Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư ân huy tu jot hăt ir jâng chŭt
 • 31/07/2019 18:28
 • + Suêl sam bŭt báo biĕ tâm tu jot, suêl lơ âk lơ uĕh, jêh rĭ ân tu jot n’hanh sam bŭt báo sơh êng. Jêh sŏk sam bŭt báo tă suêl tâm tu jot, he saơ tu jot chŭt jâng huy tay.
 • Ndơ sa – dak ngêt uĕh ma bu nuyh way luh m’ham muh
 • 31/07/2019 18:28
 • + Play nuih so gâm tuh ôch: Play nuih so du mlâm, tuh ôch 50 gam, boh bôt ngot. Play nuih so tho siĕt jê, tuh ôch kĭn jêng bột, chê tâm ngan lŭ jêh rĭ chê bột boh bôt ngot n’hôr ân sĭn, lah sĭn ân bu nuyh luh m’ham muh sa du tâ. Dŏng sa tâm 3 nar.
 • Nô hăt janh Lộc Văn Trọng
 • 25/07/2019 14:57
 • Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Lộc Văn Trọng deh năm 1905, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Chí Thảo, n’qual Quảng Yên, n’gor Cao Bằng. Lor ma kăch mạng khay Pham, phung Prăng nhŭp che bư ka han n’hanh rdeng tât ta Prăng ntĭm bĭt rdeh.
 • Trau sa, ntil dak si dŏng săm nau ji ngo măt
 • 25/07/2019 14:57
 • + Trau kỷ tử ka chep: Ka chep du mlâm (tâm 2 kí), kỷ tử 10 gam. Nau ntĭm bư: Bư ka ân kloh, lơi proch. Gâm đah kỷ tử bư trau. Sa poăch sa, ngêt dak trau. 15 nar sa lah du tâ săm.
 • Nar rlu nti bơh kon se tâm bon lan ta Dak N’Soong
 • 18/07/2019 14:58
 • Nar rlu nti lah tâ gơi ăp kon se nti sam bŭt dơi m’ak pâl jêh du năm nsrôih nti sam bŭt. Mô gĕh kơt kon se tâm bon têh, kon se tâm bon lan ta n’qual Dak N’Soong iê gĕh ntŏk pâl uĕh.
 • Nau bên bư ca phê đah dak toh du tâ dŏng ngêt du pơh
 • 18/07/2019 14:49
 • Ca phê lah du ntil dak ngêt dơi âk bu ŭch ngêt n’hanh mô dơi lah mô dơi gĕh ma ăp bu nuyh, tâm nĕ lah dơi bu ngêt âk ta ăp ôi. He tĕng kơt nau bu ntĭm bư ca phê đah dak toh kơt aơ gơi mô gĕh hoach mông bư:
 • Săm nau ji hao huyết áp đah kao si
 • 18/07/2019 14:49
 • + Kao kúc pĕ ta yan bri mih iê âk dah ŭch, sŏk bư ân kro mô rĭ ih ân sơh jêh rĭ juh ân hăch, dơm ta kon yăng prăp dŏng. Du tâ sŏk 10 – 15 gam gâm đah 60 – 100 gam phe bư por, tâm pă sa bar pe tâ du nar.
 • Ndơ sa, dak ngêt săm ji bôk way măt yor hăn tâm duh nar
 • 11/07/2019 11:03
 • + Por n’ha bạc hà: N’ha bạc hà 10 gam, phe lah 100 gam. N’ha bạc hà 10 gam gâm đah 200 ml dak ân hôm e 100ml, lơi n’dŏk, sŏk dak. Gâm bư por ntơm 100 gam phe lah n’hanh 800 ml dak, por sĭn dơm n’ha dak bạc hà gâm du n’dâm ân sĭn, tâm pă sa 2 – 3 tâ du nar.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.