Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuôs pêx xinhv uô jông trơưs tsưr ziv cêr kuôl tangs nro tsôngv langx

16/04/2020 09:52 G4T+7

Hnuz 11/4, WBPX xênhr Đăk Nông ban hanhx Công văn xur 1744/ UBND-KGVX lus uô trơưs xâuk kangz ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc ntơưv thông bor xur 153 hnuz 10/4/2020 ntơưv Văn phongx Chinhr phuv.

Lưx lươngs jân cuân tưx vêv xar Quảng Sơn (Đăk Glong) kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs cui đinhs hur phangx, tangr moz Covid-19. Ảnh: Đức Hùng

Trơưs ntơư, chor hnuz đhâu muôx tiz nênhs iz cxa trôngx qơư tuôx nhoz chôngz lênhx uô cê, tsi tsês cêv kuôl an toanx, môngl lus tâus cêr ntâu, môngl tov đrâu tsi chox ntâuz bul ndâux, tiv zix mas thangx tsanmgv caz khư. Ngui cơ cis txangr moz, phuôv vangv cangz moz ntơưv xênhr los six saz.

WBPX xênhr cuôs chor sơv, ban, nganhx, cơ cuan, đơn vix, trôngx qơư txuôl nzir uô trơưs chênhr yênhv chor tsưr ziv phangx, tangr moz; cxuô lênhx xinhv uô jông trơưs tsưr ziv cêv kuôl tsôngv langx pêx xinhv; kra uô jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz, bov đamv hoax đôngs uô hnox uô hâuk an toanx, thâux xang hangx huv zôngx ziv.

Nganhx Y têr txuôl nzir cxiz chênhr kra bor y têr tangs nro pêx xinhv; đâux tư trang thiêt bis xet nghiêms huv tsuô cui đinhs haz mênhx pêv tas; phangx tangr cis txangr, bov đamv an toanx tsuô lưx lươngs uô hâux lưv ntơưv chor cơ sơv cêv kuôl haz chor cơ sơv y têr...

Hâux lưv kruôz ntuôl tox tsongs nêu gương lus chor nhân viên y têr, lưx lươngs cuân đôis, biên phongx, công an, chor nênhs jông, nênhs jông, hnuv jông; tsi xang chor xur mông cuz nxur, muôx tit uô hoang mang, zos uô zuôv cêr zuôr mangl xưv lir...

Quốc Sỹ

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.