Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

”Viv luz nênhx an toanx, jông tsuô nhuôs zâu hur kangz ntux công nghês xur”

17/05/2018 14:46 G5T+7

Nuôr zos chuv đêx Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2018 kror lo WBPX xênhr has ntơưv Cêr hoaix xur 213/ KH-UBND, đrul chor nôis jung: Tsov cưv chor sưx ciênx haz hoatx đôngs kruôz ntuôl; Tsov cưv lêr phat đôngs truênx thông; Tsov cưv Lêr phat đôngs Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2018; Kruôz hu tsôngv langx; Tsov cưv chor hoatx đôngs muôx tuôx côngv ntơưv nhuôs zâu; Hoatx đôngs jas su cheix ntux cuz an toanx, jông.

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs xar Quangv Hoax (Đăk Glong) uô si tuô bi hur chor hnuz su. Ảnh: Y Krăk

WBPX xênhr zos Sơv Los đôngs Thương binh haz Xar hôis cênhz đrul chor sơv, nganhx haz trôngx qơư kra uô trơưs Cêr hoaix haz jas su cheix ntux cuz an toanx, jông tsuô nhuôs zâu… Sơv Zor zux haz Đox tos tơư kra uô jông hâux lưv banx zos nhuôs zâu tsuô chinhr cuênx trôngx qơư tsuô jas su cheix ntux cuz; Siz shơư kra nhuôs zâu cir năng uô trơưs chei môngl côngv, cir năng phangx tangr chor ngui cơ mangl cxuôv hav, box lưs; Phangx, tangr tai nans, moz saz, tiv zix mas pôngz đêx haz tai nans zos thôngs; Kra cxangz shuv cir năng tsuô nhuôs zâu lus an toanx hur kangz ntux công nghês xur.

Thùy Dương

228
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.