Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang jêx jos yaz tsi đha trơưs côngz bê

23/11/2017 08:53 G11T+7

Hnuz keix 15/11, zơưv Trânx Văn Môn, Phor Chanhr Văn phongx điêux phôir kôngz lông jêx jos yaz (JJY) Trung ương uô thơưx pangz công txux cxênhz yuôx, sox njuôl hâux lưv uô trơưs tsangz cxênhx JJY shông 2017 ntơưv pêz xênhr.

Zơưv Trânx Văn Môn ntâus grê saz cêt cuav jêx jos yaz ntơưv xênhr

Txus nuôr, tangs nro xênhr kruôz hu lo yangx 9.800 tiv nhiax cxiv tsang JJY; 5/61 xar lo huv JJY; fênhx đrăngz iz xar lo 11,18 tiêu chir, cxangz 0,15 tiêu chir/xar so li kangz shông 2016. Ntơưv chuôv uô nuv, zơưv Trânx Văn Môn cuôs trôngx qơư nzur ban hanhx ntâuz ntơưr mênhx pêv, khung ntâu grê đrul tsinhz tas chênhr mangx jông cxuô hâur pâuk đăngs jul; cxiv tsang JJY tsuv truôx đrênhk, tsi đha trơưs côngz bê, lo pêx xinhv ungv hôx haz uô tsưr.

Hoàng Hoài

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.