Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tơm prit cô đơn
 • 25/11/2021 10:06
 • Tâm lam neh ntu Dak Nong, tơm prit cô đơn chăt âk ta mpeh bri yôk n'hanh tâm đŭng yôk ŭnh ta n'qual Krông Nô; tơm prit aơ hôm gĕh âk săk bu moh lah kon dơi, prit kao krih, prit jâng r'veh, prit bạc hà...
 • Ăp ntil nau uĕh bơh prit
 • 25/11/2021 10:00
 • + Bư gĕh tay dinh dưỡng ma n'hâm suan: Gĕh tâm 110 calo n'hanh mô gĕh chât bư lay rmông, du play prit hôm gĕh âk nau uĕh ma n'hâm suan yor tâm play prit gĕh chât đạm, carbohydrate, sĭk tự nhiên, chất xơ, kali, magie, vitamin C…
 • Ðiểu Srêng dơi bu nuyh
 • 18/11/2021 09:43
 • bon lan rŏng mêrChe Ðiểu Srêng (deh năm1963), bu nuyh Bu Nong ta bon Jăng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du huê bu nuyh gĕh k'hưm. Che way tât khâl ôp n'hưch nuih n'hâm Bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl n'hâm suan nsrôih găn nau jêr jŏk, mât đăp mpăn nau rêh tâm bon lan...
 • N'hao ngăch nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19
 • 18/11/2021 09:45
 • Bư tĕng nau ntĭm kan bơh n'gor, tâm ăp nar lĕ lăn, N'gâng kan Y tế pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan, ăp n'qual, bon têh ndâk nau pah kan ntâp văc xin nglai tâl 1 n'jrăng Covid-19 ân ma bu nuyh bon lan ntơm 18 năm.
 • Ndơ bu nuyh ji gout dŏng sa?
 • 18/11/2021 09:40
 • + Ndơ sa bu nuyh ji gout mô dơi sa: poăch chăng, poăch biĕp n'hanh poăch sur; khŭng proch, ndơ tâm ndul mpô mpa gĕh klơm, rngok, khŭng; mpô mpa tâm dak rlai, tâm nĕ gĕh mpô mpa gĕh ntô tui, kep, ka cơm n'hanh ka mòi; ... Mô dơi dŏng n'ha dŏng gâm trau gĕh măng tây, băng gle, sêt, tuh chăt, dọc mùng... Mô dơi ngêt ndrănh; ăp ntil dak si dŏng ma nau chrach; soda, ăp ntil dak play, kem, kẹo, banh njŭng, banh qui...
 • Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Mạ
 • 18/11/2021 09:40
 • Tâm nau rêh bu nuyh Mạ tâm lam n'gor Dak Nong, nau kan joi dak dŏng jêng du ntil nau pah kan kh'lay gơi săch ntŭk ndâk bon. Dak hoch tă bơh leng, hoch tă bơh n'hor dak mô rĭ dak tă bơh trôm neh hoch ntơm bơh yôk dơi bu dơm dĭng n'kar dơ dak hoch dŏng. Bu nuyh bon lan uănh kh'lay dak kloh n'hanh mĭn ntu dak aơ gĕh brah mât.
 • Y Lanh mât mray nau way tŭr chĭng bon Pi Nao
 • 11/11/2021 09:58
 • Y Lanh (deh năm 1978) ta bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp) jêng du huê gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray n'hanh hao dŏng nau way bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Vương Văn Sự lĕ n'hâm suan jă ntĭm bu nuyh bon lan
 • 11/11/2021 09:58
 • Yor gĕh âk năm bên pah kan ta ăp ntŭk kan tâm nĕ gĕh kan bộ jă ntĭm bu nuyh bon lan, tổ manh prăk ngân hàng..., năm 2019, che Vương Văn Sự (deh năm 1963), bu nong Nùng dơi bu nuyh bon lan săch bư kô ruanh thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong).
 • Ăp ntil ndơ sa mô dơi sa lah ji ndul
 • 11/11/2021 09:54
 • + Ndơ sa mô gĕh sĭk: Gĕh âk ndơ dơi bu dŏng bư njŭng nhân tạo n'hanh r'gâl sĭk he ngăn ngăn bư nhuận tràng, khă nĕ way bư gĕh n'hâm n'hanh bư bêng n'hâm tâm ndul: Soda, kẹo mô gĕh sĭk, kẹo cao su mô gĕh sĭk, dŏng sĭk dŏng r'gâl ma ca phê n'hanh trà.
 • Kan bộ thôn Phàng A Páo ngăch, lĕ nuih n'hâm tâm nau kan
 • 04/11/2021 15:26
 • Năm 2016, jêh ndâk njêng thôn, nô Phàng A Páo (deh năm 1990) dơi bu săch bư kô ruanh Chi hội bu nuyh bư mir thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô). Năm 2018, nô dơi lăp Ðảng jêh rĭ pah kan bư Groi kô ruanh thôn. Bôk năm 2021, che dơi bu săch bư Bí thư chi bộ thôn Phú Vinh.
 • 'Nau way ân măt nar bơh bu nuyh Nùng
 • 04/11/2021 15:25
 • Ta nau rbŭn bư brah hao wâl mhe mô rĭ bư brah tâm nsông bơh bu nuyh Nùng ta xă Long Sơn (Dak Mil), lah oh nô, mpôl băl tâm dăch, mpeh bu ur bu klô ndjôt phe, ndrănh, banh, prăk... lah măt nar dơi jêng du ntil ndơ bu dŏng tâm ân.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.