Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gru blau lơn Lò Thị Hoa
 • 08/09/2021 10:55
 • Gru blau lơn Lò Thị Hòa ta thôn Trung Tâm, xă Ea Pô (Ců Jŭt) way mât mray, hao dŏng nau vâng tanh kăl e bơh bu nuyh Thái.
 • Bu nuyh Thái ta Nam Xuân mât mray nau way kăl e
 • 08/09/2021 10:56
 • Thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân (Krông Nô) abaơ gĕh 93/150 r'năk bu nong Thái. Ntơm bơh Thanh Hóa tât ndâk njêng nau rêh ta năm 1992 tât abaơ, bon lan bu nuyh Thái tâm rom gop ma ăp bu nong bă bă ndâk njêng nau rêh mhe.
 • Âk ntil nau pah kan ân năm nti săm bŭt mhe
 • 05/09/2021 14:54
 • Lăp ta năm nti săm bŭt mhe 2021 - 2022, lam n'gor gĕh 369 wâl nti săm bŭt ntơm mầm non tât ta wâl săm bŭt gưl III n'hanh trung tâm Giáo dục thường xuyên. Lĕ r'ngôch tâm n'gor klăp gĕh lah 182.024 kon se nti săm bŭt, hao rlau 1.340 đah năm nti năm e.
 • Che Bríh lĕ nuih n’hâm mât nau tanh kăl e
 • 05/09/2021 14:52
 • Tât ta bon Jiang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong), ôp che Y Bríh (deh năm 1956) ăp bu nuyh bon lan dơi gĭt yor che lah du huê gru blau tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong, tâm nĕ gĕh sah, I ŭng, dông, pam, nông lŏ…
 • Linh Thị Kín-bu ur bu nong Nùng dơi gĕh thủ khoa Khối C
 • 05/09/2021 14:52
 • Ðah lĕ r’ngôch điểm tổ hợp ăp nau nti khối C gĕh 27 điểm (Ngữ văn: 8,5 điểm, Lịch sử: 8,75 điểm, Ðịa lý: 9,75 điểm), oh Linh Thị Kín, bu nong Nùng, kon se nti Wâl săm bŭt gưl II n’hanh III Bu nong n’qual Dak Mil lĕ jêng thủ khoa khối C tâm n’gor Dak Nong ta tâ tâm rlong nti lôch wâl săm bŭt gưl III năm 2021.
 • Bon K62 - bon tơm kăch mạng ta Nâm Nung
 • 05/09/2021 14:48
 • U H’Rem Buôn Yă, Bí thư Chi bộ bon K62, xă Dak D’rô (Krông Nô) n’kôch ân gĭt, năm 1962, My – Ngụy nhŭp phung ndăm bu nong R’đe ta bon Dur KMăl, xă Dur KMăl, n’qual Krông Ana (Dak Lak ơm) bư ka han, nhŭp phung bu ur đă pah kan kơl khăn păng.
 • Ka han rmanh xă Hăt janh Quảng Sơn tâm di ma nau moh ka han Che Hồ
 • 05/09/2021 14:45
 • Tâm Mpeh rêh Cách mạng Nâm Nung, ta ăp năm tâm lơh tâm su đah My mô ân bu pit neh ntu bri dak, âk r'hiăng bu nuyh druh ndăm xă Quảng Sơn (Dak Glong) lĕ pah kan tĕng kách mạng tâm ban phung ka han, druh ndăm dâk hăn tâm lơh, bu nuyh bon lan pơk trong hăn tâm lơh, leo trong, mpôn, mât rong kan bộ kách mạng...
 • Tơm dak si dơi bu dŏng săm nau ji tiểu đường
 • 26/08/2021 14:31
 • + Quế: Choăh 2 n'hoi bột quế, 1/2 n'hoi bột yến mạch rklai ndrel ma 500ml dak răm. Tâm pă ngêt ăp ôi n'hanh ăp măng lôch 15 nar. Jêh mức đường huyết trŭnh, he rlu ngêt bar pe nar jêh rĭ ngêt tay dơi đăp mpăn nau ji n'hanh plăch r'gâl uĕh tay hệ miễn dịch ma n'hâm suan.
 • Nau ntĭm prăp tỏi jŏ iơh
 • 19/08/2021 11:00
 • + Prăp toi tĕng nau ntĭm kăl e: Lah tỏi mhe rôk hôm e rse n'hanh krăp neh he ih ân kro gơi chrai neh. Jêh kro he dơm ta ntŭk uĕh, sơh dak, mô rĭ dơm tỏi ta dŭng rnhuăl jêh rĭ yông ta ntŭk uĕh gơi tỏi mô iơh ôm.
 • Dŏng n'ha tôr đe săm ji amidan
 • 19/08/2021 10:56
 • + N'ha tôr đe juh hăch n'hanh iĕt sŏk dak, nkhŭt iê dak giấm mŭm tâm mbung n'hanh rvăn ưt mbrơi mbrơi.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.