Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh răk nau kan nchiăr drep ta Dak Nia
 • 15/11/2018 13:51
 • Khă abaơ, ăp ntil ndơ dŏng bư mir jan ba n’hanh ndơ dŏng tâm wâl dơi bu bư tĕng kông nghệ mhe, uĕh măt uănh khă nĕ nô Trần Văn Hiền ta bon Ting Wel Dơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) hôm e răk mray nau kan nchiăr drep gơi bư ăp ntil ndu ndơ dŏng bư mir jan ba.
 • Săm brĭn jâng
 • 15/11/2018 13:51
 • + Tho kloh ntŏk brĭn, m’hĭng kồn y tế jêh rĭ he plôk lơi nchiăp mbâl. Jêh rĭ, sŏk n’ha lô hội nse choh ân hăch đăp ta ntŏk brĭn n’hanh dŏng siăm put, ăp nar rgâl săm 2 tâ, săm kơt nĕ nao nao gơi ngăch bah.
 • Bon S'rê Ú, xă Dak Nia, bon têh Gia Nghĩa
 • 08/11/2018 09:25
 • Bơh năp năm 1988, bon S'rê Ú ta thôn 7, xă Quảng Khê, jêh rĭ bon trơn ta thôn 4, xă Dak R’măng (Dak Gkong). Tât năm 1996, bu nuyh bon lan hăn gŭ rêh n’hanh ndâk bon S'rê Ú ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa) tât abaơ.
 • Nau ntĭm bư ta yoi mô gĕh đang yor trôk nar mô uĕh
 • 08/11/2018 09:25
 • Gơi ta yoi mô gĕh đang yor trôk nar mô uĕh, he tĕng kơt ăp ntil nau ntĭm nơih kơt aơ: Ngêt âk dak ăp nar (nĕ lah he ngêt 8 ka chok du nar gơi n’dik uĕh ma săk jăn); gơi ta yoi mô gĕh đang nĕ he dŏng son m’hĭng ta joi, dŏng ăp ntil kem m’hĭng ta yoi gĕh âk bơ, vitamin E n’hanh dầu dừa gơi bư uĕh ta ta yoi…
 • Plăch rgâl nau mbơh ntĭm suy kơl bư ân ma kon se nơih blau nau nti
 • 01/11/2018 14:53
 • Ntơm bôk năm tât baơ, Phung kan Mbơh ntĭm – Jrô Kảnh sat mât uănh rdeh hăn rŏ gung trong (Kông an n’gor) lĕ nsrôih plăch rgâl nau kan mbơh ntĭm, nti sơm nau way pháp luật bĭt rdeh hăn rŏ trong. Yor nĕ, suy kơl bư ân kon se nti tâm wâl sam bŭt gưl III nơih gĭt n’hanh nơih tĕng kơt.
 • Jrô nti vâng tanh ta bon Bu N’Drung
 • 01/11/2018 14:31
 • Dăch tât 2 khay aơ, lah tât ăp nar lôch pơh, oh nur bu ur ta bon Bu N’Drung, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) hăn rbŭn ta Wâl rbŭn bon lan gơi nti vâng tanh yor Trung tâm Ntĭm sơm n’qual Tuy Ðức pơk.
 • Ndơ sa bư trŭnh nau ji mlông
 • 01/11/2018 14:22
 • Bơh đah săm đah dak si n’hanh ăp ntil nau kơt săm ba bă, ăp ntil ndơ sa jêh aơ dơi bu dŏng gơi bư trŭnh nau ji mlông:
 • Ngăch njrăng n’gang ăp ntil nau ji yan đông
 • 25/10/2018 10:25
 • Mih nar rgâl yan ntơm thu tât đông – xuân lah tâ nơih gơi ăp ntil ka man, vi rút bư gĕh âk nau ji tâm ntưp ta bon lan. Tâm nĕ gĕh nau ji toh jâng ti mbung. Bu nuyh bon lan n’hanh bri bon ngăch njrăng pah kan ân uĕh gơi n’gang nau ji aơ:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.