Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau ntĭm kan gơi rao ndŭng ân kloh mô bô ngir, kloh dak ntăk
 • 06/10/2016 10:58
 • Dŏng mâng n’kar gơi plach ndŭng: Lah he dŏng pêh gơi plach ndŭng bô ngir ngăn, nĕ he dŏng mâng n’kar sôt gơi placg ndŭng ân mô bô ngir. Jêh plach ndŭng he rao đah dak boh duh iê iê gơi kloh dak ntăk. (Lah he rao đah dak n’dĭk ndŭng bô ngir ngăn).
 • Bum prŭm
 • 06/10/2016 10:59
 • Bơh đah kah, uĕh đah săk jăn bu nuyh sa bum prŭm hôm e dơi bu dŏng gơi săm nau ji, n’gang nau ji ân săk jăn. Ăp ntil nau ntĭm dŏng bum prŭm gơi bư dak si:
 • Grăp tiêu
 • 28/09/2016 14:19
 • Tĕng Ðông y, grăp tiêu hăng, duh, uĕh ngăn đah săk bu nuyh sa gơi săm ăp ntil nau ji ndul, săm ji bôk, ji sêk… ăp ntil nau n'tĭm dŏng grăp tiêu gơi săm nau ji:
 • Lơi ân srat mbung
 • 28/09/2016 14:29
 • He bêch cheng meng bơh chiau ti gơi trŭnh mô gĕh srat bung.
 • Tơm kuyt
 • 23/09/2016 09:58
 • Play kuyh gĕh âk nau uĕh ma bu nuyh sa gơi dăng săk jăn, gĕh sĭk, protein, lipid, vitamin, axit hữu cơ, dak…
 • Ðoàn khối ăp ntŭk kan n’gor lĕ nuih nhâm pah kan yor nau rêh bon lan
 • 14/09/2016 14:50
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðoàn Khối ăp ntŭk kan n’gor lĕ ndâk âk tâ pah kan yor nau rêh bon lan, bri bon, gĕh âk ngăn bu nuyh đoàn viên, druh ndăm ta ăp ntŭk kan đoàn tĕng kan tâm ban: Ân ndơ ma kon se nti o-ach, kon se nti mpôl rnoi iê bu nuyh, khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk, tăm tơm si, chhĭk hâ, mpih n’dŏk ta trong hăn bon lan…
 • Hĭp dak ôch
 • 14/09/2016 14:42
 • Hĭp dak ôch hôm e bu moh lah hĭp sa ônh glah: Hĭp dak ôch njŭng, srat, n’dĭk, dŏng n’gang nau luh mham… Hĭp dak ôch dơi dŏng gơi bư ăp ntil dak si đah:
<< <  29  30  31  32  33  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.