Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kah gĭt Nar Pah kan Lĕ rngôch ăp bri dak 1/5: Kông ti Nhôm Dak Nong – TKV mât rong uĕh ma bu nuyh kan
 • 28/04/2017 14:44
 • Kông ti nhôm Dak Nong –TKV (Tập đoàn Kông nghiệp Sa ônh – Ndu ndơ tâm neh Việt Nam) ta xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) abaơ dôl mât uănh, dŏng Wâl măy Alumin Nhân Cơ, dơi gĕh kan 650.000 tân du năm. Abaơ, kông ti gĕh 1.065 kan bộ, bu nuyh kan, kông nhân viên; tâm nĕ, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gĕh 83 nuyh, rlau 8%, gĕh âk ăp mpôl rnoi Bu Nong, Mạ, R’đe, Mông, Nùng, Tày…
 • Nau ntĭm nchut ân kloh mpông măt nar
 • 28/04/2017 14:44
 • Lah mpông măt nar iăng bâ dak nhơt, iăng bâ bŏk ôch, he dŏng iê dak pring mô rĭ ndrănh sơm m’hĭng ta ntŭk măt nar bă, jêh rĭ he dŏng siăm mô rĭ sam bŭt báo ơm nchut ân kloh gơi măt nar mpông lĕ bâ.
 • Tơm dâm bụt
 • 28/04/2017 14:44
 • Ăp ntil dak si dơi bu dŏng tơm dâm bụt gơi săm nau ji:
 • Nau ntĭm prăp poăch ân zŏ lah mô gĕh ntu ndĭk prăp
 • 21/04/2017 10:31
 • Dak sŭt: Poăch sur jêh siĕt jêng lơp jê jê, he m’hĭng ta poăch sur mhe siĕt iê dak sŭt, jêh rĭ nsrĭng poăch ta rse kât ta ntŭk gĕh siăl mpuh, bư kơt nĕ poăch he prăp zŏ mô gĕh ôm, khă nĕ lah bư ân poăch bô kah tay.
 • Ntô play lựu
 • 21/04/2017 10:31
 • Bơh đah dơi dŏng gơi mô hôm ân luh mham, săm sôt, săm chiăt…, ntô play lựu hôm e dơi bu dŏng bư dak si săm nau ji:
 • Play nong tâm nau rêh bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe
 • 13/04/2017 14:15
 • Ntơm kal e tât abaơ, play nong kro (nong tăng) lĕ jêng ndơ dŏng dơh dăch n’hanh mô dơi lah mô gĕh tâm nau rêh ndu ndơ n’hanh nau rêh nuih nhâm bơh ăp bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gŭ rêh du ntŭk.
 • Play tơm siăm ndrŭng
 • 13/04/2017 14:15
 • Ăp ntil nau ntĭm dŏng play tơm siăm ndrŭng bư dak si săm nau ji:
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.