Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Việt Nam dơi pah kan lôch lĕ r’ngôch ta ăp ntil nau kan

02/01/2020 09:31 G1T+7

Ôi lơ 30/12, ta Hà Nội, Chính phủ lĕ ndâk tb RBŭn trực tuyến đah ăp n’gor gơi ndâk njêng pah kan Nau nchră Bư hao nau wăng sa – nau rêh Bon lan n’hanh nau mĭn kan dŏng prăk gĕh têm nkrem bri dak năm 2020.

Ăp wa ndjôt bôk N’gor ủy, HÐBL, UBBL ; kô ruanh ăp n’gâng, m’bŭch kan, ntŏk kan bri dak ma Bon lan lĕ tbt rBŭn ta n’gâng mpơl rup Dak Nong.

Ta nar RBŭn aơ, Chính phủ lĕ n’kôch, năm 2019, khă gĕh âk nau jêr jŏk, nau rlong, dơi Ðảng ndjôt bôk, n’hanh nau nsrôih bơh ăp n’gâng kan chính trị, Bon lan, ăp doanh nghiệp n’hanh Bu nuyh Bon lan lam bri dak, nô nau wăng sa – nau rêh Bon lan lĕ gĕh âk nau b’lăch r’gâm mhe. Việt Nam dơi pah kan lôch ăp nau kan kh’lay, lĕ r’ngôch ăp ntil nau kan n’hanh jêng tăm tb bar dơi pah kan lôch n’hanh rlau lĕ r’ngôch 12/12 ntĭl nau lĕ nchră kan.

Du năm lĕ lăn, nau wăng sa đăp mpăn, lạm phát dơi n’king trŭnh, nô nau wăng sa hao gĕh 7,02% n’hanh dơi kơp tĕng ăp bri dak hao tâm mpeh ăp bri dak…

Hồng Thoan

505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.