Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư Brah n’gar Bon tăm tơm Blang bơh bu nuyh Bu Nong
 • 02/01/2020 09:41
 • Ðah nau rêh bu nuyh Bu Nong Preh ta xă Nâm Nung (Krông Nô), tơm Blang mpơl saơ nau dăng n’hâm suan Brah yang mât mray, rong Bon lan lĕ nau jêr jŏk. Yor nĕ, tât 3 – 5 năm du tb, bu nuyh Bon lan ta aơ ndâk tay nau Bư Brah n’gar Bon, tăm tơm Blang gơi kah gĭt n’hâm suan Brah Blang lĕ mât mray Bon lan, jêh rĭ dăn mih uĕh siăl uĕh, ăp tơm tăm hao jêng.
 • Bon vâng tanh ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong
 • 26/12/2019 10:26
 • Bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong) gĕh rlau 60% bu klô, bu ur blau tanh sah siau, vâng tanh bŭt ao. N’gor lĕ ruăh bon Kon Hao bư ntŏk r’lu jâng bơh trong hăn pâl “Nau mprơ dak n’hanh ŭnh tâm Kông viên neh ntu Dak Nong.
 • Dak si dŏng săm ăk yor ji kăt
 • 26/12/2019 10:15
 • Ăk gĕh nĕ bah êng tâm bar pe mnĭt khă nĕ tâ ăk jŏ ngăn bah. Nau ăk yor ji kăt: ăk dŭt ma hô, jŏ, n’dik tâm ndul, luh dak đhuih tâm mbung, hăn chrach lih li, sŭt đah siăm duh trŭnh nau ăk, mpet nglang,…
 • Bư khĭt ŭnh sa glah dôl ma bư trau
 • 19/12/2019 10:10
 • Lah dak si tâm glah duh ir jêh rĭ ŭnh hŭt sa ta glah, he mô dơi sŏk dak n’khŭt bư khĭt ŭnh tâm glah yor bư kơt aơ ŭnh lơ hâr têh, dak ngi mpranh bêng rĭ bêng aơ.
 • Kn’hơi dak si n’kơl bôk săm hao huyết áp
 • 19/12/2019 10:10
 • Kn’hơi dak si n’kơl bôk lah du kn’hơi n’kơl bôk suêl âk hĭp gơi dŏng săm nau ji chê ta kn’hơi. Dŏng ăp ntil hĭp bô kah, kao hồng, n’ha si ndrêh, ăp chất khoáng pler dơi juh ân hăch. Chê tĕng reh grăp si lăp lor, n’kĭng n’ha tâm klang kao bô ta kn’hơi n’kơl bôk.
 • Âk ntŏk n’gân dak dŏng ta Dak Plao lĕ iơh
 • 12/12/2019 14:18
 • Dơi bư gơi gĕh nŭm dak dŏng tâm nau rêh ân ma bu nuyh bon lan, đăp mpăn nau rêh ma ăp thôn bon khă nĕ abaơ, 4 ntŏk n’gân dak dŏng ndrel ta xă Dak Plao (Dak Glong) iơh lĕ r’ngôch, “mô hôm blau dŏng” âk năm aơ.
 • Lý Thị Phinh nsrôih nau rêh jêr jŏk blau nti sam bŭt
 • 12/12/2019 14:18
 • Nau rêh tâm r’năk gĕk âk nau jêr jŏk, wâl âk oh nô, mê mbâ gĕh nau ji khă nĕ oh Lý Thị Phinh, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 11A1, Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa) nsrôih ta nau nti sam bŭt n’hanh tâm nau rêh.
 • Nau ntĭm bư ân lĕ bô ôm ta tu jot
 • 12/12/2019 14:06
 • He sŏk du dŭng trà kro dơm ta tu jot gơi bư lĕ bô ôm. Mô rĭ chê iê bột baking soda ta tu jot he ăp nar lah he mô gĕh dŏng nchoh tu jot.
 • Nau ntĭm bư sinh tố ân bah khih tâm săk jăn, uĕh ma ntô săk, uĕh ma sŏk
 • 12/12/2019 14:06
 • + Sinh tố táo – ca rôt – dak kam: Du ntil sinh tố dŭt ma uĕh gơi bư chăng ntô săk n’hanh mô gĕh nau ji. Yor ca rôt gĕh âk oxy n’hanh vitamin A, suy kơl bư uĕh ma ntô săk. Vitamin C tâm dak kam bư gĕh collagen ma ntô săk, suy kơl bư ntô săk he uĕh n’hanh mô gĕh rhuănh. He koh ăp ntil play aơ chê ta măy sinh tốn’hanh chê iê dak sŭt dah ŭch. Dak cam uĕh ndrel ma dak ca rôt, nĕ he ngêt kah ma mbung n’hanh nơih ngêt.
 • Dak si dŏng săm ân bah ji sêk
 • 05/12/2019 10:27
 • + N’ha bạc hà: Dak bạc hà dơi dŏng bư trŭnh nau ji sêk. Lah ji sêk, he gưnh mŭm 2 – 4 mlâm n’ha bạc hà. Jêh rĭ he jrih lơi nsŭng mbung 10 mnĭt dah dak răm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.