Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại xã Đắk Ngo

16/03/2017 10:37 G3T+7

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64)-Công an tỉnh phối hợp với Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 tổ chức đợt tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn 3 bản Si Át, Sín Chải, Giang Châu của xã Đắk Ngo (Tuy Đức) giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Người dân theo dõi phim tài liệu nói về nguy cơ, tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hơn 300 lượt người dân được quán triệt Pháp lệnh, quy định của pháp luật, các kế hoạch, chương trình của Bộ Công an, Công an tỉnh, xem các bộ phim tài liệu về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Sau buổi tuyên truyền, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Ban tự quản các thôn, bản tổ chức vận động người dân giao nộp các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ.

Quốc Sỹ

119
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.