Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Njrăng nau ji ân kon se jê lah trôk nar rgâl
 • 22/03/2018 16:37
 • Lah ăp tâ trôk nar rgâl, duh n’dĭk rgâl bư săk jăn kon bu nuyh lah mô ngăch tâm di nĕ gĕh âk ngăn nau lêt rganh tâm n’hâm soan, âk ngăn nau ji ta kon se, tâm nĕ gĕh kon se mhe deh mô hŏ dăng n’hâm soan way gĕh ăp ntil nau ji siĕk, jêr nchruh n’hâm, ji kăt…
 • Bum bri
 • 22/03/2018 16:37
 • Tĕng nau săm ji kơt kal e, bum bri njŭng, n’dĭk, dơi dŏng gơi săm ăp ntil nau ji aơ.
 • Pơh nau way, pâl mpât săk jăn, kon se jê ăp bu nong n’gor Dak Nong tâ IX
 • 22/03/2018 16:37
 • Wơt nau m’ak kah gĭt 87 năm Nar ndâk njêng Ðoàn Druh ndăm kộng sản Hồ Chí Minh (26/3), tâm ăp nar lơ 16 tât lơ 18/3, ta Ntŏk Pah kan druh ndăm kon se jê n’gor, N’gor đoàn Dak Nong lĕ ndâk Pơh nau way, pâl mpât săk jăn, kon se jê ăp bu nong n’gor Dak Nong tâ IX, năm 2018.
 • Bư brah m’ak gĕh ba mhe bơh bu nuyh Xơ Dăng
 • 15/03/2018 15:05
 • Bu nuyh Xơ Dăng (hôm dơi moh lah Xê Dăng, Hdăng…) lah bu nuyh bon lan rêh zŏ năm ta Trường Sơn-Tây Nguyên, gĕh rnoh bu nuyh dăch tât 170.000 nuyh, rêh âk ta n’gor Kon Tum, Dak Lak n’hanh ăp n’qual mpeh bri yôk Quảng Nam, Quảng Ngãi.
 • N’ha ngot
 • 15/03/2018 15:05
 • N’ha ngot dŏng bư dak si săm ăp ntil nau ji aơ:
 • Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Mạ ta n’qual Dak Glong
 • 09/03/2018 08:28
 • Ðah nau mĭn dak jêng nau rêh, dŏng ngêt sa ôi mhau n’hanh pah kan bư mir jan ba, ndơp nau rêh hơm răm nĕ ăp nar bôk ysan kao ăp năm, bu nuyh bon lan Mạ ndâk tay nau bư brah ndrâm dak gơi kah gĭt n’hâm soan ma Brah dak.
 • Ðảng viên H’Rơu “Yor nau hao bơh bu ur Việt Nam”
 • 09/03/2018 08:28
 • Ntơm năm 2006 tât 2011, đảng viên H’Rơu, Bu Nong ta bon Rlông lah Kô ranh M’bŭch kan bu ur xă Dak Môl (Dak N’Soong). Tât năm 2011, u rlu ranh, dơi ăp đảng viên tâm chi bộ ruah kan bư Bí thư chi bộ bon Rlông tât abaơ. Tâm nau kan, u nsrôih mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan gơi pah kan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot ntrŭnh o-ach, mô bư gĕh nau tih tâm bri bon, răk mray uĕh nau way kal e…
 • Trăm jâng tâm dak duh gơi dăng n’hâm soan săk jăn
 • 09/03/2018 08:10
 • Trăm jâng tâm dak duh suy kơl bư m’ham hoch uĕh tâm săk jăn, bư lĕ nau rganh, suy kơl lêt bich, săm nau ji ta bu klô… Dŏng dak duh trăm jâng, rao jâng gơi bư uĕh n’hâm soan, bư ân uĕh ăp trong hoch dak m’ham tâm bôk ngok, suy kơl hao nau kah gĭt tâm bôk ngok, bư uĕh ma săk jan, thông ân jâng n’hanh ngok. Dŏng ăp ntil dak kloh tâm ban lah dak ntu, dak n’hor, nglau dak mô rĭ dak măy, gâm ân duh 50 – 60 độ C jêh rĭ khŭt ta ha mâm trăm jâng.
 • Tơm hĭp ĕk sur
 • 09/03/2018 08:10
 • Tơm ĕk sur gĕh âk ngăn săk bu moh tâm ban lah tơm hĭp bô iơh, tơm hĭp ĕk sur, tơm bù xích, tơm kao ngŭ săk, tơm kao ngũ vị, thắng hồng kế. Tĕng Ðông y, tơm hĭp ĕk sur tăng, răm, bư n’dĭk săk jăn, săm khih, săm ji môr, săm mô ân luh m’ham.
 • Nar rbŭn nau way Yan kao Leng Nung năm 2018
 • 01/03/2018 09:37
 • Tâm 3 nar ntơm lơ 25 tât lơ 27/2, ta Bon ndơ kan kal e bon N’Jêng, xă Dak Nia, UBBL bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk Nar rbŭn nau way Yan kao Leng Nung năm 2018.
 • N’ha bô kah
 • 01/03/2018 09:37
 • N’ha bô kah dơi bu moh lah nau Yuăn lah ngò tay mô rĭ ngò rí. Bơh đah dŏng sa bư trau n’ha bô kah hôm e dơi bu dŏng bư dak si:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.