Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’ha trau sam
 • 29/06/2017 10:20
 • Tĕng Ðông y, n’ha trau sam srat, n’dĭk. Ăp ntil nau kan ntĭm dŏng n’ha trau sam bư dak si:
 • Sam bŭt báo, “ndơ sa ma nuih nhâm” bơh phung ka han
 • 22/06/2017 10:09
 • Ðah ăp bu nuyh ka han lah ndrel, ka han mât uănh n’har bri, ka han mât uănh dak rlai n’har bri, ta ăp ntŭk kô lao ngai lah êng lah ăp sam bŭt rŏ, pŏk sam bŭt ntơm bơh kal e lĕ jêng mpôl băl dơh dăch, mơng, lah jêng “ndơ sa nuih nhâm” n’hanh nau mbơh hưn kh’lay, uĕh.
 • Ka han rmanh Ðiểu Hùng rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn
 • 22/06/2017 10:09
 • Che Ðiểu Hùng (deh năm 1955), Bu Nong ta bon Bu Boong, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lah du huê ka han rmanh gĕh nuih nhâm uĕh, rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn. Che lăp bư ka han năm 1972, kan rdeng grăp phao, rdeng ndơ sa ntơm bơh xă Quảng Trực tât ta Bu Ðôp (Bình Phước).
 • Play jrang
 • 22/06/2017 10:03
 • Play jrang way dơi bu dŏng kro n’hanh nse: Ăp ntil nau uĕh dŏng play jrang gơi săm nau ji:
 • Bí thư chi bộ Lục Văn Vảng pah kan uĕh ân bon lan tĕng kơt kan
 • 15/06/2017 14:02
 • Năm 2008, che Lục Văn Vảng (deh năm 1981), bu nong Nùng ta thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong) dơi roah kan Bí thư chi bộ thôn 4. Tâm nau kan, che ndăn mông nar mĭn joi ăp ntil nau jrŭ bơh ăp gưl Ðảng, ntĕng kơt nau bên pah kan ăp mpôl băl kan gơi n’hao uĕh nau ndjôt bôk kan.
 • Bư ân lĕ bâ, bâ ôch grăp ta kho ao
 • 15/06/2017 14:02
 • Kho ao ih bơh tăch yor ĭt mô rĭ prăp zŏ ir bư bâ mô rĭ gĕh bâ ôch grăp jê jê. Nĕ jêr ngăn he pêh n’hanh mô dơi kloh ôh lah he bêh đah bột he way bêh. Jêh aơ ndăn ntĭm ân he nau ntĭm bêh ân kloh bâ iăng krăp ta kho ao:
 • Rpŭng
 • 15/06/2017 14:02
 • Rpŭng njŭng, n’dĭk, dơi dŏng gơi bư ân n’dĭk săk, săm nau khih, uĕh dak tâm săk. Ăp ntil nau ntĭm dŏng rpŭng gơi săm nau ji:
 • Tuh mbo
 • 08/06/2017 13:45
 • Play tuh mbo uĕh ngăn ma săk jăn bu nuyh sa yor gĕh âk vitamin, canxi, magiê, kali… Ăp ntil nau kan ntĭm dŏng tuh mbo gơi săm nau si:
 • Gol kao krih
 • 01/06/2017 10:05
 • Gol lah tơm reh ăp kô tơm krih, chăt bŭk tâm bŏk, têh tâm 3- 5 cm, ntô mau mĭt êr, ntŭk kô gĕh ăp ntŭk dah dăp tâm ban kao. Ăp mtil nau ntĭm dŏng gol tơm kao rkih gơi bư dak si:
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.