Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang siv 5 thangx qơư nênhs nhoz jêx jos yaz zangv kâur

12/09/2019 15:37 G9T+7

WBPX xênhr kror nhis muôx văn banv thôngx zênhv chuv trương xair 5 thangx tsangv nênhs nhoz chia cxiv tsang siv thangx tsangv nênhs nhoz jêx jos zangv kâur ntu 2019-2020.

​​​

Pêx xinhv chos pangx lơưr ntul cêr thangx tsangv nênhs nhoz Nam Nghiar, xar Nam Đax (Krông Nô)

Mênhx pêv zos: Thangx tsangv nênhs nhoz jos Nghiar Thuâns, xar Đăk Nia  (Gia Nghiar); Thangx tsangv nênhs nhoz jos 7, xar Tâm Thăngr (Cư Jut); Thangx tsangv nênhs nhoz jos Mir Yên, jos Xuân Trang, xar Đưc Minh (Đăk Mil); Thangx tsangv nênhs nhoz jos Nam Nghiar, jos Nam Hiêps, xar Nam Đax (Krông Nô) haz Thangx tsangv nênhs nhoz jos 6, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp). Cinh phir chia uô chor cêr hoaix nuôr muôz ntơưv ngân sach Trung ương phênhz tuôx tsuô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, pênhr ngân sach trôngx qơư haz chor pênhr kruôz hu, đôir ưngr ntơưv pêx xinhv sâuv tinh thânx tưs nguêns.

Hồng Thoan

266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.