Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah ma n’hâm suăl bơh bu nuyh R’đe
 • 25/04/2019 19:37
 • Bu nuyh R’đe ndâk nar Bư brah ma n’hâm suăl gơi dăn brah yang ân gĕh nau uĕh ma bu nuyh tơm r’năk n’hanh kon mon sau gĕh nau ngăch mprăl n’hâm suăl, mâp âk nau lap tâm nau rêh.
 • Bư brah hao gŭ wâl mhe bơh bu nuyh Mạ
 • 25/04/2019 19:37
 • Bư brah hao gŭ wâl mhe lah du ntil nau bư brah dŭt ma kh’lay tâm nau rêh bu nuyh Mạ. Lah ăp tâ ndâk bư jêh wâl, bu nuyh Mạ way bư brah ma brah wâl lor ma hao gŭ.
 • Y Dung, gru gĕh âk nau blau
 • 25/04/2019 19:37
 • Che Y Dung, Bu Nong ta bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lah du huê gru gĕh âk nau blau, gĭt dŏng ăp ntil ndơ uh, blau mprơ nau kal e; ndâk tâ pah kan bư brah lah yang kơt kal e bơh bu nong iê bu nuyh tâm ntŏk.
 • Kông ti Nhôm Dak Nong - TKV răk rong uĕh ân ma kông nhân pah kan
 • 25/04/2019 19:37
 • Kông ty Nhôm Dak Nong – TKV (Tập đoàn Kông nghiệp Sa ônh – Drăp tâm dâng neh Việt Nam) ta xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) gĕh 1.077 kan bộ, kông nhân viên n’hanh bu nuyh pah kan; tâm nĕ, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 83 nuyh, gĕh Bu Nong, Mạ, R’đe, Mông, Tày, Nùng…
 • Ntŏk gŭ krap tâm lơh B4 - Ăp n’gor IV
 • 25/04/2019 19:37
 • Ntŏk gŭ krap tâm lơh B4 – Ăp n’gor IV (thôn Tân Tiến, xă Nâm Nung, Krông Nô) lah Ntŏk gŭ krap tâm lơh kăch mạng (n’gor Quảng Ðức ơm – abaơ lah n’gor Dak Nong) n’hanh phung ka han tâm lơh ăp n’gor IV ta tâ tâm lơh sŏk bri dak My pit (1959 - 1975).
 • Khay puăn uĕh ngăn kao Osaka
 • 25/04/2019 19:37
 • Osaka r’mĭt (hôm e dơi bu moh lah Muồng hoàng yến) dơi bu tăm bơh pĭt trong tâm klang bon têh Gia Nghĩa.
 • Gĕh âk bu tĕng nau kan ”Rlong mpêh rep n’dŏk”
 • 25/04/2019 19:37
 • Ta Dak Nong, nau kan “Rlong mpêh rep n’dŏk” gĕh âk ngăn bu druh ndăm tĕng kơt pah kan đah nau kan hăn mpêh rep n’dŏk, mpơl rup tâm mạng xã hội, jă đă ăp bu nuyh pah kan mpêh rep n’dŏk ân kloh.
 • Nau bên ntĭm bư ân lĕ nhul rdeh
 • 18/04/2019 09:24
 • + Táo: Sa play táo lah dôl ncho rdeh mô rĭ ngêt dak play tao lor ma ncho rdeh gơi bư dăng n’hâm soan, trung hòa axit tâm proch n’hanh bư lĕ way măt, ŭch hok.
 • Trau sa bư dak si uĕh ma măt
 • 18/04/2019 09:24
 • + Ca rôt 60ga, kao kúc 20g, phe 30g. Nau ntĭm bư: Ca rôt 60g sêl lơi ntô, tho ân kloh, koh jêng lat jê jê. Chê 20ga kao kuc glah, chê 500ml dak, gâm ân khuh tâm 20 mnĭt, jêh rĭ chê tay ca rôt n’hanh 30g phe gâm bư por. Chê boh, dak ngi n’hanh jiăm, dŏng sa lah ndul dôl ji ngot.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.