Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jiăm n’ha
 • 07/12/2017 09:55
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng jiăm n’ha săm nau ji:
 • Rup khay ta kho ao nchoh mbăn bơh bu nuyh Dao
 • 30/11/2017 09:59
 • Rup kao ta kho ao nchoh mbăn bơh bu nong Dao âk ngăn, đah ăp ntil rup aơ rup rĭ mô gĕh tâm kơt. Tâm nĕ, khay jêng du ntil ndơ dŏng way mpơl dowi bu jĭng ta ao, đon, siăm rvên ta bôk kal e.
 • Nau ntĭm săm “đang ntô săk” jâng ti ân ngăch bah
 • 30/11/2017 09:57
 • “Ðang ntô săk” jâng ti lah nô nau ji yor bri trôk plâ ji kăt, bư ma bu nuyh ji chiăt, jâng ti môr chăng, ntô săk sơh mô rĭ đang ji. Nĕ he kơt nau ntĭm săm “đang ntô săk” jâng ti tâm yan sĭt puh kơt aơ:
 • Play kải nglang
 • 30/11/2017 09:57
 • Play kải nglang dŏng bư dak si săm ăp ntil nau ji aơ:
 • Djăm bây đŭng
 • 23/11/2017 08:53
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng djăm bây đŭng bư dak si:
 • N’ha bum chưn
 • 20/11/2017 13:39
 • Tâm dâng aơ lah ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha bum chưn bư dak si săm nau ji:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.