Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư kloh kbhuk đah dak kồn
 • 29/04/2020 15:19
 • Kbhuk jâk n’hanh mbâl nĕ jêr ngăn pih n’hanh tho ân kloh. Lah ta kbhuk gĕh âk ntŭk bâ, jêr sut tho, he dŏng dak n’hanh kồn gơi tho ân kloh. He dŏng êng kồn 90 độ gơi uĕh tâm nau kan.
 • Trà dak si dŏng săm ôn dịch ji tưp tă bơh trong sruh n’hâm
 • 29/04/2020 15:19
 • + Trà kúc kao: Kao kúc ngang mô rĭ rmĭt ih kro, du nar dŏng 20 – 30 gam chê tâm dak ngêt, mô rĭ dŏng ngêt n’hanh ăp dak si bă bă. Mô dơi dŏng săm nau ji trong sruh n’hâm lĕ bah ma bu nuyh du dak rhăl ta nti ta jâng trŭnh huyêt áp.
 • Dak P’lao nsrôih bư trŭnh o-ach
 • 23/04/2020 14:32
 • Dak P’lao lah du xă mhe ndâk njêng ntŭk gŭ mhe tâm n’qual Dak Glong, dơi ndâk tay tĕng Nau trŭnh mrô 28 lơ 6/7/2010 bơh Thủ tướng Chính phủ. Lĕ r’ngôch tâm xă abaơ gĕh 741 r’năk đah 3.285 bu nuyh, tâm nĕ gĕh rlau 86% r’noh r’năk bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh rêh.
 • Bư kloh bâ sôt ta ntô
 • 23/04/2020 14:30
 • Ăp ntil ntŭk têl bâ sôt ta ntô tu jot, ao, dŭng ndjôt ta ti…way gĕh âk ngăn lah jêh jŏ he dŏng. Gơi bư kloh bâ sôt he tĕng nau ntĭm aơ:
 • Ăp ntil nau ntĭm săm ân bah nau ji bôk
 • 23/04/2020 14:31
 • + Ngêt dak trà chia: Play chia dơi bu dŏng gơi bư dak si săm ân rhoănh môr n’hanh ngăch bah ji bôk. Lah bư trà, chê bar pe lat chia ta dak duh lor ma ngêt.
 • Nau ntĭm plôk ntô tăp gôi ân ngăch
 • 16/04/2020 09:51
 • Ntơm sa ơm, sŏk du n’hoi boh n’hanh 2 n’hoi dak giấm nkhŭt tâm glah dak jêh rĭ gâm tăp gôi. Jêh tâm bât ôh he pơk ŭnh. Giấm dơi bu dŏng gơi bư mô gĕh chah tăp gôi gâm, boh bư tăp gôi nơih plôk ntô.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.