Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’ha bôt ngot dŏng săm chrach lŭng ân kon se
 • 30/05/2019 13:41
 • Dŏng 40 gam n’ha bôt ngot tho ân kloh, juh ân hăch, jêh rĭ chê iê dak gâm ân khuh kâp n’dik chê ta n’ha bôt ngot jêh juh, wâr ân tâm ban, ân ngŭm n’ha tâm dưng n’hanh sŏk dak ngêt.
 • Trường Xuân, âk trong hăn tâm bon iơh
 • 23/05/2019 14:02
 • Abaơ, trong hăn ntơm Mpeh pe wâl tăch dak ŭnh Thu Hiền (trong Hồ Chí Minh) tât ta ăp bon Bu Bơ, Jăng Play 1, Boong Dinh n’hanh Bu N’Jiang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ iơh ngăn.
 • Kim Ðồng - bu nuyh ndăm hăt janh
 • 23/05/2019 14:09
 • Kim Ðông săk moh ngăn ngên lah Nông Văn Dền, deh năm 1929, bu nong Nùng, bon ta Nà Mạ, xă Trường Hà n’qual Hà Quảng, n'gor Cao Bằng.
 • Nau ntĭm săm lah têp sŏk njra ơm
 • 23/05/2019 14:09
 • + Play dâu dŭm gâm ân lêk, ăp tâ ngêt 1 – 2 n’hoi choăh trau, ngêt đah dak duh. Dŏng ngêt tâm 10 nar du tâ săm.
 • Nau ntĭm gơi bư tăp dir du bơh tach
 • 16/05/2019 13:55
 • Gơi bư tăp dir du bơh tach wâl, he sŏk lŭ srat chê tâm dak duh ân di (axit boric), kâp lŭ lêk tâm dak he dŏng mâng sut wâl mô rĭ siăm mbŭk tâm dak aơ gơi sut wâl.
 • Dak si săm siĕk ma bu nuyh ji jŏ nar
 • 16/05/2019 13:55
 • Dak kao play mbŭng: Kao play mbŭng nkuăng 15 gam, n’ha play kroch 10 tho ân koh koh jêng jê, sŏk 30 gam sĭt chê ndrel tâm siên n’hôl tâm glah. Lah kao play mbŭng, n’ha play kroch lĕ sĭn, iĕt sŏk dak ngêt. Ngêt du tâ 4 n’hoi ca phê, jŏ 2 mông ngêt du tâ, ngêt nao nao 4 – 5 nar.
 • Bư brah m’ak sa ba mhe bơh bu nuyh S’tiêng
 • 09/05/2019 14:26
 • M’ak sa ba mhe lah du ntil nau bư brah ntơm kal e bơh bu nuyh S’tiêng ta Bình Phước. Jêh rek ba lŏ, mir ba dơi bu chĭk nchŭk kloh, bon lan bu nuyh S’tiêng rbŭn, r’gŭm rơm ăp ntil nau kan gĕh ruăh r’nih ba, peh ba gơi bư brah lang yang.
 • Bu ur hăt janh Hồ Kan Lịch
 • 25/04/2019 19:37
 • Hồ Kan Lịch lah du huê bu ur hăt janh phung ka han tâm lơh ntơm ta yôk Trường Sơn. Săk ntơm sa ơm lah Kăn Lịch, bu nong Pa Kô, deh năm 1943 ta bản A Lê Nốc, abaơ lah ta bon jê A Lưới, n’qual A Lưới, n’gor Thừa thiên – Huế.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.