Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư kho ao mô gĕh nsŭn lah mô gĕh pher uih
 • 28/11/2019 14:23
 • Lah pher uih iơh mô rĭ mô gĕh pher uih dŏng, he dŏng măy bư sơh sŏk gơi bư ân kho ao mô gĕh nsŭn. He dơm bar phe pler n’dĭk ta kho ao n’hanh pơk măy bư sơh sŏk jŏ tâm 15 mnĭt. Dak pler lêk n’hanh n’hŭk kơt ndŭk. N’hâm dak he dŏng măy bư sơh sŏk bư kho ao mô hôm gĕh nsŭn.
 • Nau ntĭm săm ân bah ji n’đik săk
 • 21/11/2019 15:18
 • Nô nau ji n’đik săk lah mâp lih li lah mô gĕh nau dăng n’hâm suan. Dŏng dak si ngêt lah gĕh nau ji n’đik săk bư n’hâm suan he lơ rganh n’hanh gĕh âk nau mô uĕh ma săk jăn. Yor nĕ, he lơi dŏng dak si ngêt, he tĕng kơt nau ntĭm aơ gơi săm ân bah nau ji n’đik săk.
 • Dak si bư tă bơh giám gơi n’jrăng nau ji hao huyết áp
 • 14/11/2019 10:17
 • + Tuh neh rse (hôm e nđâp ma ntô): 1 siên, trăm đah dak giấm iê ngăn ngên tâm 7 nar, du nar wâr ân tâm ban 2 tâ. Ăp nar, ăp ôi n’hanh ăp măng sa 10 mlâm grăp tuh neh. Lah huyết áp lĕ trŭnh n’hanh mô gĕh hao he dŏng sa du nar du tâ dơm.
 • Bu nuyh bư mir Lương Sơn lĕ n’hâm suan bư trong hăn bon lan
 • 07/11/2019 14:37
 • Tĕng bư nau đă kan bwh Bri dak ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm ăp năm lĕ lăn, kan bộ n’hanh bu nuyh bon lan thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) lĕ ân nđâp neh, kơl n’hâm suan, kơl prăk rêl bư gĕh 650 met trong bê tông bon lan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.