Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau uĕh ao jong dơi bu kchoh tă bơh nah gĕh vâng tanh
 • 19/11/2020 09:21
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk kan bộ, kông chức n’hanh oh nur bu ur tâm xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) mĭn nkra êng n’hanh kchoh ao jong tă bơh nah gĕh vâng tanh tâm N’gâng pah kan vânh tanh ndrel tâm xă.
 • Saơ uĕh tâm nuih n’hâm nau rŏng ŭch ma kon se bơh nai ntĭm săm bŭt mpeh ngai
 • 19/11/2020 09:14
 • Nai ntĭm săm bŭt Huỳnh Thị Thùy Dung (deh năm 1988) lah nai ntĭm Wâl săm bŭt gưl I Võ Thị Sáu ta xă Dak Nang (Krông Nô). Bơh đah blau ntĭm săm bŭt, nai Dung mô r’vê klach nau jêr kuăl, jă đă, tâm r’nglăp ăp ntŭk kơl nau nti săm bŭt ân ma kon se gĕh nau rêh jêr jŏk, kon se bu nong iê bu nuyh, ndâk nkra wâl sa n’hanh dăn prăk rêl n’gon piăng bư trau.
 • Nai ntĭm săm bŭt rlu ranh n’hao uĕh nau pah kan
 • 19/11/2020 09:14
 • Lĕ rlu ranh n’hanh âk năm khă nĕ tâm ăp năm lĕ lăn, âk nai ntĭm săm bŭt bu nong iê bu nuyh lĕ rlu kan hôm e gĕh âk nau pah kan uĕh, lĕ nuih n’hâm ma nau kan ntĭm săm bŭt ân kon se, ân bon lan đah nau ŭch ăp kon se nti săm bŭt, bu nuyh bon lan gĭt rplay săm bŭt gơi gĕh nau rêh uĕh lăng tay.
 • Nau ntĭm bư tăp iăr jêh gâm jêng rup play nuih
 • 19/11/2020 09:13
 • Tăp iăr sa kah, uĕh măt uănh lah dơi bu bư jêng rup play nuih. He sŏk tăp iăr mhe gâm hôm e duh, du mlâm mâng kêh, 2 mlâm rse ka su kât, du mlâm săm bŭt dăng tâm 12cm x 8cm.
 • Sâm kơl săm nau ji lêt tâm săk jăn
 • 19/11/2020 09:13
 • Bơh đah dŏng bư ndơ sa, ntơm kăl e, y học way dŏng chia gơi n’jrăng n’hanh săm nau ji kop, nau ji mlông, ji ndul, nau ji hăn ĕk hăn chrach, ji bôk rngok, ji tâm săk jăn… Jêh aơ dăn ntĭm ma bon lan dŏng chia săm ăp ntil nau ji lêt tâm săk jăn:
 • Nai ntĭm H’Tuyên rŏng đah nau pah kan, ŭch ma kon se
 • 12/11/2020 09:44
 • Rlau 10 năm pah kan bư nai ntĭm kon se nti săm bŭt, nai ntĭm H’Tuyên, Bu Nong, nai ntĭm Wâl sam bŭt Mầm non Hoa Hồng, bon Jiang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) way pah kan lôch uĕh nau kan bu jao, dơi me mbő kon se n’hanh nai ntĭm bă bă rŏng ŭch.
 • Nau ntĭm bư banh rănh kơt ơm lah rbăn
 • 12/11/2020 09:35
 • Banh qui jêng du ntil banh dơi âk bu nuyh bon lan sa, nơih nkra jêh rĭ âk bu ŭch r’văt sa. Lah prăp banh qui mô saơ di bư banh ngăch rbăn n’hanh sa mô hôm saơ kah.
 • Dŏng phe mbêt gơi nkra dak si săm nau ji
 • 12/11/2020 09:35
 • + Phe mbêt 150 gam pa ân kloh jêh rĭ n’gon sĭn, chê iê boh, dŏng sa ôi n’hanh ăp mhau ta mông ji ngot. Dŏng sa uĕh n’hâm suan ma bu nuyh hen, ji tơh, ĕk drŏh, ji sôt khung proch.
 • Âk trong hăn ta Dak R’lâp iơh hô ngăn
 • 05/11/2020 14:02
 • Abaơ, tâm lam n’qual Dak R’lâp gĕh âk trong hăn mô hôm saơ uĕh, iơh hô ngăn. Nĕ bu nuyh bon lan bĭt rdeh hăn ta ăp trong aơ jêr ngăn, bư mô hao nau rêh bu nuyh bon lan n’hanh klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ.
 • Săm chiăt săk jăn ta bu nuyh ranh
 • 05/11/2020 13:45
 • Luh dak rhal bơh bu nuyh ranh ta ntô săk ta yăn lôch khay mih – yăn sĭt puh gơi ntô săk bu nuyh ranh lĕ sơh jêng sơh tay.
 • Drăp ndơ dŏng tâm lơh kăl e ta trong hăn tâm lơh
 • 29/10/2020 14:18
 • Jêh gĕh âk năm joi prăp n’hanh dơi bu nuyh bon lan ân nđâp, abaơ Bảo tàng n’gor Dak Nong dôl mât mray gĕh rlau 200 mlâm drăp ndơ dŏng hăn ang trong, pơk trong, tâm r’nglăp trong, tâm lơh, mât chiă trong hăn tâm lơh tâm lam n’gor Dak Nong ta năm khay tâm lơh tâm su đah My.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.