Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sah gĕh ndrŭp bơh bu nuyh Mạ
 • 29/11/2018 10:05
 • Sah lah ndơ dŏng dơh dăch, dơi bu dŏng âk tâm nau rêh bư mir jan ba n’hanh tâm nau pah kan ôi mhau bơh bon lan ăp bu nong ta Tây Nguyên lah ndrel n’hanh bu nuyh Mạ lah êng. Tâm nĕ, sah gĕh ndrŭp dŏng chê drăp ndơ kh’lay gĕh: Chê ndu ndơ uh, kông nhoong, nah bŭt…
 • Nau ntĭm nkrem dak săng
 • 29/11/2018 09:58
 • + Lor ma sŏk rdeh bĭt ăp ôi he pơk khóa n’dôr măy, ndjôt ga tâm 60 – 90 giây mơ nchuăt gơi dak săng hao tâm măy, suy kơl bư măy dơi pom dak săng n’hanh dak săng ŭnh sa uĕh.
 • Ntil dak sam săm ân bêch kah
 • 29/11/2018 09:58
 • + Sŏk 10 gam kao krih, gâm đah 100 ml dak ân khuh tâm 10 – 15 m’nĭt, ân suât dak hôm e iê sŏk ngêt du tâ lor ma hăn bêch. Mô rĭ sŏk n’ha kao krih, tho ân kloh, ih kro, juh ân hăch, ăp nar dŏng 20-30gam chê tâm glah dak, nkhŭt 200 ml dak, gâm ân suât hôm e 100 ml, ngêt ăp măng lor ma hăn bêch.
 • Njrăng n’hanh săm nau ji sêk
 • 22/11/2018 10:13
 • + Nchop tơm soai 3 lat, ăp lat têh du mpang ti, koih lơi nchop ka lơ, koh jêng jê, gâm đah 750 ml dak, ân suăt hôm 300ml.
 • Bu nuyh răk nau kan nchiăr drep ta Dak Nia
 • 15/11/2018 13:51
 • Khă abaơ, ăp ntil ndơ dŏng bư mir jan ba n’hanh ndơ dŏng tâm wâl dơi bu bư tĕng kông nghệ mhe, uĕh măt uănh khă nĕ nô Trần Văn Hiền ta bon Ting Wel Dơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) hôm e răk mray nau kan nchiăr drep gơi bư ăp ntil ndu ndơ dŏng bư mir jan ba.
 • Săm brĭn jâng
 • 15/11/2018 13:51
 • + Tho kloh ntŏk brĭn, m’hĭng kồn y tế jêh rĭ he plôk lơi nchiăp mbâl. Jêh rĭ, sŏk n’ha lô hội nse choh ân hăch đăp ta ntŏk brĭn n’hanh dŏng siăm put, ăp nar rgâl săm 2 tâ, săm kơt nĕ nao nao gơi ngăch bah.
 • Bon S'rê Ú, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
 • 08/11/2018 09:25
 • Bơh năp năm 1988, bon S'rê Ú ta thôn 7, xă Quảng Khê, jêh rĭ bon trơn ta thôn 4, xă Dak R’măng (Dak Gkong). Tât năm 1996, bu nuyh bon lan hăn gŭ rêh n’hanh ndâk bon S'rê Ú ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa) tât abaơ.
 • Nau ntĭm bư ta yoi mô gĕh đang yor trôk nar mô uĕh
 • 08/11/2018 09:25
 • Gơi ta yoi mô gĕh đang yor trôk nar mô uĕh, he tĕng kơt ăp ntil nau ntĭm nơih kơt aơ: Ngêt âk dak ăp nar (nĕ lah he ngêt 8 ka chok du nar gơi n’dik uĕh ma săk jăn); gơi ta yoi mô gĕh đang nĕ he dŏng son m’hĭng ta joi, dŏng ăp ntil kem m’hĭng ta yoi gĕh âk bơ, vitamin E n’hanh dầu dừa gơi bư uĕh ta ta yoi…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.