leo pah kan tâm ăp ntil nau kan “Tâm kơl ti yor bu nuyh o-ach, mô chơ lơi du huê bơh kơi”.
 • Nau m’pring Bu Nong – Nau têl tâm nau way nau rêh Bri dak
 • 08/10/2020 13:59
 • Nau m’pring Bu Nong n’gor Dak Nong mhe dơi Bri dak kơp lah Nau têl tâm nau way nau rêh bri dak tĕng Nau pâl rlưn tâm m’pring kăl e. Aơ jêng nau m’pring ntơm kăl e đah 2 ntil nau m’pring (m’pring êng du huê) n’hanh m’pring bar he.
 • Nau ntĭm prăp bum tây mô gĕh ôm
 • 08/10/2020 13:54
 • + Prăp bum tây ta ntŭk sơh, ngo, ta ntŭk uĕh. Lah mâp duh nar n’hanh ĭt dak bum tây nơih ngăn chăt reh n’hanh jêng ôm. Yor nĕ, he dơm bum tây ta ntŭk mô gĕh biĕ dak, mô gĕh măt nar ang.
 • N’jrăng nau ji kop tâm yăn bri mih
 • 08/10/2020 13:55
 • + Dak si n’jrăng ji kop: du mlâm chia rse tâm 15 – 20 gam, tho ân kloh, koh jê, nkhŭt 100 ml dak, gâm ân khuh tâm 20 mnĭt. Choăh săk, ngêt dak, mô rĭ he chê iê sĭk gơi nơih ngêt. Tĕng r’noh bu nuyh ŭch ngêt, he chê âk tay chia. Kon se ngêt iê ma âk tĕng năm.
 • Nau ntĭm n’gon piăng bô kah n’hanh sông kah
 • 01/10/2020 10:17
 • + Iĕt iê dak play kroch tâm dak lor ma n’gon piăng, bư kơt nĕ piăng uĕh măt uănh n’hanh bô kah. Bơh đah nĕ, he chê iê dak si tâm dak lor ma n’gon piăng, piăng mra bô kah n’hanh uĕh măt uănh.
 • Nai ntĭm phung kon se nti sam bŭt
 • 24/09/2020 16:45
 • Nai ntĭm Ðỗ Thành Ðạo, deh năm 1982, Groi kô ruanh Wâl sam bŭt gưl II Nguyễn Văn Trỗi ta xă Nâm N’Jang (Dak N’Soong) lah du huê bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan tâm rlong rŏng bri dak, dơi băl kan, kon se rŏng ŭch.
 • Nau ntĭm gơi prăp play sa mô gĕh jêng ôch jêh sêl ntô
 • 24/09/2020 16:31
 • + Táo, lê: Bơh đah dŭng nkŭm ân kloh ndơ sa, he trăm táo, lê jêh koh ta du siên dak boh. Mô rĭ lŭk lai đah du n’hoi dak play kroch tâm dak duh, nkhŭt ta siên chê play tâm 5 mnĭt jêh rĭ choăh. Play sa mra gĕh mau n’hanh sa bô kah ngăn.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.