Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư lĕ têl sôt ta măt nar
 • 11/04/2020 06:51
 • + Chê iê kem sŭng sêk ta siăm băn jêh rĭ sŭt iê iê ta măt nar têl sôt tâm 10 giây. Jêh sŭt he rao ân kloh dak dak.
 • Sêt hầu thủ n’hao nau uĕh lăng ma n’hâm suan
 • 11/04/2020 06:51
 • Sêt hầu thủ hôm dơi bu moh lah sêt rse ma, sêt yău mur. Sêt aơ way chăt ta tơm si ôm duh têh. Sêt hầu thủ dơi bu kơp dŏng bư dak si, jêh rĭ dơi bu dŏng bư trau sa săm nau ji. Sêt hầu thủ dơi bu ih kro, dŏng êng mô rĭ dŏng ndrel ma ăp ntil dak si bă bă gơi săm ăp ntil nau ji aơ:
 • Gru vâng tanh H’Djai
 • 03/04/2020 10:05
 • U H’Djai (deh năm 1970), Bu Nong ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) jêng du huê gru blau vâng tanh ăp ntil drăp ndơ kăl e gĕh sa bŭt, ao, nah, dŭng cheng, siăm lăk ta sưng… bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Nau ntĭm n’jrăng nCoV “bư gĕh nau ji” ta bu nuyh ranh
 • 03/04/2020 09:54
 • Yor nô nau jêr bơh nau ji tưp nCoV abaơ, bu nuyh ranh mô dơi hăn tâm ntŭk gĕh âk bu nuyh du ngai ma ăp ntŭk gĕh nau ji tưp, mât mray săk jăn kloh uĕh, mray trong sruh n’hâm, mlông kloh, mray săk ân răm, dŏng siăm put mbung lah hăn ta ntŭk gĕh âk bu nuyh, tho lih li ti, ngêt sa ân nŭm ndơ kah gơi dăng n’hâm suan săk jăn.
 • Nau ntĭm dŏng tỏi n’jrăng ji kop
 • 03/04/2020 09:54
 • + Tỏi 100 gam n’hanh chia nse 100 gam tho kloh, koh jê jê chê tâm kon yăng trăm đah 500 ml dak giám, kôp ndrôp, jêh trăm 30 nar dơi sŏk dŏng bư dak si, bư dak châm ndơ sa mô rĭ du nar ngêt 100ml jêh sông.
 • Ðảng bộ xă Dak Ha lĕ rơm lôch jêh ndâk tâ rbŭn tơm
 • 26/03/2020 14:52
 • Ðảng bộ xă Dak Ha dơi N’qual ủy Dak Glong ruah ndâk tâ rbŭn tơm tâm xă, năm kan 2020 – 2025 gơi nchŭn nau bên ntĭm gai rbŭn ăp ntŭk tâm bon lan lam n’qual. Tât abaơ, Ðảng bộ xă Dak Ha lĕ rơm uĕh ăp ntil nô nau pah kan, pah kan lôch jêh ăp ntil nau kan kh’lay gơi ndâk lôch uĕh rbŭn têh ta lơ 26 – 27/3/2020.
 • Ăp ntil dak si ntơm bơh kăl e dơi bu dŏng săm ân lĕ n’hak
 • 26/03/2020 14:37
 • + Play jiăm tây: Jiăm tây gĕh âk hợp chất bư trŭnh nau ji siĕk. Gĕh âk ngăn ntil nau ntĭm gơi dŏng jiăm tây bư trau sa, dak si dŏng săm ân lĕ n’hak. Koh du mlâm play jiăm tây jêh rĭ gâm đah dak mô rĭ chê dak tă gâm iăr gâm bư sup mô rĭ trau sa jêh rĭ dŏng sa bar pe tâ du nar.
 • Nau ntĭm bư dak boh nchung mbung ân di
 • 19/03/2020 10:17
 • + Nau ntĭm tâl 1: Tho ân kloh ăp ntil ndơ dŏng bư dak boh. He tho ti ân kloh n’hanh ăp ntil drăp ndơ dŏng bư dak boh tâm ban gĕh kon yăng, ndrôp kôp, thung dak, n’hoi,…
 • Săm ji Amidan đah play sa ta wâl
 • 19/03/2020 10:18
 • + Play lê: Lah ji kop, ji mlông he dŏng play lê gơi săm ân trŭnh nau ji kop, nhuận hầu, trŭnh ji, bư trŭnh tay nau ji. Dak play lê dơi bu dŏng săm ân bah siĕk, lĕ n’hak tâm mlông. Dŏng du mlâm play lê koh iĕt bư dak ngêt. Lah ji mlông âk, dŏng dak play lê n’dik ngêt. Bu nuyh ji kop mô rĭ ji kăt n’hanh ĕk drŏh dŏng dak play lê lĕ gâm duh gơi ngêt.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.