Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xây dựng thí điểm 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

12/09/2019 15:37 G9T+7

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương lựa chọn 5 khu dân cư để xây dựng thí điểm thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

​​​​

Người dân trồng hoa ven đường ở khu dân cư thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà (Krông Nô)

Cụ thể gồm: Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia  (Gia Nghĩa); Khu dân cư thôn 7, xã Tâm Thắng (Cư Jút); Khu dân cư thôn Mỹ Yên, thôn Xuân Trang, xã Đức Minh (Đắk Mil); Khu dân cư thôn Nam Nghĩa, thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà (Krông Nô) và Khu dân cư thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp). Kinh phí để thực hiện các kế hoạch này lấy từ ngân sách Trung ương phân bổ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động, đối ứng của người dân trên tinh thần tự nguyện.

Hồng Thoan

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.