Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’hao nau lan mbơh hưn, ntĭm pháp luật sach bu nuyh kan ma bon lan
 • 15/04/2021 10:04
 • Tâm ăp nar lĕ lăn, Hội đồng pah kan ndrel hưn nau ntĭm pháp luật sach bu nuyh kan ma bon lan n’gor lĕ n’hao nau kan mbơh hưn luật Sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp n’gâng kan tâm r’nglăp đah nau mbơh hưn, ntĭm pháp luật ta ăp n’qual, tâm nĕ gĕh ăp ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh rêh.
 • Nau ntĭm tho kloh sôt ta măt nar
 • 15/04/2021 10:00
 • + M’hĭng kem tho sêk ta bar đah măt nar. Dŏng siăm băn sut ân tâm ban bar đah măt nar. Jêh rĭ, sŏk dak pet ta bar đah măt nar gơi kloh lĕ kem tho sêk. Dŏng siăm sut măt nar dŏng sut tay du tâ ân kloh.
 • Nau ntĭm nkra gir mpruh khĭt ŭnh
 • 08/04/2021 13:54
 • He sŏk du kí boh n’hanh 1/2 kí boh amoni clorua nkhŭt tâm 2 lit dak, jêh rĭ tâm pă dak aơ tâm ăp gir n’hơ n’hanh prăp.
 • Plach r’gâl mhe ta bon Jâng Play 3
 • 01/04/2021 14:46
 • Bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 360 r’năk đah 1.300 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh rlau 35%.
 • Y Lot blau pah kan dơi Thủ tướng ân săm bŭt r’nê
 • 01/04/2021 14:45
 • Y Lot (33 năm), bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) mhe dơi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ân Săm bŭt r’nê kơp lah bu nuyh kan mir gĕh nau pah kan uĕh, blau pah kan bư mir jan ba.
 • Bư brah ndâk meh wâl bơh bu nuyh Chăm An Giang
 • 25/03/2021 09:59
 • Bư brah ndâk mhe wâl n’hanh m’ak lăp wâl mhe jêng du ntil nau way uĕh tâm nau rêh bu nuyh Chăm ta n’gor An Giang, gĕh nau kh’lay mbơh ntĭm tô tơm nau way bơh jrŏng rnoi kăl e.
 • Dŏng tăp iăr bư uĕh ma ntô săk
 • 25/03/2021 09:55
 • + Bư bôk ntô săk, huyết trôm rsau chăt: Dŏng săk nglang tăp iăr n’hanh du n’hoi ca phê dak play kroch. Dŏng mpon tak jêh rĭ m’hĭng ăp nar jŏ tâm 15 – 20 mnĭt jêh rĭ tho ta dak kloh.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.