Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Âk ntil, âk nau uĕh ndu ndơ dŏng ntơm kal e
 • 22/06/2018 10:23
 • Kơp tât lôch năm 2017, jêh ksiêm lam n’gor, bon lan ăp bu nong rêh du ntŏk Bu Nong, Mạ, R’đê, gĕh 336 mlâm chĭng goong, 194 gru blau nkra n’hanh dŏng ndu ndơ uh, 12 bu nuyh blau Ŏt ndrŏng, 301 blau mprơ nau kal e, 106 bu nuyh blau nkôch đơn n’hanh 50 bu nuyh blau ntĭm oh nur bu ur tanh rui…
 • Nau ntĭm săm lah way măt yor mô tŏng dak tâm săk jăn
 • 22/06/2018 10:23
 • Lah mô ŭch gĕh nau ji way măt yor mô tŏng dak tâm săk jăn he ngêt lor dak lor ma saơ ji hir, tâm nĕ ngêt âk ta ăp nar bri duh, trôk nar sơh sial. Dak dơi bu ntĭm gơi ngêt nŭm ân ma săk jăn ăp nar lah tâm du huê bu nuyh ngêt 2 lit.
 • Tiêu
 • 22/06/2018 10:23
 • Săm nau ji n’dik ndul ŭch hok: Grăp tiêu 30 gam, trăm tâm iê ndrănh. Lor ma sông sa ngêt du kchok tât 2 kchok (5-10 n’hoi ca phê).
 • Kô ranh bon Y Sriu pah kan uĕh nau kan jă đă bu nuyh bon lan
 • 14/06/2018 15:18
 • Yor blau nau ngơi n’hanh gĭt ăp ntil nau n’kôch dăn kan bơh bu nuyh bon lan, nô Y Sriu (deh năm 1987), Bu Nong, Kô ranh bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ pah kan uĕh nau kan ntĭm nau mĭn kan, jă đă bu nuyh bon lan.
 • Rhŭm
 • 14/06/2018 15:08
 • Por n’ha rhŭm: N’ha rhŭm 200 gam tho ân kloh, gâm sŏk dak; sŏk n’ha gâm porr ma phe lah. Dŏng sa lah ndul dôl ji ngot. Dơi dŏng gơi ngăch mprăk n’hâm soan ma bu ur lor ma deh n’hanh ma jêh deh kon way krăl ĕk; uĕh ma bu nuyh ranh ji khung, krăl ĕk.
 • Play jrang - "dŏng bư dak sa" tâm yan duh nar
 • 07/06/2018 09:11
 • Bư ân uĕh huyết áp: Hiệp hội Play nuih My lĕ đă ăp bu nuyh gĕh nau ji huyết áp kao sa âk ntil ndơ sa gĕh kali tâm ban lah gĕh play jrang. Di siên play jrăng bư uĕh ma săk jăn tâm 325 mg kali, tâm 9% jâk kali dơi dŏng sa ân uĕh ma săk jăn ăp nar.
 • 12 ntil ndơ sa mô dơi dŏng sa ndrel
 • 06/06/2018 08:57
 • Ăp ntil ndơ sa aơ lah sŏk gâm ndrel bư gĕh phản ứng hóa học nĕ ndơ sa mô hôm kah n’hanh mô hôm uĕh ma săk jăn bu nuyh sa ôh.
 • Tơm brêch
 • 31/05/2018 10:33
 • Tơm brêch hôm dơi bu moh lah tơm prêng, tơm trinh nữ. Jêh dôk he sŏk choh ân jê, ih kro dŏng bư dak si.
 • Bu ur Bí thư chi bộ pah kan yor ma bon lan
 • 24/05/2018 13:57
 • Thôn 8, xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 240 rnăk bu nuyh bon lan, tâm nĕ rnoh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh rnăk o-ach hôm e âk ngăn. Khă nĕ, tâm ăp năm dăch abaơ, rnoh rnăk o-ach tâm thôn lĕ trŭnh âk ngăn đah ma ăp thôn, bon êng. Bơh gĕh nau pah kan uĕh nĕ yor lah gĕh nau ntĭm gai bơh chi bộ thôn, lah du huê bu nuyh leo pah kan lor bơh Bí thư chi bộ Ðinh Thị Hiền (bu nong Mường).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.