Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trong hăn ta xă Buôn Choăh iơh hô ngăn
 • 19/09/2019 10:12
 • Trong hăn ntơm tâm klang bon jê Dak Mâm hăn tât ta xă Buôn Choăh (Krông Nô) jong tâm 18 km. Trong hăn aơ dôl iơh hô ngăn, mô hôm saơ uĕh lĕ jŏ năm, tâm nĕ gĕh ntŏk e hŏ dơi nkra, bư tay ân uĕh.
 • Nau ntĭm săm mŭn
 • 19/09/2019 09:53
 • + Dak tràm dơi n’gang ka man, mô ân blau ta ntô săk… Dak tràm dơi dŏng bư sơh mŭn ntơm tâm ntô săk tât bơh tach. Iĕt bar pe dak ta mpon. He mhĭng ta ntŏk mŭn. M’hĭng 2 tâ du nar ân lĕ mŭn.
 • M’ak wơt Têt Trung thu uĕh lăng
 • 12/09/2019 15:43
 • Têt Trung thu lah du ntil nau rbŭn pâl ntơm kăl e bơh bu nong. Trung thu lah têt tâm rgŭm, lah tâ gơi bu nuyh tâm r’năk dơh dăch.
 • Nau ntĭm bư lĕ dak mbĭr ta nđŭng
 • 12/09/2019 15:37
 • + Chê du ha mâm dak vôi n’hanh boh jêh rĭ nkhŭt nđŭng, kâp prăm prao mnĭt nđŭng khĭt, bư kloh lĕ dak mbĭr. Jêh rĭ he sŏk tho kloh dak dak răm. Lah nô gĕh vôi he dŏng buh năk ndrel ma boh dơi đŏng.
 • Nchŭn n’hâm suan săm nau ji ma bu nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp
 • 05/09/2019 16:01
 • Ntơm n'gul khay 6/2019 tât abaơ, nau ji tưp yor măch kăp tâm lam n’qual Čư Jŭt âk ngăn; tâm ban nĕ ăp pơh gĕh 70 nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp. Tât abaơ, lam n’qual lĕ gĕh âk ntŏk gĕh nau ji tưp yor măch kăp, lah gĕh lơ 660 bu nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp, nau ji aơ gĕh âk ta bon jê Ea T’ling (lơ 230 nuyh), xă Tâm Thắng (lơ 140 nuyh)…
 • Nau bên ntĭm koh banh mi mô gĕh chah ra
 • 05/09/2019 15:54
 • Gơi he koh banh mi mô gĕh chah rai, he mbŭk pêh tâm glah dak suh mô rĭ nkhŭt dak duh ta măt pêh. Jêh rĭ sŭt ân kloh he dŏng koh banh mi nơih ngăn, mô gĕh chah rai dŏng.
 • Por sa ân ma bu ur klach lêh ndul
 • 05/09/2019 15:54
 • +Por poăch djăr phe mbêt: djăr du mlâm, phe mbêt nŭm. Poăch djăr bư ân kloh , koh jê jêh rĭ khŭt dak gâm ân khuh chê phe mbêt gâm bư por. Sa lih li gơi rŏng oh be tâm ndul ân uĕh.
 • Nau ntĭm sŏk r’chŏk iang ta ntô săk
 • 29/08/2019 14:42
 • Lah r’chŏk iang ta mpang ti n’hanh jêr sŏk r’chŏk iang ta ti, he sŏk dak duh chê tâm kon yăng jê n’hanh dơm trôm kon yăng ta mpeh ntô săk iang r’chŏk.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.