Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau ntĭm pih tu jot ân ngăch n’hanh kloh
 • 27/09/2018 14:11
 • M’hĭng iê kem tho sêk ta ntŏk bâ tu jot. Dŏng brôi nđot ntŏk lĕ m’hĭng kem thô sêk. Lah ntŏk bâ âk he dŏng brôi têh gơi nđot khă nĕ lah mô dơi nđot hô ir yor nđot hô ir bư iơh tu jot. Jêh pih kloh, he sŏk siăm bĕ nsŭt ân kloh.
 • N’ha ngot
 • 27/09/2018 14:11
 • N’ha trau ngot lah du ntil n’ha trau sa uĕh ma săk jăn. Ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha ngot bư dak si:
 • N’hâm soan nsrôih hao tâm nau rêh bơh Dương Văn Súa
 • 13/09/2018 15:47
 • Deh n’hanh têh tâm rnăk gĕh 4 nuyh nô yuh oh ta neh Quảng Hòa bêng nau jêr zŏk (Dak Glong), mê khĭt ơm, bő păng bu krŭng tâm ndrung khă nĕ Dương Văn Súa, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 8A, Wâl sam bŭt gưl II Quảng Hòa gĕh nau mĭn nsrôih hao tâm nau rêh ôi mhau.
 • Ðiểu N’Tơi: Bu nuyh k’hưm gĕh nau pah kan uĕh
 • 13/09/2018 15:47
 • Bư kô ranh bon Bu Dâp, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) ntơm năm 2006 tât năm 2016, lah tât ranh che Ðiểu N’Tơi dơi bu nuyh bon lan ruah kan bư kô ranh bon, jêh rĭ lah Chi hội trưởng N’gâng Bu nuyh ranh âk năm tâm bon.
 • Rpŭng
 • 13/09/2018 15:47
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng rpŭng gơi sâm kơl săm nau ji:
 • Nau bên ntĭm gơi prăp n’ha trau ân nse jŏ
 • 07/09/2018 09:53
 • Chŭt mâng sât sêk ta n’kĭng sa lat, bắp kải: Dŏng 3 mlâm mâng sât sêk chŭt ta n’kĭng tơm sa lat. Mâng sât sêk prăk dak, bư ĭt gơi n’ha sa lát jŏ iêu.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.