Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phung kan ksiêm neh ntu bơh UNESCO pah kan ta n’gor he
 • 19/07/2018 10:25
 • Mhau lơ 16/7, Phung kan ksiêm neh ntu bơh UNESCO yor Tiến sĩ Guy Martili- Kô ranh Hội đồng trĕng kơp Kông viên neh ntu lam ăp bri dak lĕ gĕh nar pah kan ma UBBL n’gor gơi tâm nchêch nau ndâk nkra Kông viên neh ntu yôk ŭnh Krông Nô.
 • Ndơ sa ân kon se ji kop yan rlu nti
 • 19/07/2018 10:18
 • Por bạc hà: Bạc hà 10 gam, phe 50 gam, poăch sur 50 gam, boh bôt ngọt ân nŭm. Bạc hà tho ân kloh iĕt sŏk dak. Poăch sur tho kloh choh ân hăch, chê boh, bột ngọt wâr sĭn. Chê phe tâm dak bạc hà gâm ân khuh, por sĭn chê tay poăch sur wâr ân tâm ban. Kon se jê ân sa du nar du tâ ta mông ji ngot, sa nao nao tâm 5 nar.
 • Têp play mbo
 • 19/07/2018 10:18
 • Têp play mbo gĕh âk vitamin K, vitamin A, B1, B2, B6, C… rtăngm lay rmông, tinh dầu n’hanh âk chât vi lượng êng. Ngêt dak têp mbo ăp nar bư uĕh ma play măt, bư ntrŭnh dak ntăk play măt gơi leo dak play măt tâm proch ân uĕh. Bơh đah nĕ, bư ntrŭnh đường huyết, bư m’ham ngăch kât. Rnoh bọ kali, canxi âk nĕ ngêt dak têp play mbo mô klach roh dak boh tâm săk.
 • Drưh đrưh Nar rbŭn pâl druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018
 • 12/07/2018 09:20
 • Mhe aơ, ta Ntŏk Nau way n’qual Krông Nô, N’gor đoàn Dak Nong lĕ kan n’hanh ma N’qual đoàn Krông Nô ndak Nar rbŭn druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018 lah gĕh rlau 500 đoàn viên, bu druh ndăm tât ta 13 n’qual, thị đoàn n’hanh đoàn trực thuộc.
 • Do prit
 • 12/07/2018 09:20
 • Săm mô tong dak m’ham: Do prit âk loih. Loh jêng du ntil nau uĕh tâm săk jăn gơi deh ăp ntil tế bào m’ham ân dăng. Yor nĕ, doh prit dơi dŏng sa gơi n’hưch ân deh âk m’ham, yor nĕ dơi dŏng sa gơi săm ân ma bu nuyh mô tŏng m’ham.
 • Nar rlu nti kon se jê tâm bon lan ta Tuy Ðức
 • 05/07/2018 14:22
 • Rlu nti lah tâ gơi ăp kon se jê dơi răm pâl jêh du năm lĕ n’hâm soan nti sam bŭt. Mô gĕh kơt kon se tâm bon têh, kon se jê tâm bon lan ta n’qual Tuy Ðức iê gĕh ntŏk pâl uĕh.
 • Ndơ sa gơi uĕh ma n’hâm soan tâm yan bri duh
 • 05/07/2018 14:13
 • Nau way dŏng ndu ndơ sa tâm ăp nar bri duh lah gĕh ndơ sa ân uĕh ma n’hâm soan, ntil ndơ sa ân tâm ban n’hanh di n’hanh sa âk ntil ndơ sa, sa âk play n’hanh ngêt âk dak.
 • Nau uĕh reh tơm krih đah n’hâm soan bu nuyh sa
 • 05/07/2018 14:13
 • Bư ntrŭnh nau mô tŏng dak n’ham tâm săk jăn: Reh tơm krih bư trong dak m’ham tâm săk jăn hoch uĕh n’hanh n’hao âk oxy ma khung proch rklơm. Bư ăp dăng nau n’gang khung proch rklơm ma nau ji, n’hao uĕh dak m’ham n’hanh nau rêh ma săk jăn.
 • Ân piăng sa mô sŏk prăk “răm nuih n’hâm kon se tâm rlong nti”
 • 28/06/2018 10:26
 • Tâm ăp nar tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III bri dak 2018, rnăk nô Chung Minh Khoa, ta thôn 6, xă Quảng Khê (Dak Glong) lĕ sŏk prăk păng nơm gơi n’gon piăng bư trau sa ân ma 100 kon se tâm rlong nti ăp nar ta ntŏk tâm rlong Wâl sam bŭt gưl III Dak Glong. Bơh đah nĕ, rnăk nô hôm ân 20 kon se gŭ ta 4 jrô tâm ăp nar kon se tâm rlong nti.
 • Bu nuyh Bu Nong ta Dak B’lao răk mray nau way kal e
 • 28/06/2018 10:26
 • Bơh đah pah kan, bư mir jan ba gơi gĕh nau rêh đăp mpăn, bu nuyh Bu Nong ta bon Dak B’lao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) gĕh âk ngăn nau kan răk prăp, mât n’hanh n’hao dŏng uĕh nau way kal e bơh bu nong tâm ban lah: Tanh rui, nti tur chĭng, prăk mray yăng ndrănh kal e, n’gon ndrănh yăng…
 • Tơm jŭt
 • 28/06/2018 10:20
 • Nau ntĭm dŏng tơm jŭt nhự n’hanh jŭt lịch bư dak si:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.