Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jrô gŭ ân ma bu nuyh bu rklah nau ji ta wâl gơi n’gang ji tưp nau ji Covid-19

19/03/2020 10:19 G3T+7

N’gâng kan Y tế mhe trŭnh Nau kan số 879/QĐ-BYT gơi Ntĭm gai Rklah nau ji ta wâl, ta bon lan gơi n’jrăng n’gang ji tưp nau ji Covid-19.

Bu nuyh rklah nau ji ta wâl ksiêm uănh ăp tâ gĕh ji kop hĕ mô. Ảnh tư liệu

Bu nuyh bu rklah

- Bu nuyh tâm mâp đah bu nuyh tâm mâp êp đah bu nuyh gĕh nau ji dơi bu gĭt;

- Bu nuyh dơi bu rklah ndrel du ntŭk lah jêh xet nghiệm âm tính đah SARS-CoV-2 tĕng nau ntĭm N’gâng kan Y tế

- Ăp bu nuyh bă bă tĕng nau ntĭm gai Thủ tướng Chính phủ mô rĭ N’gâng kan Bri dak n’jrăng n’gang ji tưp nau ji Covid-19 n’hanh tĕng nau gĕh iê hĕ âk nau ji bơh N’gâng kan Y tế ntĭm tay.

- Rklah 14 nar ntơm bơh nar jêh tâm mâp đah bu nuyh bu mĭn lah gĕh nau ji tưp.

Jrô gŭ ân ma bu nuyh bu rklah nau ji

- Uĕh ngăn ngên lah gŭ du jrô êng, lah mô gĕh jrô êng gŭ jhưng bêch bu nuyh dơi bu rklah tâm nau ma jhưng bêch ma ăp bu nuyh bă bă tâm r’năk mô rĭ tâm wâl gŭ ndrel, ntŭk gŭ tâm bon lan ngai iê ngăn ngên 2 met n’hanh tâm ngai ma ntŭk sông sa ŭm tôh.

- Jrô rklah dơi bư ân uĕh gơi siăl lăp tâm jrô, mô dŏng măy điều hòa, ŭm tôh tho jâng ti ăp tâ, mô dơi dŏng ôh ăp drăp ndơ tâm jrô.

- Lah wâl gĕh âk jrô he ruah jrô dŭt tâm wâl gŭ, gĕh trong siăl mpruh, ngai ma ntŭk gĕh âk bu nuyh luh lăp.

- Gĕh wâl ĕk chrach, sa bu tho ti, dak kloh dŏng.

- Gĕh thung chê ndŏk gĕh ndrôp.

Bảo Ngọc

549
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.