Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quảng Khê nsrôih kơl bu nuyh bon lan bư ntrŭnh nau rêh o-ach
 • 18/10/2018 11:06
 • Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 12 thôn, bon, tâm 3.280 rnăk đah lơ 12.550 bu nuyh, gĕh 23 mpôl bu nong rêh. Kâp ủy, ntŏk kan ma bu nuyh bon lan uănh kh’lay ngăn nau pah kan lâm nau j ingot, ntrŭnh nau rêh o-ạch, n’hao uĕh nau rêh gĕh ndu ndơ dŏng n’hanh nau rêh nuih n’hâm ma bu nuyh bon lan.
 • Thị Dem lĕ ma nau ŭch đah nau way kal e Bu Nong
 • 18/10/2018 10:56
 • Bơh đah nsrôih tĕng pah kan ăp ntil nau kan, ntil nau bu ndâk kan bơh chi hội bu ur, yuh Thị Dem ta bon Dak B’lao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) hôm e dơi bu kơp lah du huê gru blau ăp ntil nau pah kan.
 • Bư brah moh săk ma kon se mhe deh bơh bu nong Mạ
 • 18/10/2018 11:14
 • Tĕng nau way bu nuyh Mạ, lah kon se mhe deh 7 nar, bu nuyh tâm rnăk way bư brah moh săk n’hanh kuăl huêng gơi kon se mhe deh dơi Brah yang, jrŏng rnoi mât uănh, ân đăp mpăn mô gĕh nau ji kop, ngăch têh.
 • Rhôp khih, bư ân uĕh n’hâm sial tâm wâl yor tăm tơm si
 • 18/10/2018 10:52
 • + Tơm phát tài (phất dụ thơm, thiết mộc lan) dơi tăm gơi rhôp n’hâm toluen (gĕh tâm sơn, nhựa, keo blir,… bư way măt, ji bôk) n’hanh n’hâm CO2. Gơi rhôp lĕ tuluen bơh tăm thiết mộc lan tâm 24 mông jêh he gĕh rhôp.
 • Nô Tuân ŭch uh n’hôm
 • 11/10/2018 10:09
 • Nô Nguyễn Trí Tuân ta thôn 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) dơi ăp bu gĭt lah bu nuyh blau uh n’hôm khă mô dơi bu ntĭm du ntil. Nô hôm joi mĭn nau kan gơi ntĭm ăp kon se tâm rnăk n’hanh ăp bu nuyh ŭch uh n’hôm nti uh n’hôm ndrel.
 • Dŏng ăp ntil kao bư dak si săm siăk
 • 11/10/2018 10:06
 • + Săm siăk ji mlông: Kao play mbŭng n’kuăng 30 gam, sŏk gâm đah iê sĭk, tâm pă ngêt ăp tâ du nar. Mô rĭ he chê tay n’ha jiăm tăp 10 gam, grăp play kroch 10 gam.
 • Bu ranh K’Ðu răk uĕh nau kan tanh Sah
 • 04/10/2018 09:44
 • Ntơm 10 năm lĕ lăn, bu ranh K’Ðu, 72 năm, bu nuyh bu nong Mạ, ta B’Srê A, xă Dak Som (Dak Glong) ăp nar hôm tanh sah kal e bơh bu nuyh Mạ gơi tăch “ân ma bu nuyh đă tanh rvăt” bơh ăp bu nuyh tâm bon, tâm n’gor n’hanh ăp ntŏk bu năch tât hăn pâl.
 • Nar rbŭn ruăh đă bu nuyh kan ta bon Bu Kol
 • 04/10/2018 09:44
 • Lơ 30/9, âk cử tri ta bon Bu Kol (ntŏk gŭ bon lan 5), gĕh âk bon lan Bu Nong iê bu nuyh, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ nuih n’hâm hao bư tơm tâm nau kan gơi rklăch sam bŭt ruăh bu nuyh kan gĕh nau blau gơi bư kô ranh ntŏk gŭ tâm bon lan, năm 2018-2020.
 • Tuh măt
 • 04/10/2018 09:37
 • Tuh măt lah du ntil ndơ dŏng sa dơi bư tă bơh ăp ntil tuh. He dŏng sa âk ntil tuh măt khă nĕ tuh ndrêh lah ntil tuh sa kah, săm nau ji ngăch bah… Ăp ntil ndơ sa, nau ntĭm dŏng tuh măt bư dak si:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.