Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Drơu đrơu “Nar Ka phê Việt Nam” tâ tâl I năm 2017
 • 14/12/2017 14:49
 • Ntơm lơ 9 tât lơ 11/12, ta bon têh Ðà Lạt (Lâm Ðồng), Bộ Ntĭm bư mir jan ba – Hao nau rêh bri bon kan ndrel ma M’bŭch Ntĭm gai Tây Nguyên, UBBL n’gor Lâm Ðồng n’hanh Hiệp hội Ka Phê Kao kao Việt Nam ndâk “Nar Ka phê Việt Nam” (10/12) tâ tâl I, năm 2017.
 • Nau ntĭm nkra dak tho măt nar ân kloh ta wâl
 • 14/12/2017 14:49
 • Ndơ dŏng rơm gơih nkra dak si tho ân kon yăng krih 470ml gĕh: 1/2 ka chok kồn Isopropyl (mô rĭ dŏng ndrănh vodka); 1/2 ka chok dấm nglang; 350 ml dak kloh (Gơi prăp ân jŏ he dŏng dak kât mô rĭ dak duh).
 • Play mbŭng
 • 14/12/2017 14:49
 • Jêh aơ lah nau ntĭm dŏng play mbŭng săm nau ji:
 • Jiăm n’ha
 • 07/12/2017 09:55
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng jiăm n’ha săm nau ji:
 • Rup khay ta kho ao nchoh mbăn bơh bu nuyh Dao
 • 30/11/2017 09:59
 • Rup kao ta kho ao nchoh mbăn bơh bu nong Dao âk ngăn, đah ăp ntil rup aơ rup rĭ mô gĕh tâm kơt. Tâm nĕ, khay jêng du ntil ndơ dŏng way mpơl dowi bu jĭng ta ao, đon, siăm rvên ta bôk kal e.
 • Nau ntĭm săm “đang ntô săk” jâng ti ân ngăch bah
 • 30/11/2017 09:57
 • “Ðang ntô săk” jâng ti lah nô nau ji yor bri trôk plâ ji kăt, bư ma bu nuyh ji chiăt, jâng ti môr chăng, ntô săk sơh mô rĭ đang ji. Nĕ he kơt nau ntĭm săm “đang ntô săk” jâng ti tâm yan sĭt puh kơt aơ:
 • Play kải nglang
 • 30/11/2017 09:57
 • Play kải nglang dŏng bư dak si săm ăp ntil nau ji aơ:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.