Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ksiêm gas luh hit
 • 23/03/2017 09:27
 • Tĕng phung kan mĭn nau ŭnh sa rtoh, rse leo ta thung gas đah ŭnh năk gas lah way gĕh nau ŭnh sa, rtoh âk. Yor rse leo gas dơi bu nkra tă bơh kao su, yor nĕ bư luh hĭt gas lah he gĕh bư daih, đe kăp…
 • N’ha mlu zun
 • 23/03/2017 09:27
 • Ăp nau ntĭm dŏng n’ha mlu zun gơi dŏng bư dak si săm nau ji:
 • N’ha dŏng sa mlu
 • 16/03/2017 10:37
 • N’ha dŏng sa mlu hang, răm. Jêh aơ dăn ntĭm dŏng n’ha sa mlu gơi bư dak si săm nau ji:
 • Săm dak sa jâng ân uĕh đah boh srat
 • 10/03/2017 09:48
 • Dak sa jâng lah he saơ ntô săk plôk, môr chăng, chiăt hô ngăn, ji uh yor jâng he hăn tâm ntŭk dak bő jŏ ir, lah hô âk ir dak sa nĕ bư jâng he môr chăng, gĕh dak nđhâng…
 • Tuh nglang
 • 10/03/2017 09:48
 • Tuh nglang gĕh âk protein, chất sơ, canxi, vitamin A,… Jêh aơ lah nau ntĭm sŏk tuh nglang gơi bư dak si săm nau ji:
 • Nau ntĭm sŏk ka chok kon yăng tâm krêp
 • 02/03/2017 14:31
 • Lah rao kchok kon yăng lah he dăp gĕh tâm krêp jêr ngăn sŏk, lah mô blau sŏk bư ka chok chah. He tĕng kơt nau kan nti ân ka chok blang yor duh gơi sŏk ka chok tâm krêp.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.