Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau ntĭm bư nglang sêk đah dak ncho phe
 • 07/11/2019 14:33
 • + Dak ncho tă pa phe: Sŏk dak ncho tă pa phe tâl bar gơi tho sêk, tho ăp ôi n’hanh ăp măng. Nau ntĭm aơ suy kơl bư nglang sêk n’hanh bư kloh piăng trau iang ta sêk, n’jrăng n’gang ôm sêk n’hanh bô ôm mbung.
 • Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm
 • 31/10/2019 14:22
 • Năm 2019, lam n’gor gĕh 305 bu nuyh gĕh k’hưm, tâm nĕ gĕh 14 nuyh bu ur n’hanh 291 bu klô. Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm (tĕng Nau trŭnh mrô 12, 18, 56 bơh Thủ tướng Chính phủ) tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, tâm 5 năm ndâk njêng nau kan, prăk tâm Trung ương n’hanh prăk tâm n’gor lĕ sŏk dŏng 4,5 r’me prăk.
 • Nau ntĭm bư ân kloh ti vi rup sŏng
 • 31/10/2019 14:11
 • Rup LCD ta ti vi nơih ngăn iơh yor ăp ntil siăl nhhuk bơh tăch bư nĕ he mât mray ân uĕh rup ti vi lah du ntil nau kan gơi mô gĕh bâ.
 • Ndrănh dak si bư chăt sŏk, ôch sŏk
 • 31/10/2019 14:12
 • + Hà thủ ô 100 gam, ndrănh sơm 500 gam. Nau ntĭm bư: Juh hà thủ ô jêng bôt, chê tâm kon yăng, kêt ndrănh, kôp lơi ndrôp ân nâp, trăm 10 nar jêh rĭ iĕt sŏk ndrănh, du nar ngruh 2 tâ. Nau ntĭm dŏng: du nar dŏng ngêt 2 tâ, ăp tâ ngêt 20 gam.
 • Oh Thào Thị Nu nsrôih nau jêr hăn nti sam bŭt
 • 24/10/2019 10:37
 • Ntơm năm jrô 2, jêh ji kop jêng rvĕn, oh Thào Thị Nu, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 5A3, Wâl sam bŭt Gưl III Bu nong gŭ nti Gưl I Vừ A Dính, xă Dak Som (Dak Glong) r’vĕn jâng ma.
 • Bư jrêng mpoh gơi măch du
 • 24/10/2019 10:36
 • Gơi bư jrêng play kroch, he rơm ăp ntil ndơ aơ: Jrêng, dak ntô play kroch, play kroch, rse jrêng. Koh ngul play kroch, lơi lĕ săk n’hanh sŏk ntô play kroch ih ân kro.
 • Bu nuyh mô dơi dŏng play gŭn lay
 • 24/10/2019 10:36
 • Play gŭn lay lah du ntil play dŏng bư dak si, uĕh ma n’hâm suan, khă nĕ, play gŭn lay mô dơi lah dŏng ma ăp bu nuyh.
 • Dak R’lâp nsrôih njrăng n’gang nau ji ndul ĕk droh châu Phi
 • 17/10/2019 09:47
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh Hao nau rêh bri bon n’qual Dak R’lâp lĕ pah kan âk ntil nau kan gơi njăng, n’gang ăp ji ndul ĕk droh châu Phi gĕh: N’king mpeh gĕh nau ji, brôi sur khĭt, n’hao nau pah kan ksiêm, uănh rdeh rdeng luh, lăp tâm n’qual.
 • Nau ntĭm pơk ndrŭp lah jêr pơk
 • 17/10/2019 09:40
 • He rlong bư duh ndrŭp chai tâm 1 - 2 mnĭt, he saơ nau pơk ndrŭp aơ nơih ngăn. Mô rĭ he trăm ndrŭp chai tâm dak duh gơi he pơk ndrŭp ân nơih.
 • Trau sa ân ma bu nuyh way chrach luh m’ham
 • 17/10/2019 09:40
 • + Por kao cúc: Kao cúc nse 5 mlâm, poăch sur 50gam, mộc nhĩ 50gam, phe mbêt 100gam, boh, bôt ngot ân nŭm. Ăp ntil tho ân kloh jêh rĭ koh jê jê, phe mbêt pa ân kloh chê tâm glah, nkhut du lit dak, lah phe mbêt lĕ blang he chê poăch sur n’hanh ăp ntil ndơ gâm ân sĭn. Du nar sa 2 tâ.
 • Che Y Sưn nsrôih mât mray nau way kăl e
 • 10/10/2019 10:20
 • Che Y Sưn Hđruế, bu nong R’đe, bu nuyh gĕh k’hưm ta bon KPlang, xă Quảng Phú (Krông Nô) lah bu nuyh ndrôih mât mray nau way kăl e. Abaơ, âk nau uĕh tâm nau way kăl e bơh bu nong R’đe lơ nar lơ roh, bu druh ndăm mô ŭch nti n’hanh mât mray nau way he nơm kăl e.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.