Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” ntơưv Jos Văn hora - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam hur hli 9

29/08/2019 14:40 G8T+7

Txix hnuz 30/8-30/9, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) zuôr muôx chor hoax đôngs đrul chuv đêx “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” yangz đuô 74 shông Hnuz Krêz bê têz qơưs Côngs hoax Xar hôis Chuv nghiar Viêtx Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) haz yangx côngz, kra chor net văn hoar, phong tux tox cuanr ntơưv côngs đôngx 54 minhx cxưx Viêtx Nam.

Tsôngv box minhx cxưx Mông biêuv jiênr grei sênhr chêr truênx thôngr phux vus kruô tuôx uô si. Ảnh tư liệu

Kror qơư ndu ntơưv hoax đôngs zos không jan caz tox saz “Môngl făngz cao nguên jêz” tror uô tơưv không jan caz ntâu zangv maux văn hoar hênhx Meox Vax, xênhr Hax Giang haz chor tsangz cxênhx xênhr suôz nhax jân jan Têi Nguên; Thangv kra đeiv qix xur 490 (54 m2) tưz đei ntơưv tus ndix têz qơưs Lungr Cur, xênhr Hax Giang; Tsangz cxênhx xênhr chêr Jôir sâuv kruôr “Đôngx vongs Jôir Viêtx”; Zos lưu hu gâux “Xôn xang, mênh mang Cao nguên” ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx Têi Nguên…

Quốc Sỹ

224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.