Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kho ao nchoh mbăn kal e bơh bu ur Dao Thanh Y
 • 27/12/2018 10:05
 • Tă bơh Quảng Ninh tât rêh, ndâk njêng nau pah kan ta thôn Quảng Hà, xă Nâm N’đir (Krông Nô), âk bu ur Dao Thanh Y hôm r nchoh mbăn kho ao bơh bu nong păng nơm n’hanh răk mray nau kan jĭng tanh aơ.
 • Ndơ sa bư trŭnh huyết áp
 • 27/12/2018 10:00
 • + N’ha cần tây: Dŏng lơ nse lơ uĕh, tho ân kloh, juh ân hăch jêh rĭ iĕt sŏk dak, chê iê dak sŭt , ăp nar dŏng ngêt 2 tâ, ăp tâ 40ml.
 • Nau r’vê klach gĕh nau tâm tom rdeh đât rơ mooc
 • 20/12/2018 10:32
 • N’qual Dak Mil gĕh dăch tât 6.600 r’deh đât rơ mooc (hôm dơi moh lah r’deh kang n’hanh r’deh r’deng ndơ). Nau r’vê lah gĕh âk r’deh mô di ma kĩ thuật tâm ban lah mô gĕh ŭnh ang, mô gĕh xi nhan, pre r’deh mô saơ sa, tih ma nau bu nkra.
 • Dŭt ma nau uĕh mprơ then, kreh đơn tính ta Thuận Hà
 • 20/12/2018 10:32
 • Bu nuyh bon lan Tày, Nùng ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) n’kôch: Ntŏk gŭ bu nuyh, ntŏk nĕ gĕh nau mprơ the, gĕh nau kreh đơn tính ta nĕ. Yor nĕ, khă pah kan, rêh ta ntŏk deh njêng mô rĭ rêh ta ntŏk êng, bu nuyh Tày, Nùng way ndjôt đơn tính n’hanh nau mprơ Then.
 • Nau ntĭm bư dak pih kho ao
 • 20/12/2018 10:32
 • N’khŭt du lít giám ta kon yăng têh jêh rĭ chê tinh dầu bô kah (dah ŭch he ruah bô) n’hanh baking soda (boh blang). Kôp lơi ndôp n’hanh nsŭng ăp ntil dak aơ tâm kon yăng ân tâm ban.
 • K’Krong- gru gĕh nau blau âk ta bon B’Nâm
 • 13/12/2018 13:46
 • Gru K’Krong ta bon B’Nâm, xă Dak P'lao (Dak Glong) bơh đah blau tur chĭng goh goong lah hôm e blau bư, dŏng ăp ntil ndu ndơ uh bu nong, gĭt n’kôch ăp ntil n’dơn bơh bu nuyh Mạ.
 • Ndăn dak toh lĕ lơ nar dŏng gơi bư ăp ntil ndơ dŏng êng
 • 13/12/2018 13:46
 • + “Bư uĕh” siên ngan đang: Trăm ka chok đang tâm glah dak toh lĕ lơ nar dŏng n’hanh lĕ tâm krăp, jêh rĭ gơ ta ŭnh tâm du mông he nh’hât lơi, kâp dak toh lĕ n’dĭk he sŏk lơi ka chok. Jêh aơ, ka chok lĕ uĕh kơt sa ơm mô hôm gĕh đang.
 • Nau ntĭm săm nau ji gút
 • 06/12/2018 14:14
 • + N’kĭng dâu 1 kí, sĭk 500 gam. Lor nĕ, sŏk n’kĭng dâu gâm sŏk dak, chê sĭk bư jêng cao. Ăp ôi dŏng ngêt du n’hoi, chê tâm dak duh, ngêt dak dôl ma răm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.