Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng Bon têh Gia Nghĩa tâm di jêng Bon têh tơm tâm n’gor

02/01/2020 09:41 G1T+7

Tĕng Nau n’hêl mhe trŭnh kan bơh Ủy ban Chăm gái Quốc hội, ntơm lơ 1/1/2020 ndâk njêng Bon têh Gia Nghĩa ta neh ntu huy 284,11 km vuông n’hanh r’noh bu nuyh rêh rlau 85.000 bu nuyh Bơh Bon jê Gia Nghĩa.

Bon têh Gia Nghĩa dăch đah ăp n’qual Dak Glong, Dak R’lbp, Dak N’Soong n’hanh n’gor Lâm Ðồng; gĕh 8 ntŏk kan hành chính xă, phường: Nghĩa Ðức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành n’hanh 2 xă Dak Nia, Dak R’moan. Nau kan ndâk njêng Bon têh Gia Nghĩa gĕh âk ngăn nau kh’lay, suy kơl Bư hao tâm ăp ntil nau kan. Ăp n’gâng, ntŏk kan, Bon têh n’hanh bu nuyh Bon lan nsrôih tâm nuih n’hâm, tâm kơl n’hâm suan gơi ndâk njêng jêng Bon têh Gia Nghĩa hao lĕ r’ngôch tâm ăp ntil nau pah kan.

Mpeh kan hành chính, ntŏk gŭ bu nuyh Bon lan ta Sùng Ðức – Gia Nghĩa nar aơ.

Bu nuyh Bon lan Gia Nghĩa ndâk njêng âk ntil nau kan gơi Bư hao nau wăng sa.

Nau kan tăch r’văt drăp, dịch vj rlau nar rlau pah kan uĕh gơi tăch drăp ndơ ân bu nuyh Bon lan.

Du ntŏk mpơl Trong têh 14 găn ta Bon têh Gia Nghĩa.

Bon lan bu nong iê bu nuyh mât mray uĕh nau way kăl e.

Ntŏk hăn pâl Leng Nung ta Bon têh Gia Nghĩa.

Hồ Mai

5,461
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.