Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xây dựng một Đắk Nông giàu đẹp theo hướng “văn minh, nhân ái, nghĩa tình”

08/08/2019 15:13 G8T+7

Ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

​​​​​

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" và "Nghệ nhân Nhân dân" cho các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp được đề ra trong Nghị quyết 33. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của văn hóa được nâng lên. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Hoạt động văn học-nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực. những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững đất nước đã được đề cập toàn diện trong Nghị quyết số 33-NQ/TW. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng xác định việc xây dựng một Đắk Nông giàu đẹp theo hướng “văn minh, nhân ái, nghĩa tình”.

​​​​​​​​

Trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt thành tích trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Vũ Trang

122
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.