Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðă bu nuyh bon lan tĕng kan ân di nau kan nkhah lĕ r’ngôch bon lan

16/04/2020 09:52 G4T+7

Lơ 11/4, UBBL n’gor Dak Nong lĕ trŭnh Sam bŭt kan mrô 1744/ UBND-KGVX ta nau tĕng kan nau nchŭn bơh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ta Nau mbơh mrô 153 lơ 10/4/2020 tă bơh Jrô kan Chính phủ.

Phung ka han bu nuyh bon lan xă Quảng Sơn (Dak Glong) nkah bu nuyh bon lan tĕng kan ân di nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh: Đức Hùng

Tĕng nau kan aơ, ta ăp nar lĕ lăn saơ âk bu nuyh bon lan rbŭn âk bu nuyh, mô tâm gŭ ngai, thơ luh ta trong bĭt rdeh âk, thơ luh bơh tach môput mbung, tâm nĕ gĕh âk ngăn lah ta wâl chơ. Nĕ klach ngăn tâm tưp, gĕh nau ji tưp tâm n’gor.

UBBL n’gor đă ăp n’gâng kan, m’bŭch kan, ntŏk kan bri dak, mpôih ka han, n’qual n’hanh bon têh tĕng kan lĕ n’hâm suan ăp ntil nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp; ăp bu nuyh bon lan tĕng kan di nau bu ntĭm nkhah lĕ r’ngôch bon lan; ndâk kan uĕh ăp ntil nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp, pah kan ăp ntil nau kan đăp mpăn, rdeng drăp ndơ nơih uĕh.

N’gâng kan Y tế n’hao tay uĕh nau kan mbơh hưn y tế lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan; nsu dŏng ăp ntil măy xet nghiệm ân di tĕng nau n’hêl; n’jrăng tâm tưp nau ji, đăp mpăn săk jăn ma bu nuyh pah kan ta ăp ntŭk nkah n’hanh ăp wâl dak si y tế…

Nau kan mbơh ntĭm nchŭn mbơh hưn bu nuyh kan y tế, phung ka han, ka han mât chiă n’har bri, kông an, ăp bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh, bu nuyh gĕh nau kan uĕh; mô dơi mbơh ăp ntil nau mô uĕh, bư klach ma bu nuyh bon lan, lah gĕh nau tih aơ mra nhŭp kuh ngăn ngăn.

Quốc Sỹ

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.