Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sam bŭt báo, “ndơ sa ma nuih nhâm” bơh phung ka han
 • 22/06/2017 10:09
 • Ðah ăp bu nuyh ka han lah ndrel, ka han mât uănh n’har bri, ka han mât uănh dak rlai n’har bri, ta ăp ntŭk kô lao ngai lah êng lah ăp sam bŭt rŏ, pŏk sam bŭt ntơm bơh kal e lĕ jêng mpôl băl dơh dăch, mơng, lah jêng “ndơ sa nuih nhâm” n’hanh nau mbơh hưn kh’lay, uĕh.
 • Ka han rmanh Ðiểu Hùng rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn
 • 22/06/2017 10:09
 • Che Ðiểu Hùng (deh năm 1955), Bu Nong ta bon Bu Boong, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lah du huê ka han rmanh gĕh nuih nhâm uĕh, rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn. Che lăp bư ka han năm 1972, kan rdeng grăp phao, rdeng ndơ sa ntơm bơh xă Quảng Trực tât ta Bu Ðôp (Bình Phước).
 • Play jrang
 • 22/06/2017 10:03
 • Play jrang way dơi bu dŏng kro n’hanh nse: Ăp ntil nau uĕh dŏng play jrang gơi săm nau ji:
 • Bí thư chi bộ Lục Văn Vảng pah kan uĕh ân bon lan tĕng kơt kan
 • 15/06/2017 14:02
 • Năm 2008, che Lục Văn Vảng (deh năm 1981), bu nong Nùng ta thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong) dơi roah kan Bí thư chi bộ thôn 4. Tâm nau kan, che ndăn mông nar mĭn joi ăp ntil nau jrŭ bơh ăp gưl Ðảng, ntĕng kơt nau bên pah kan ăp mpôl băl kan gơi n’hao uĕh nau ndjôt bôk kan.
 • Bư ân lĕ bâ, bâ ôch grăp ta kho ao
 • 15/06/2017 14:02
 • Kho ao ih bơh tăch yor ĭt mô rĭ prăp zŏ ir bư bâ mô rĭ gĕh bâ ôch grăp jê jê. Nĕ jêr ngăn he pêh n’hanh mô dơi kloh ôh lah he bêh đah bột he way bêh. Jêh aơ ndăn ntĭm ân he nau ntĭm bêh ân kloh bâ iăng krăp ta kho ao:
 • Rpŭng
 • 15/06/2017 14:02
 • Rpŭng njŭng, n’dĭk, dơi dŏng gơi bư ân n’dĭk săk, săm nau khih, uĕh dak tâm săk. Ăp ntil nau ntĭm dŏng rpŭng gơi săm nau ji:
 • Tuh mbo
 • 08/06/2017 13:45
 • Play tuh mbo uĕh ngăn ma săk jăn bu nuyh sa yor gĕh âk vitamin, canxi, magiê, kali… Ăp ntil nau kan ntĭm dŏng tuh mbo gơi săm nau si:
 • Gol kao krih
 • 01/06/2017 10:05
 • Gol lah tơm reh ăp kô tơm krih, chăt bŭk tâm bŏk, têh tâm 3- 5 cm, ntô mau mĭt êr, ntŭk kô gĕh ăp ntŭk dah dăp tâm ban kao. Ăp mtil nau ntĭm dŏng gol tơm kao rkih gơi bư dak si:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.