Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh dŭt nau ŭch bư đơn Tính ta xă Dak Sôr
 • 07/03/2019 15:41
 • Ta neh ntu xă Dak Sôr (Krông Nô) gĕh âk bon lan bu nuyh Tày rêh. Tâm nau rêh ôi mhau, ăp ntil nau rbŭn bu nuyh Tày mô dơi lah mô gĕh đơn Tính gơi mprơ Then. Ta aơ, che Nông Thanh Ðộ ta thôn Nam Cao dơi ăp bu nuyh bon lan kuăl lah “kô ruanh tơm” bư đơn Tính.
 • Ka han bư nai dak si ta Trường Sa
 • 07/03/2019 15:41
 • Ta ăp ntŏk kô lao tâm ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa) abaơ gĕh âk kan bộ ka han bư nai dak si ta Wâl dak si 103 (Học viện Quân y – N’gâng ka han mât chiă bri dak) dôl pah kan.
 • Nau ntĭm bư ân kloh bâ ta pher uih kho ao
 • 07/03/2019 15:33
 • + Gâm dak giám jêh rĭ chê iê boh wâr ân sĭn tâm 1/2 dak síâm. Wâr ân boh lêk tâm dak giấm jêh rĭ he n’khĭt kêng năk. Ân dak giấm n’hanh boh aơ hôm e duh iê iê he sŏk siăm tho siên ngan tak dak giấm jêh rĭ sut ntŏk bâ ta phêr uih kho ao ân kloh. Jêh rĭ dŏng siăm kloh sut tay ân kloh.
 • Trau dŏng sa gơi săm nau ji sởi
 • 07/03/2019 15:33
 • Lah gĕh nau ji sởi bu nuyh ji siĕk âk, duh hô, ji mlông, toh sởi gĕh ta kơi, ta ka ko tât bơh kơi tur, ntơm ta ka ko tât lam săk… He dŏng trau sa n’dik gơi bư ân lĕ dak khih tâm săk:
 • Nai dak si Ðông y bơh bu nuyh o-ach
 • 28/02/2019 14:11
 • Deh ta du r’năk gĕh u che mê mbâ n’hanh păng nơm bư nai dak si y học cổ truyền, nô Nguyễn Hữu Minh Sang nsrôih tĕng nti nau kan mbâ tâm r’năk. Lĕ lăn 3 năm, nô pơk jrô Khám Ðông y n’hanh Vật lí trị liệu ta bon jê Ðức An (Dak N’Soong) gơi bư nai dak si.
 • Dŏng bia gơi bư ân kao blang jŏ
 • 28/02/2019 14:01
 • He sŏk iê bia, ndrănh sơm nkhŭt ta gir lah chât cồn gĕh tâm bia ndrănh bư khĭt lĕ ăp ntil vi khuẩn mô uĕh n’hanh bư ân kao blang jŏ, n’hanh kao rse uĕh. Nau ntênh: He dŏng bia, ndrănh sơm nkhŭt tâm 1/4 gir dơm, lah nkhŭt âk ir bư dak tâm gir bô iơh nĕ kao mô hôm gĕh bô kah.
 • Nau bên ntĭm bů ân nglang siên kchok
 • 21/02/2019 10:00
 • + Lŭk lai 3 n’hoi bôt r’mĭt tâm du lit dak, jêh rĭ sŏk kchok, siên ngan trăm tâm dak aơ tâm 30 m’nĭt. Jêh rĭ sŏk kchok siên ngăn tho ân kloh.
 • Drưh ưh Rbŭn pâl Lồng Tồng ta xă Quảng Hòa
 • 14/02/2019 16:21
 • Tâm 2 nar lơ 9 n’hanh lơ 10/2 (mung 5 n’hanh 6 Têt), ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) lĕ pơk tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng m’ak Ðảng, m’ak Yan kao Kỷ Hợi 2019, gĕh dăch tât 1.000 gru, bu nuyh tâm rlong pâl tă bơh 12 thôn tâm xă n’hanh ma bu năch, bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor tât hăn uănh.
 • Dŏng dak ncho tă pa phe bư dak tŏ tơm si
 • 14/02/2019 16:05
 • Tâm dak ncho jêh pa phe gĕh âk tinh bột, vitamin, protein,... uĕh ân tơm kao n’hanh tơm si. Tŏ tơm si ma dak nchoh tă pa phe ăp nar gơi bư ân tơm si he tăm ngăch têh.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.