Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang đrôngl Gia Nghĩa yênhx zos trung tâm ntơưv xênhr

02/01/2020 09:41 G1T+7

Trơưs Nghis cuêt yaz ban hanhx ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, txix hnuz 1/1/2020 nde uô đrôngl Gia Nghĩa sâuv tangs nro 284,11km2 angr tưs nhiên haz pêx xinhv muôx yangx 85.000 lênhx ntơưv thix xar Gia Nghĩa.

Ðrôngl Gia Nghĩa buôs chor hênhx Ðăk Glong, Ðăk R’lâp, Ðăk Song haz xênhr  Lâm Ðồng; muôx 8 đơn vis hanhx chinhr cxênhx xar, zos 6 phươngx: Nghĩa Ðưc, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành haz 2 xar Ðăk Nia, Ðăk R’moan. Hâux lưv nde uô đrôngl Gia Nghĩa muôx grê yangx, pangz cxiz chênhr phuôv tsangr sâuv ntâu făngz. Cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư cênhz pêx xinhv côngv sir jul, côngv têk chia cxiv tsang iz luz đrôngl Gia Nghĩa phuôv tsangr tangs nro cxuô făngz.

Thangx tsangv hanhx chinhr-pêx xinhv nhoz Sùng Đưc-Gia Nghĩa hnuz hnuôr.

Nênhs kôngz Gia Nghĩa cxiv tsang ntâu mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu.

Hoax đôngs thương mais, jix vus ziv hnuz ziv đap ưngr jông đuô nhu câux pêx xinhv.

Iz ntu Têz qơưs cêr 14 ntu đhâu đrôngl Gia Nghĩa.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tuôr tsês văn hoar truênx thôngr.

Qor qơư uô si tsangs Liêng Nung thuôx đrôngl Gia Nghĩa.

Hồ Mai

5,444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.