Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang iz Đăk Nông bluô nux trơưs făngz “vangv mênhx, nênhs jông, siz hluz”

08/08/2019 15:13 G8T+7

Hnuz 31/7, Ban Thươngx vus Xênhr wiv tsov cưv Hôis nghis xâuk kangz 5 shông uô trơưs Nghis cuêt 33-NQ/TW ntơưv Ban Tsât hanhx Trung ương Đangv (khoar XI) lus “Cxiv tsang haz phuôv tsangr văn hoar, tiz nênhs Viêtx Nam đap ưngr tsinhr tinhv phuôv tsangr truôx đrênhk têz qơưs”.

​​​​​

Jas nuôr, WBPX xênhr khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” haz “Nghês nhân Pêx xinhv” tsuô chor nghês nhân sâuv thangx tsangv xênhr

Hur 5 shông đhâu, Xênhr wiv, HĐPX, WBPX xênhr haz cxuô cxênhx wiv, chinhr cuênx tưz ban hanhx ntâu đêx anr, cêr hoaix chia uô mênhx pêv 5  xangr, 6 đăngs nuv haz 4 jaiv phap lo chuôz hur Nghis cuêt 33. Txix ntơư nhênhx thưc ntơưv cxuô cxênhx wiv, chinhr cuênx haz cxuô cxênhx Pêx xinhv lus vai tsox ntơưv văn hoar lo cxơưz ndê. Hâux lưv cxiv tsang luz nênhx văn hoar, môi trươngx văn hoar uô lo ntâu cêt cuav zov chênhr. Hês thôngr thiêt chêr văn hoar lo zov chênhr đâux tư cxiv tsang. Hoax đôngs văn hoar-nghês thuôx muôx ntâu hlôngr jông. Chor đăngs, jaiv phap cơ banv chia văn hoar zos hâur pâuk đăngs jul phuôv tsangr truôx đrênhk têz qơưs tưz lo has tsus cxuô făngz hur Nghis cuêt xur 33-NQ/TW. Iz făngz ntơư, Nghis cuêt Đangv bôs xênhr jas tiv XI tưz xac đinhs cxiv tsang iz Đăk Nông bluô nux trơưs făngz “vangv mênhx, nênhs jông, siz hluz”.

​​​​​​​​

Khơưs Fax kruôs ntơưv Ban Thươngx vus Xênhr wiv tsuô chor car nhênhs muôx thanhx tich hur cxiv tsang haz phuôv tsangr văn hoar sâuv thangx tsangv xênhr nôngz nhôngl đhâu

Vũ Trang

248
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.