Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’ha dŏng sa mlu
 • 16/03/2017 10:37
 • N’ha dŏng sa mlu hang, răm. Jêh aơ dăn ntĭm dŏng n’ha sa mlu gơi bư dak si săm nau ji:
 • Săm dak sa jâng ân uĕh đah boh srat
 • 10/03/2017 09:48
 • Dak sa jâng lah he saơ ntô săk plôk, môr chăng, chiăt hô ngăn, ji uh yor jâng he hăn tâm ntŭk dak bő jŏ ir, lah hô âk ir dak sa nĕ bư jâng he môr chăng, gĕh dak nđhâng…
 • Tuh nglang
 • 10/03/2017 09:48
 • Tuh nglang gĕh âk protein, chất sơ, canxi, vitamin A,… Jêh aơ lah nau ntĭm sŏk tuh nglang gơi bư dak si săm nau ji:
 • Nau ntĭm sŏk ka chok kon yăng tâm krêp
 • 02/03/2017 14:31
 • Lah rao kchok kon yăng lah he dăp gĕh tâm krêp jêr ngăn sŏk, lah mô blau sŏk bư ka chok chah. He tĕng kơt nau kan nti ân ka chok blang yor duh gơi sŏk ka chok tâm krêp.
 • Tơm vối
 • 02/03/2017 14:31
 • Tơm vối uĕh ngăn dơi bu dŏng bư dak si săm ăp ntil nau ji kơt aơ:
 • Bu nuyh Bu Nong n’gon ndrănh yăng kăl e
 • 23/02/2017 10:22
 • N’drănh yăng lah du ntil n’drănh way dŏng ngêt ntơm bơh kăl e bơh bon lan Bu Nong. Bu nuyh bon lan way ngêt n’drănh yăng ta ăp nar rbŭn bon, nar têt. Gơi n’gon gĕh du yăng ndrănh kah, mô gĕh nsat, ngêt mô gĕh ji bôk,… bu nuyh Bu Nong rơm nê nê ndu ndơ dŏng n’gon ndrănh tâm ban phe, lâk, ndrui…
 • Nau ntĭm săm sêk ân ngăch lĕ ji
 • 23/02/2017 10:22
 • Dŏng dak play krŏch m’hĭng ta sêk n’hanh jâng sêk ji. Yor gĕh âk a xít tâm play krŏch nĕ bư n’gang ka man mô gĕh tâm tưp, bư trŭnh nau ji sêk.
 • N’ha mã đề
 • 23/02/2017 10:22
 • Ăp nau ntĭm dŏng n’ha mã đề gơi bư dak si săm nau ji:
 • Bu nuyh prăp mray n’hanh ntĭm nau mprơ Then ta Dak Glong
 • 16/02/2017 13:57
 • Lĕ 65 năm, đah nau ŭch mêr, nuih nhâm nsrôih păng nơm, che Nguyễn Ðức Giáp (bu nong Tày) ta thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong) mô rlu, lĕ nuih đah nau kan ntim nau mprơ Then, đơn tính bơh bu nong păng ân phung druh ndăm.
 • Bạc Hà mprơh ân hoay du mô hôm chhôp
 • 16/02/2017 13:44
 • Tơm bạc hà ndrêh mô rĭ kro dơi dŏng gơi mprơh ân hoay du mô hôm chhôp êng, nơih ngăn. He yông bạc hà ta ăp mpông luh lăp tâm wâl, mô rĭ he choh jê n’ha bạc hà chê tâm dak dơm ta chhưng mô rĭ dăch mpông phă. Dơm tay n’ha hung quế gơi hoay klach mô hôm chhôp.
 • Play nhot
 • 16/02/2017 13:44
 • Play nhot dơi bu dŏng gơi nkra dak si săm ăp ntil nau ji kơt aơ:
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.