Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Bu Dak mât mray nau way vâng tanh kăl e
 • 09/07/2020 19:53
 • Nô Y Lót, Kô ranh bon Bu Dăk, xă Thuận An (Dak Mil) n’kôch ân gĭt: Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi ăp n’gâng, ăp ntŭk kan tâm n’qual ndâk pơk jrô ntĭm vâng brai, tanh nah kăl e nĕ nau kan mât mray, hao dŏng nau way vâng tanh bu nuyh Bu Nong tâm bon gĕh âk nau plăch r’gâl.
 • Dŏng du mlâm ka chok dak mĭn dĭng trôk mih hĕ duh nar
 • 09/07/2020 19:42
 • He sŏk dak ngêt nsŭng jêh rĭ nkhŭt tâm ka chok. Lah mpŭnh nchueng bar đah, nau nĕ he gĭt trôk nar uĕh. Lah mpŭnh tâm ka lang ka chok dak, nau nĕ n’kôch ân he gĭt dăch gĕh mih têh phŭt siăl mô rĭ mih n’hach, mih âk.
 • Ndơ sa sâm kơl trŭnh nau ji hok tă tâm dul – tâm proch
 • 09/07/2020 19:43
 • + Giấm táo: Giấm táo gĕh âk axit axetic sâm kơl bư tâm ban gĕh axit tâm proch. Lŭk lai du n’hoi ca phê dak sŭt, du n’hoi trau giấm táo n’hanh du ka chok dak jêh rĭ ngêt ntơm ngul mông tât du mông lor ma sông sa.
 • Kan bộ K’Trung lĕ nuih n’hâm, dơn nau kan ma bon lan
 • 02/07/2020 16:56
 • Nô K’Trung, bu nong Mạ, lah Groi Kô ranh UBMTBD xă Dak Som (Dak Glong). Ta nau pah kan, nô uănh kh’lay nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan nsrôih bư hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach, mât mray nau way kăl e…
 • Nau ntĭm săm nau ji lêt klôt
 • 02/07/2020 16:45
 • Lah gĕh nau ji lêt klôt, he dŏng dak si nuh pĕt iê iê ta ta ko n’hanh ta klôt tâm 10 – 15 mnĭt gơi bư uĕh trong dak m’ham tâm săk hoch n’hanh bư trŭnh nau ji lêt.
 • Ăp ntil tơm tăm tâm r’năk suy kơl mprơh măch du
 • 26/06/2020 14:55
 • + Phong lữ thảo: Lah du ntil kao gĕh âk mau ntơm bơh gŭr, chăng, tât rmĭt… dơi bu yông bơh năp wâl mô rĭ dơm ta ban công gơi bư uĕh ma ngih wâl. Bơh đah nĕ tơm phong lữ thảo hôm dơi bu tăm gơi mprơh măch du yor măch klach ngăn bô n’hâm kao aơ.
 • Dak si săm bư trŭnh huyết áp
 • 26/06/2020 14:56
 • + Tơm lạc tiên: Gĕh âk chất flavonoid n’hanh alkaloid dơi bư uĕh ma nau bêch, n’hao uĕh nau bêch, jêh rĭ săm bư trŭnh nau r’vê, nau mĭn mô saơ uĕh. Yor nĕ, ăp phung kan khoa học mĭn joi n’hanh mbơh gĭt tơm lạc tiên dơi bu dŏng gơi săm trŭnh huyết áp.
 • Trau sa kah dơi bư tă bơh băng bri
 • 18/06/2020 14:01
 • Jêh tôp mih bôk rah jêng tâ măng bri ndô neh chăt, hao jêng. Yăn băng chăt sâm kơl r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh plăch r’gâl trau tâm r’năk n’hanh bư gĕh âk ntil trau sa kah.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.