Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Prit grăp
 • 31/08/2017 09:50
 • Prit grăp jêng du ntil dak si nơih joi, săm ăp ntil nau ji tâm ban: Leh, đái tháo đường, huyêt ap prêh, hao rngi tâm m’ham… Ăp ntil nau ntĭm dŏng prit grăp (prit bal) bư dak si:
 • Nau ntĭm bư ân lĕ bô iơh ntô jot
 • 24/08/2017 10:49
 • He nkra ăp ntil dak m’hĭng ta ntô jot n’hanh tu ntô jot gơi bư ân lĕ bô iơh đah 2 ntil ndơ dŏng lah chia n’hanh ndrănh.
 • Cần tây
 • 24/08/2017 10:49
 • Tĕng Ðông y, cần tay nhôt tăng. Jêh aơ lah nau ntĭm dŏng cần tây gơi săm nau ji:
 • Čư Jŭt gĕh âk ntŭk pâl ân ma kon se
 • 17/08/2017 10:15
 • Tâm ăp năm dăch abaơ, ndrel ma ăp ntŭk kan, Ðoàn, Ðội…, âk mpôl kan , bu nuyh kan ta Čư Jŭt lĕ ndâk njêng âk nau kan uĕh, nsu ndâk nkra mhe âk ntŭk pâl, njêng ăp ntil nau pâl ân ma kon se tâm yan rlu nti tâm ban: Ntu dak ŭm, hoa viên, sân chưng play đung n’hanh âk til nau pâl êng…
 • Che Y Long nsrôih răk mray nau way kal e
 • 17/08/2017 10:15
 • Che Y Long lah du huê bu nuyh gĕh k’hưm, kan tay Kô ranh bon Bu Sir, xă Quảng Sơn (Dak Glong) jêng bu nuyh lĕ nuih nsrôih răk mray nau way kal e bơh mpôl Bu Nong.
 • Play kroch
 • 17/08/2017 10:12
 • Tĕng Ðông y, play kroch srat, răm. Ăp ntil nau ntĭm dŏng play roch bư dak si:
 • Bon lan iăng guih aơ ndrêh bu nuyh kơl nhâm kan
 • 10/08/2017 10:02
 • Lĕ dăch tât du khay abaơ, khă ăp tâ bri mih têh n’hanh zŏ, rlau 30 nuyh sinh viên kơl nhâm kan tâm Wâl sam bŭt Kao đẳng Kinh tế BT. Hồ Chí Minh lĕ nuih nhâm đah nau kan “yan rlu nti ndrêh” ta xă Dak Wer (Dak R’lâp).
 • Nau ntĭm nkra dak si krih hĭp bơh pĭt wâl
 • 10/08/2017 10:02
 • He nkra ăp ntil dak si dŏng krih hĭp bơh pĭt wâl ân uĕh n’hanh mô gĕh nau khih kơt aơ: Sŏk tâm 3,5 lit giấm + 1/2 n’hoi boh + du n’hoi dak tho siên ngan (tĕng neh têh jê bơh pĭt wâl nĕ he tâm luk lai ân âk iê).
 • Play kroch dŭng
 • 10/08/2017 10:02
 • Ăp ntil săk ntô play kroch dŭng dơi bu dŏng êng êng gơi bư dak si săm ăp ntil nau ji kơt aơ:
 • Bô kah poăch iăr ndông bơh bu nuyh Bu Nong
 • 03/08/2017 10:44
 • Ðah bu nuyh Bu Nong, ndông lah du ntil nau kan bư ân sĭn ndơ sa dơi âk bu ŭch. Nau ndông ta ŭnh aơ suy kơl bư ân poăch sa kah mbung sa, tâm nĕ gĕh ka dak n’hor, poăch tâm bri, poăcch pêp iăr…
 • Bư brah moh săk kon bu nong Mông
 • 03/08/2017 10:44
 • Tĕng nay way bu nuyh Mông, lah kon se mhe deh mô hŏ gĕh huêng nĕ khăn păng bư brah moh săk n’hanh kuăl huêng. Ntơm bơh nĕ, kon se dơi gĕh săk n’hanh dơi jrŏng rnoi mât uănh, bư mô gĕh nau ji quet, ngăch têh. Aơ lah nau bư brah ndâk njêng, dơi kơp du huê bu nuyh mhe tâm r’năk, jêng tâ ntơm gĕh nau rêh kh’lay tâm nau rêh kon bu nuyh.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.