Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak si bư tă bơh giám gơi n’jrăng nau ji hao huyết áp
 • 14/11/2019 10:17
 • + Tuh neh rse (hôm e nđâp ma ntô): 1 siên, trăm đah dak giấm iê ngăn ngên tâm 7 nar, du nar wâr ân tâm ban 2 tâ. Ăp nar, ăp ôi n’hanh ăp măng sa 10 mlâm grăp tuh neh. Lah huyết áp lĕ trŭnh n’hanh mô gĕh hao he dŏng sa du nar du tâ dơm.
 • Bu nuyh bư mir Lương Sơn lĕ n’hâm suan bư trong hăn bon lan
 • 07/11/2019 14:37
 • Tĕng bư nau đă kan bwh Bri dak ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm ăp năm lĕ lăn, kan bộ n’hanh bu nuyh bon lan thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) lĕ ân nđâp neh, kơl n’hâm suan, kơl prăk rêl bư gĕh 650 met trong bê tông bon lan.
 • Nau ntĭm bư nglang sêk đah dak ncho phe
 • 07/11/2019 14:33
 • + Dak ncho tă pa phe: Sŏk dak ncho tă pa phe tâl bar gơi tho sêk, tho ăp ôi n’hanh ăp măng. Nau ntĭm aơ suy kơl bư nglang sêk n’hanh bư kloh piăng trau iang ta sêk, n’jrăng n’gang ôm sêk n’hanh bô ôm mbung.
 • Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm
 • 31/10/2019 14:22
 • Năm 2019, lam n’gor gĕh 305 bu nuyh gĕh k’hưm, tâm nĕ gĕh 14 nuyh bu ur n’hanh 291 bu klô. Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm (tĕng Nau trŭnh mrô 12, 18, 56 bơh Thủ tướng Chính phủ) tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, tâm 5 năm ndâk njêng nau kan, prăk tâm Trung ương n’hanh prăk tâm n’gor lĕ sŏk dŏng 4,5 r’me prăk.
 • Nau ntĭm bư ân kloh ti vi rup sŏng
 • 31/10/2019 14:11
 • Rup LCD ta ti vi nơih ngăn iơh yor ăp ntil siăl nhhuk bơh tăch bư nĕ he mât mray ân uĕh rup ti vi lah du ntil nau kan gơi mô gĕh bâ.
 • Ndrănh dak si bư chăt sŏk, ôch sŏk
 • 31/10/2019 14:12
 • + Hà thủ ô 100 gam, ndrănh sơm 500 gam. Nau ntĭm bư: Juh hà thủ ô jêng bôt, chê tâm kon yăng, kêt ndrănh, kôp lơi ndrôp ân nâp, trăm 10 nar jêh rĭ iĕt sŏk ndrănh, du nar ngruh 2 tâ. Nau ntĭm dŏng: du nar dŏng ngêt 2 tâ, ăp tâ ngêt 20 gam.
 • Oh Thào Thị Nu nsrôih nau jêr hăn nti sam bŭt
 • 24/10/2019 10:37
 • Ntơm năm jrô 2, jêh ji kop jêng rvĕn, oh Thào Thị Nu, bu nong Mông, kon se nti sam bŭt jrô 5A3, Wâl sam bŭt Gưl III Bu nong gŭ nti Gưl I Vừ A Dính, xă Dak Som (Dak Glong) r’vĕn jâng ma.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.