Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang janh bas tsuô 40 sanv phâmv đax trưng

28/11/2019 14:25 G11T+7

Trung tâm Khuênr công haz Cxiz chênhr thương mais (Sơv Công thương) kror nhis kra cxiv tsang janh bas sanv phâmv zov chênhr, đax trưng, tiêmx năng ntơưv xênhr Đăk Nông. Janh bas zuôr tôngv hơưx xu rmông ntơưv 40 sanv phâmv đax trưng, zov chênhr ntơưv xênhr xưs li: cax phê, phưx txoz, điêux, kos laz, bơ, sâux riêng, tâuv pâur, tâuv đơưz, ntông, mir nghês, txal ep…

Cax phê zos sanv phâmv đax trưng ntơưv xênhr Đăk Nông. Ảnh: Quốc Sỹ

Pov đhâu janh bas, đơn vis zuôr cxiv tsang cơ sơv jưr liêus chia tôngv hơps lus tinhx hinhx thix trươngx zuôr cxuô sanv phâmv zov chênhr ntơưv xênhr chia yangz xur, khangr kra, hu grul, hơpx tac đâux tư, thiêt lâps cangz grê txix ntơưv sanv xuât môngl txus sir zôngv. Hnuôr tưz zos cơ hôis chia cxiz chênhr phuôv tsangr nênhs kôngz lông ntơưv xênhr trơưs făngz hangx huv, uô muôx thix trươngx zuôr truôx đrênhk.

Lê Dung

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.