Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Plăch rgâl nau mbơh ntĭm suy kơl bư ân ma kon se nơih blau nau nti
 • 01/11/2018 14:53
 • Ntơm bôk năm tât baơ, Phung kan Mbơh ntĭm – Jrô Kảnh sat mât uănh rdeh hăn rŏ gung trong (Kông an n’gor) lĕ nsrôih plăch rgâl nau kan mbơh ntĭm, nti sơm nau way pháp luật bĭt rdeh hăn rŏ trong. Yor nĕ, suy kơl bư ân kon se nti tâm wâl sam bŭt gưl III nơih gĭt n’hanh nơih tĕng kơt.
 • Jrô nti vâng tanh ta bon Bu N’Drung
 • 01/11/2018 14:31
 • Dăch tât 2 khay aơ, lah tât ăp nar lôch pơh, oh nur bu ur ta bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) hăn rbŭn ta Wâl rbŭn bon lan gơi nti vâng tanh yor Trung tâm Ntĭm sơm n’qual Tuy Ðức pơk.
 • Ndơ sa bư trŭnh nau ji mlông
 • 01/11/2018 14:22
 • Bơh đah săm đah dak si n’hanh ăp ntil nau kơt săm ba bă, ăp ntil ndơ sa jêh aơ dơi bu dŏng gơi bư trŭnh nau ji mlông:
 • Ngăch njrăng n’gang ăp ntil nau ji yan đông
 • 25/10/2018 10:25
 • Mih nar rgâl yan ntơm thu tât đông – xuân lah tâ nơih gơi ăp ntil ka man, vi rút bư gĕh âk nau ji tâm ntưp ta bon lan. Tâm nĕ gĕh nau ji toh jâng ti mbung. Bu nuyh bon lan n’hanh bri bon ngăch njrăng pah kan ân uĕh gơi n’gang nau ji aơ:
 • Quảng Khê nsrôih kơl bu nuyh bon lan bư ntrŭnh nau rêh o-ach
 • 18/10/2018 11:06
 • Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 12 thôn, bon, tâm 3.280 rnăk đah lơ 12.550 bu nuyh, gĕh 23 mpôl bu nong rêh. Kâp ủy, ntŏk kan ma bu nuyh bon lan uănh kh’lay ngăn nau pah kan lâm nau j ingot, ntrŭnh nau rêh o-ạch, n’hao uĕh nau rêh gĕh ndu ndơ dŏng n’hanh nau rêh nuih n’hâm ma bu nuyh bon lan.
 • Thị Dem lĕ ma nau ŭch đah nau way kal e Bu Nong
 • 18/10/2018 10:56
 • Bơh đah nsrôih tĕng pah kan ăp ntil nau kan, ntil nau bu ndâk kan bơh chi hội bu ur, yuh Thị Dem ta bon Dak B’lao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) hôm e dơi bu kơp lah du huê gru blau ăp ntil nau pah kan.
 • Bư brah moh săk ma kon se mhe deh bơh bu nong Mạ
 • 18/10/2018 11:14
 • Tĕng nau way bu nuyh Mạ, lah kon se mhe deh 7 nar, bu nuyh tâm rnăk way bư brah moh săk n’hanh kuăl huêng gơi kon se mhe deh dơi Brah yang, jrŏng rnoi mât uănh, ân đăp mpăn mô gĕh nau ji kop, ngăch têh.
 • Rhôp khih, bư ân uĕh n’hâm sial tâm wâl yor tăm tơm si
 • 18/10/2018 10:52
 • + Tơm phát tài (phất dụ thơm, thiết mộc lan) dơi tăm gơi rhôp n’hâm toluen (gĕh tâm sơn, nhựa, keo blir,… bư way măt, ji bôk) n’hanh n’hâm CO2. Gơi rhôp lĕ tuluen bơh tăm thiết mộc lan tâm 24 mông jêh he gĕh rhôp.
 • Nô Tuân ŭch uh n’hôm
 • 11/10/2018 10:09
 • Nô Nguyễn Trí Tuân ta thôn 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) dơi ăp bu gĭt lah bu nuyh blau uh n’hôm khă mô dơi bu ntĭm du ntil. Nô hôm joi mĭn nau kan gơi ntĭm ăp kon se tâm rnăk n’hanh ăp bu nuyh ŭch uh n’hôm nti uh n’hôm ndrel.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.