Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðăp mpăn nau ntĭm săm bŭt n'hanh n'jrăng n'gang nau ji tưp ân uĕh
 • 27/10/2021 15:01
 • Năm nti 2021 - 2022, Wâl săm bŭt Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xă Quảng Sơn (Dak Glong) gĕh 1.492 kon se nti n'hanh ma 34 jrô nti ntơm bơh jrô 6 tât jrô 9. Tâm nĕ, kon se bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 40%, lah gĕh bu nuyh Mông, Tày, Nùng, Bu Nong... Gơi đăp mpăn nau n'jrăng n'gang nau ji Covid-19, wâl săm bŭt lĕ ndâk nau kan ntĭm săm bŭt, n'hanh n'jrăng, n'gang nau ji tĕng nau ntĭm bơh ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan.
 • Nkra ndơ dŏng tŏ dak
 • 27/10/2021 14:52
 • Aơ jêng nau mĭn tâm di lah he hăn jŏ sĭt ta wâl mô gĕh bu nuyh gŭ ta wâl tŏ dak ma tơm si. He dŏng chai nhựa ơm, jêh rĭ lôk trôm jê ta chai yông ka lơ (mô rĭ brôi ntŭk tă lôk tâm neh) ân dak truh êng. Bơh đah nĕ, he dŏng chai nhựa bu chlơi nkra thung tŏ dak ma tơm si gơi mô gĕh hoăch prăk r'văt mhe.
 • K'Woar kuăl jă bu nuyh bon lan uĕh
 • 21/10/2021 10:09
 • Năm 2020, che K'Woar (deh năm 1985) dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bon B'Dơng, xă Dak Som (Dak Glong). Ta nau pah kan aơ, che K'Woar leo pah kan lor uĕh tâm ăp ntil nau kan ta bon.
 • Bư brah rgŭm bon lan bơh bu nuyh Bu Nong
 • 21/10/2021 10:04
 • Bư brah rgŭm bon lan dơi kơp jêng du ntil nau bư brah têh bơh bu nuyh Bu Nong n'gor Dak Nong. Bư brah rgŭm bon gĕh dơi gĕh âk bon tât rbŭn nĕ way ndâk nau bư brah aơ bar pe năm du tâ.
 • Gĭt tâm di nau uĕh mlăng, rchia n'jrang n'gang tưp nau ji
 • 21/10/2021 10:03
 • + Mlăng bô kah, răm, bư luh dak rhal, n'gang môr, lĕ n'hak... dŏng uĕh ngăn ma bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 lah gĕh ji kop, n'dik săk, siĕk, luh n'hak, mô saơ luh dak rhal mô rĭ iẅ dak rhal, bêng ndul, sông sa jŏ hăn ĕk, hok, lêt rganh săk jăn. Khă nĕ, gĕh âk nô nau he mô dơi dŏng mô rĭ dŏng iẅ dơm: Bu nuyh rgay, duh săk, âm hư, luh âk dak rhal, ji kop hô, mbung ji hir dak. Mô rĭ bu nuyh lĕ bah ji kop khă nĕ săk hôm e duh, mô lêt bêch, siĕk, kro ntô săk...
 • K'Sung, bu ranh bon dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng
 • 14/10/2021 14:49
 • Tât ta bon Bu Sop, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) ôp săk bu ranh bon K'Sung (deh năm 1963), bu nuyh Mạ, ăp bu nuyh bon lan gĭt lĕ r'ngôch yor che dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, rŏng ŭch.
 • Druh ndăm Dak Nong lĕ nuih n'hâm, n'hâm suan kơl bon lan
 • 14/10/2021 14:50
 • Tĕng nuih n'hâm pah kan "Ntŭk joi gĕh phung druh ndăm, nau jêr jŏk gĕh phung druh ndăm", tâm ăp năm lĕ lăn, đoàn viên, druh ndăm tâm n'gor mô rlu n'hao nuih n'hâm pah kan, ndâk ăp ntil nau pah kan kơl bri bon, bon lan.
 • Gru K' Mbơk mât mray nau way kăl e Bu Nong
 • 07/10/2021 16:58
 • Che K'Mbơk, bon R'long Phe, xă Quảng Sơn (Dak Glong) jêng du gru gĕh âk nau blau ngăn ngên bơh n'gor Dak Nong tâm nau pah kan mât mray, hao dŏng uĕh nau way bu nuyh Bu Nong.
 • Dŏng kao mi nga hồng nglang săm siĕk ma kon se
 • 07/10/2021 16:47
 • Kao mi nga nglang dơi bu dŏng săm siĕk lah ntil hồng cổ, kao n'hơ, n'hao vil, gĕh âk nar n'hanh n'kĭng băn nĕ kao mi nga aơ way nkŭp leo tâm dâng. Kao mi nga nglang njŭng, tính bình, bô kah, mô gĕh khih.
 • Tăm tơm si gơi mprơh bêl
 • 30/09/2021 16:36
 • Âk tơm si bơh đah dơi bu dŏng bư ndơ sa mô rĭ bư uĕh ma wâl lah hôm dơi bu tăm gơi mprơh ăp ntil mpô mpa tâm nĕ gĕh bêl. Tâm nĕ lah gĕh ăp ntil tơm jiăm bu nong, tơm mlăng, kao mi nga lan tỏi, sắn dây...
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.